Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Polomka
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm 160 cm

Polomka - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Polomka - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:45 311.4
2.12.2022 10:30 311.4
2.12.2022 10:15 311.4
2.12.2022 10:00 311.4
2.12.2022 09:45 301.4
2.12.2022 09:30 301.4
2.12.2022 09:15 301.4
2.12.2022 09:00 301.4
2.12.2022 08:45 301.4
2.12.2022 08:30 301.4
2.12.2022 08:15 301.4
2.12.2022 08:00 301.4
2.12.2022 07:45 301.4
2.12.2022 07:30 301.4
2.12.2022 07:15 301.4
2.12.2022 07:00 301.4
2.12.2022 06:45 301.4
2.12.2022 06:30 301.4
2.12.2022 06:15 301.4
2.12.2022 06:00 301.4
2.12.2022 05:45 301.4
2.12.2022 05:30 301.4
2.12.2022 05:15 301.5
2.12.2022 05:00 301.5
2.12.2022 04:45 301.5
2.12.2022 04:30 301.5
2.12.2022 04:15 301.5
2.12.2022 04:00 301.5
2.12.2022 03:45 301.5
2.12.2022 03:30 301.5
2.12.2022 03:15 301.6
2.12.2022 03:00 311.6
2.12.2022 02:45 311.6
2.12.2022 02:30 311.6
2.12.2022 02:15 311.6
2.12.2022 02:00 311.7
2.12.2022 01:45 311.7
2.12.2022 01:30 311.7
2.12.2022 01:15 311.7
2.12.2022 01:00 311.7
2.12.2022 00:45 301.8
2.12.2022 00:30 261.8
2.12.2022 00:15 251.8
2.12.2022 00:00 251.8
1.12.2022 23:45 261.8
1.12.2022 23:30 261.8
1.12.2022 23:15 271.8
1.12.2022 23:00 281.8
1.12.2022 22:45 291.8
1.12.2022 22:30 301.8
1.12.2022 22:15 311.9
1.12.2022 22:00 321.9
1.12.2022 21:45 321.9
1.12.2022 21:30 321.9
1.12.2022 21:15 321.9
1.12.2022 21:00 322
1.12.2022 20:45 322
1.12.2022 20:30 322
1.12.2022 20:15 322
1.12.2022 20:00 312
1.12.2022 19:45 292
1.12.2022 19:30 292
1.12.2022 19:15 312
1.12.2022 19:00 322
1.12.2022 18:45 322
1.12.2022 18:30 332
1.12.2022 18:15 332
1.12.2022 18:00 332
1.12.2022 17:45 332
1.12.2022 17:30 332
1.12.2022 17:15 342
1.12.2022 17:00 342
1.12.2022 16:45 342
1.12.2022 16:30 302
1.12.2022 16:15 252
1.12.2022 16:00 252
1.12.2022 15:45 261.9
1.12.2022 15:30 271.9
1.12.2022 15:15 271.9
1.12.2022 15:00 281.9
1.12.2022 14:45 291.9
1.12.2022 14:30 301.9
1.12.2022 14:15 311.9
1.12.2022 14:00 321.8
1.12.2022 13:45 321.8
1.12.2022 13:30 331.8
1.12.2022 13:15 331.8
1.12.2022 13:00 331.8
1.12.2022 12:45 331.8
1.12.2022 12:30 331.8
1.12.2022 12:15 331.8
1.12.2022 12:00 331.7
1.12.2022 11:45 331.7
1.12.2022 11:30 341.7
1.12.2022 11:15 351.7
1.12.2022 11:00 351.7
1.12.2022 10:45 321.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )