Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Polomka
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm 160 cm

Polomka - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Polomka - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.3.2024 14:30 746.4
2.3.2024 14:15 756.4
2.3.2024 14:00 756.3
2.3.2024 13:45 756.3
2.3.2024 13:30 756.3
2.3.2024 13:15 756.3
2.3.2024 13:00 756.3
2.3.2024 12:45 756.2
2.3.2024 12:30 766.2
2.3.2024 12:15 746.1
2.3.2024 12:00 756.1
2.3.2024 11:45 756.1
2.3.2024 11:30 756.1
2.3.2024 11:15 756
2.3.2024 11:00 756
2.3.2024 10:45 756
2.3.2024 10:30 756
2.3.2024 10:15 756
2.3.2024 10:00 756
2.3.2024 09:45 756
2.3.2024 09:30 755.9
2.3.2024 09:15 755.9
2.3.2024 09:00 745.9
2.3.2024 08:45 745.9
2.3.2024 08:30 755.9
2.3.2024 08:15 755.9
2.3.2024 08:00 755.9
2.3.2024 07:45 755.9
2.3.2024 07:30 755.9
2.3.2024 07:15 755.9
2.3.2024 07:00 755.9
2.3.2024 06:45 755.9
2.3.2024 06:30 755.9
2.3.2024 06:15 755.9
2.3.2024 06:00 755.9
2.3.2024 05:45 755.9
2.3.2024 05:30 755.9
2.3.2024 05:15 756
2.3.2024 05:00 756
2.3.2024 04:45 766
2.3.2024 04:30 756
2.3.2024 04:15 756
2.3.2024 04:00 756
2.3.2024 03:45 756
2.3.2024 03:30 756
2.3.2024 03:15 756
2.3.2024 03:00 756
2.3.2024 02:45 756
2.3.2024 02:30 756
2.3.2024 02:15 756
2.3.2024 02:00 756
2.3.2024 01:45 766
2.3.2024 01:30 756
2.3.2024 01:15 756
2.3.2024 01:00 756
2.3.2024 00:45 756.1
2.3.2024 00:30 756.1
2.3.2024 00:15 756.1
2.3.2024 00:00 756.1
1.3.2024 23:45 756.1
1.3.2024 23:30 756.1
1.3.2024 23:15 756.1
1.3.2024 23:00 766.1
1.3.2024 22:45 756.1
1.3.2024 22:30 766.2
1.3.2024 22:15 756.2
1.3.2024 22:00 756.2
1.3.2024 21:45 756.2
1.3.2024 21:30 766.3
1.3.2024 21:15 766.3
1.3.2024 21:00 756.3
1.3.2024 20:45 766.3
1.3.2024 20:30 766.3
1.3.2024 20:15 766.3
1.3.2024 20:00 766.3
1.3.2024 19:45 766.3
1.3.2024 19:30 766.3
1.3.2024 19:15 766.3
1.3.2024 19:00 766.3
1.3.2024 18:45 766.4
1.3.2024 18:30 766.4
1.3.2024 18:15 766.4
1.3.2024 18:00 766.4
1.3.2024 17:45 766.4
1.3.2024 17:30 766.4
1.3.2024 17:15 766.4
1.3.2024 17:00 766.3
1.3.2024 16:45 766.3
1.3.2024 16:30 766.3
1.3.2024 16:15 766.3
1.3.2024 16:00 766.3
1.3.2024 15:45 766.3
1.3.2024 15:30 766.3
1.3.2024 15:15 766.2
1.3.2024 15:00 766.2
1.3.2024 14:45 766.2
1.3.2024 14:30 766.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-03-02 09:00:00UTC - HBV - 6995 - Polomka (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )