Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zvolen
Tok:Slatina
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 260 cm 260 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Zvolen - Slatina

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zvolen - Slatina
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.3.2024 14:00 796.8
2.3.2024 13:45 796.9
2.3.2024 13:30 786.9
2.3.2024 13:15 796.9
2.3.2024 13:00 796.9
2.3.2024 12:45 796.9
2.3.2024 12:30 796.9
2.3.2024 12:15 796.9
2.3.2024 12:00 796.9
2.3.2024 11:45 796.9
2.3.2024 11:30 796.9
2.3.2024 11:15 796.8
2.3.2024 11:00 796.8
2.3.2024 10:45 796.8
2.3.2024 10:30 796.8
2.3.2024 10:15 796.8
2.3.2024 10:00 796.7
2.3.2024 09:45 796.7
2.3.2024 09:30 796.7
2.3.2024 09:15 786.7
2.3.2024 09:00 786.6
2.3.2024 08:45 786.6
2.3.2024 08:30 786.6
2.3.2024 08:15 796.6
2.3.2024 08:00 786.7
2.3.2024 07:45 786.7
2.3.2024 07:30 546.7
2.3.2024 07:15 526.8
2.3.2024 07:00 526.8
2.3.2024 06:45 526.8
2.3.2024 06:30 526.8
2.3.2024 06:15 526.8
2.3.2024 06:00 526.8
2.3.2024 05:45 526.8
2.3.2024 05:30 536.8
2.3.2024 05:15 536.8
2.3.2024 05:00 536.8
2.3.2024 04:45 536.8
2.3.2024 04:30 536.8
2.3.2024 04:15 536.8
2.3.2024 04:00 536.8
2.3.2024 03:45 536.8
2.3.2024 03:30 536.8
2.3.2024 03:15 536.8
2.3.2024 03:00 536.8
2.3.2024 02:45 536.8
2.3.2024 02:30 536.8
2.3.2024 02:15 536.8
2.3.2024 02:00 536.8
2.3.2024 01:45 536.8
2.3.2024 01:30 536.8
2.3.2024 01:15 536.8
2.3.2024 01:00 536.8
2.3.2024 00:45 536.8
2.3.2024 00:30 536.8
2.3.2024 00:15 536.8
2.3.2024 00:00 536.8
1.3.2024 23:45 536.8
1.3.2024 23:30 536.8
1.3.2024 23:15 536.8
1.3.2024 23:00 536.8
1.3.2024 22:45 536.8
1.3.2024 22:30 526.8
1.3.2024 22:15 526.8
1.3.2024 22:00 526.8
1.3.2024 21:45 526.8
1.3.2024 21:30 526.7
1.3.2024 21:15 526.7
1.3.2024 21:00 526.7
1.3.2024 20:45 536.7
1.3.2024 20:30 536.7
1.3.2024 20:15 556.7
1.3.2024 20:00 586.7
1.3.2024 19:45 626.8
1.3.2024 19:30 716.7
1.3.2024 19:15 786.7
1.3.2024 19:00 786.7
1.3.2024 18:45 786.8
1.3.2024 18:30 786.8
1.3.2024 18:15 786.8
1.3.2024 18:00 786.8
1.3.2024 17:45 786.9
1.3.2024 17:30 786.9
1.3.2024 17:15 776.9
1.3.2024 17:00 786.9
1.3.2024 16:45 787
1.3.2024 16:30 786.9
1.3.2024 16:15 786.9
1.3.2024 16:00 786.9
1.3.2024 15:45 786.8
1.3.2024 15:30 786.9
1.3.2024 15:15 776.8
1.3.2024 15:00 786.9
1.3.2024 14:45 776.9
1.3.2024 14:30 776.8
1.3.2024 14:15 776.8
1.3.2024 14:00 776.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )