Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Brehy
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Brehy - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Brehy - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:45 164.5
4.12.2022 16:30 164.5
4.12.2022 16:15 164.5
4.12.2022 16:00 164.5
4.12.2022 15:45 164.5
4.12.2022 15:30 164.5
4.12.2022 15:15 164.5
4.12.2022 15:00 164.5
4.12.2022 14:45 164.4
4.12.2022 14:30 154.4
4.12.2022 14:15 154.4
4.12.2022 14:00 154.4
4.12.2022 13:45 154.4
4.12.2022 13:30 154.4
4.12.2022 13:15 154.4
4.12.2022 13:00 154.4
4.12.2022 12:45 154.4
4.12.2022 12:30 154.4
4.12.2022 12:15 154.3
4.12.2022 12:00 154.4
4.12.2022 11:45 154.3
4.12.2022 11:30 154.3
4.12.2022 11:15 154.3
4.12.2022 11:00 154.3
4.12.2022 10:45 154.3
4.12.2022 10:30 154.3
4.12.2022 10:15 154.3
4.12.2022 10:00 154.3
4.12.2022 09:45 164.3
4.12.2022 09:30 164.3
4.12.2022 09:15 164.3
4.12.2022 09:00 164.3
4.12.2022 08:45 164.3
4.12.2022 08:30 164.3
4.12.2022 08:15 164.3
4.12.2022 08:00 164.3
4.12.2022 07:45 164.3
4.12.2022 07:30 164.3
4.12.2022 07:15 164.3
4.12.2022 07:00 164.3
4.12.2022 06:45 174.3
4.12.2022 06:30 174.3
4.12.2022 06:15 174.3
4.12.2022 06:00 174.3
4.12.2022 05:45 174.3
4.12.2022 05:30 174.3
4.12.2022 05:15 174.3
4.12.2022 05:00 174.3
4.12.2022 04:45 174.3
4.12.2022 04:30 174.3
4.12.2022 04:15 174.3
4.12.2022 04:00 174.3
4.12.2022 03:45 174.3
4.12.2022 03:30 174.3
4.12.2022 03:15 174.3
4.12.2022 03:00 174.3
4.12.2022 02:45 174.3
4.12.2022 02:30 174.3
4.12.2022 02:15 174.3
4.12.2022 02:00 174.3
4.12.2022 01:45 174.3
4.12.2022 01:30 174.3
4.12.2022 01:15 174.3
4.12.2022 01:00 164.3
4.12.2022 00:45 164.3
4.12.2022 00:30 164.3
4.12.2022 00:15 164.3
4.12.2022 00:00 164.3
3.12.2022 23:45 164.3
3.12.2022 23:30 164.3
3.12.2022 23:15 154.3
3.12.2022 23:00 154.3
3.12.2022 22:45 164.3
3.12.2022 22:30 164.3
3.12.2022 22:15 164.3
3.12.2022 22:00 164.2
3.12.2022 21:45 164.3
3.12.2022 21:30 174.3
3.12.2022 21:15 174.3
3.12.2022 21:00 174.2
3.12.2022 20:45 174.2
3.12.2022 20:30 174.2
3.12.2022 20:15 174.2
3.12.2022 20:00 174.2
3.12.2022 19:45 174.2
3.12.2022 19:30 174.2
3.12.2022 19:15 174.2
3.12.2022 19:00 164.2
3.12.2022 18:45 164.2
3.12.2022 18:30 164.2
3.12.2022 18:15 154.2
3.12.2022 18:00 154.2
3.12.2022 17:45 154.2
3.12.2022 17:30 144.2
3.12.2022 17:15 144.2
3.12.2022 17:00 144.1
3.12.2022 16:45 144.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )