Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Brehy
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Brehy - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Brehy - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.3.2024 23:00 1468.1
4.3.2024 22:45 1468.2
4.3.2024 22:30 1468.1
4.3.2024 22:15 1468.1
4.3.2024 22:00 1468.1
4.3.2024 21:45 1468.1
4.3.2024 21:30 1468.1
4.3.2024 21:15 1468.2
4.3.2024 21:00 1468.1
4.3.2024 20:45 1468.1
4.3.2024 20:30 1468.1
4.3.2024 20:15 1468.1
4.3.2024 20:00 1468.1
4.3.2024 19:45 1468.1
4.3.2024 19:30 1468.1
4.3.2024 19:15 1468.1
4.3.2024 19:00 1468.1
4.3.2024 18:45 1468.1
4.3.2024 18:30 1458.1
4.3.2024 18:15 1468.1
4.3.2024 18:00 1458
4.3.2024 17:45 1458
4.3.2024 17:30 1458
4.3.2024 17:15 1458
4.3.2024 17:00 1448
4.3.2024 16:45 1448
4.3.2024 16:30 1438
4.3.2024 16:15 1437.9
4.3.2024 16:00 1427.9
4.3.2024 15:45 1417.9
4.3.2024 15:30 1407.9
4.3.2024 15:15 1407.9
4.3.2024 15:00 1397.9
4.3.2024 14:45 1397.8
4.3.2024 14:30 1387.8
4.3.2024 14:15 1387.8
4.3.2024 14:00 1387.8
4.3.2024 13:45 1387.8
4.3.2024 13:30 1387.7
4.3.2024 13:15 1387.7
4.3.2024 13:00 1387.7
4.3.2024 12:45 1387.7
4.3.2024 12:30 1387.7
4.3.2024 12:15 1387.7
4.3.2024 12:00 1397.7
4.3.2024 11:45 1397.7
4.3.2024 11:30 1397.7
4.3.2024 11:15 1397.7
4.3.2024 11:00 1397.7
4.3.2024 10:45 1397.7
4.3.2024 10:30 1397.7
4.3.2024 10:15 1397.7
4.3.2024 10:00 1397.7
4.3.2024 09:45 1397.7
4.3.2024 09:30 1407.7
4.3.2024 09:15 1407.7
4.3.2024 09:00 1407.7
4.3.2024 08:45 1407.7
4.3.2024 08:30 1417.7
4.3.2024 08:15 1417.7
4.3.2024 08:00 1417.8
4.3.2024 07:45 1417.8
4.3.2024 07:30 1427.8
4.3.2024 07:15 1427.8
4.3.2024 07:00 1437.8
4.3.2024 06:45 1437.8
4.3.2024 06:30 1447.8
4.3.2024 06:15 1457.8
4.3.2024 06:00 1467.8
4.3.2024 05:45 1467.8
4.3.2024 05:30 1477.9
4.3.2024 05:15 1487.9
4.3.2024 05:00 1497.9
4.3.2024 04:45 1507.9
4.3.2024 04:30 1507.9
4.3.2024 04:15 1507.9
4.3.2024 04:00 1507.9
4.3.2024 03:45 1507.9
4.3.2024 03:30 1517.9
4.3.2024 03:15 1517.9
4.3.2024 03:00 1517.9
4.3.2024 02:45 1517.9
4.3.2024 02:30 1517.9
4.3.2024 02:15 1517.9
4.3.2024 02:00 1517.9
4.3.2024 01:45 1517.9
4.3.2024 01:30 1517.9
4.3.2024 01:15 1517.9
4.3.2024 01:00 1517.9
4.3.2024 00:45 1518
4.3.2024 00:30 1517.9
4.3.2024 00:15 1517.9
4.3.2024 00:00 1518
3.3.2024 23:45 1528
3.3.2024 23:30 1528
3.3.2024 23:15 1528
3.3.2024 23:00 1528
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-03-04 15:00:00UTC - HBV - 7290 - Brehy (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )