Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Málinec (pod VN)
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm 140 cm

Málinec (pod VN) - Ipeľ

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Málinec (pod VN) - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 23:30 225.7
4.12.2022 23:15 225.7
4.12.2022 23:00 225.7
4.12.2022 22:45 225.7
4.12.2022 22:30 225.7
4.12.2022 22:15 225.7
4.12.2022 22:00 225.7
4.12.2022 21:45 225.7
4.12.2022 21:30 225.7
4.12.2022 21:15 225.6
4.12.2022 21:00 225.6
4.12.2022 20:45 225.6
4.12.2022 20:30 225.6
4.12.2022 20:15 225.5
4.12.2022 20:00 225.5
4.12.2022 19:45 225.5
4.12.2022 19:30 225.4
4.12.2022 19:15 225.4
4.12.2022 19:00 225.4
4.12.2022 18:45 225.3
4.12.2022 18:30 225.3
4.12.2022 18:15 225.3
4.12.2022 18:00 225.3
4.12.2022 17:45 225.3
4.12.2022 17:30 225.3
4.12.2022 17:15 225.4
4.12.2022 17:00 225.4
4.12.2022 16:45 225.5
4.12.2022 16:30 225.6
4.12.2022 16:15 225.7
4.12.2022 16:00 225.8
4.12.2022 15:45 225.9
4.12.2022 15:30 226
4.12.2022 15:15 226.1
4.12.2022 15:00 226.3
4.12.2022 14:45 226.4
4.12.2022 14:30 226.5
4.12.2022 14:15 226.6
4.12.2022 14:00 226.7
4.12.2022 13:45 226.8
4.12.2022 13:30 226.8
4.12.2022 13:15 226.9
4.12.2022 13:00 226.8
4.12.2022 12:45 226.8
4.12.2022 12:30 226.8
4.12.2022 12:15 226.7
4.12.2022 12:00 226.6
4.12.2022 11:45 226.4
4.12.2022 11:30 226.3
4.12.2022 11:15 226.1
4.12.2022 11:00 226
4.12.2022 10:45 225.9
4.12.2022 10:30 225.9
4.12.2022 10:15 225.9
4.12.2022 10:00 225.8
4.12.2022 09:45 225.7
4.12.2022 09:30 225.7
4.12.2022 09:15 225.7
4.12.2022 09:00 225.6
4.12.2022 08:45 225.5
4.12.2022 08:30 225.5
4.12.2022 08:15 225.5
4.12.2022 08:00 225.4
4.12.2022 07:45 225.4
4.12.2022 07:30 225.4
4.12.2022 07:15 225.3
4.12.2022 07:00 225.3
4.12.2022 06:45 225.2
4.12.2022 06:30 225.1
4.12.2022 06:15 225.1
4.12.2022 06:00 225
4.12.2022 05:45 225
4.12.2022 05:30 225
4.12.2022 05:15 225
4.12.2022 05:00 225.1
4.12.2022 04:45 225.1
4.12.2022 04:30 225.1
4.12.2022 04:15 225.1
4.12.2022 04:00 225.1
4.12.2022 03:45 225.1
4.12.2022 03:30 225.1
4.12.2022 03:15 225.1
4.12.2022 03:00 225.1
4.12.2022 02:45 225.1
4.12.2022 02:30 225.1
4.12.2022 02:15 225.1
4.12.2022 02:00 225.1
4.12.2022 01:45 225
4.12.2022 01:30 225
4.12.2022 01:15 225
4.12.2022 01:00 225
4.12.2022 00:45 225
4.12.2022 00:30 225
4.12.2022 00:15 225
4.12.2022 00:00 225
3.12.2022 23:45 225
3.12.2022 23:30 225
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )