Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Málinec (pod VN)
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm 140 cm

Málinec (pod VN) - Ipeľ

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Málinec (pod VN) - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
23.7.2024 20:30 296.1
23.7.2024 20:15 296.1
23.7.2024 20:00 296.1
23.7.2024 19:45 296.1
23.7.2024 19:30 296.2
23.7.2024 19:15 296.3
23.7.2024 19:00 296.5
23.7.2024 18:45 296.8
23.7.2024 18:30 296.7
23.7.2024 18:15 296.7
23.7.2024 18:00 296.6
23.7.2024 17:45 296.7
23.7.2024 17:30 296.6
23.7.2024 17:15 296.6
23.7.2024 17:00 296.7
23.7.2024 16:45 296.7
23.7.2024 16:30 296.5
23.7.2024 16:15 296.7
23.7.2024 16:00 296.8
23.7.2024 15:45 296.8
23.7.2024 15:30 307
23.7.2024 15:15 297.6
23.7.2024 15:00 297.6
23.7.2024 14:45 297.5
23.7.2024 14:30 297.9
23.7.2024 14:15 298
23.7.2024 14:00 297.9
23.7.2024 13:45 297.7
23.7.2024 13:30 307.5
23.7.2024 13:15 297.1
23.7.2024 13:00 297.1
23.7.2024 12:45 297.2
23.7.2024 12:30 297
23.7.2024 12:15 296.8
23.7.2024 12:00 296.8
23.7.2024 11:45 296.7
23.7.2024 11:30 296.6
23.7.2024 11:15 296.6
23.7.2024 11:00 296.7
23.7.2024 10:45 296.8
23.7.2024 10:30 296.8
23.7.2024 10:15 296.7
23.7.2024 10:00 296.6
23.7.2024 09:45 296.5
23.7.2024 09:30 296.5
23.7.2024 09:15 296.5
23.7.2024 09:00 296.5
23.7.2024 08:45 296.7
23.7.2024 08:30 296.7
23.7.2024 08:15 296.6
23.7.2024 08:00 296.4
23.7.2024 07:45 296.4
23.7.2024 07:30 296.4
23.7.2024 07:15 296.4
23.7.2024 07:00 296.3
23.7.2024 06:45 296.4
23.7.2024 06:30 296.4
23.7.2024 06:15 296.3
23.7.2024 06:00 296.3
23.7.2024 05:45 296.3
23.7.2024 05:30 296.3
23.7.2024 05:15 306.3
23.7.2024 05:00 306.3
23.7.2024 04:45 296.3
23.7.2024 04:30 296.3
23.7.2024 04:15 296.3
23.7.2024 04:00 296.2
23.7.2024 03:45 296.2
23.7.2024 03:30 296.2
23.7.2024 03:15 306.1
23.7.2024 03:00 296.2
23.7.2024 02:45 296.2
23.7.2024 02:30 296.2
23.7.2024 02:15 306.2
23.7.2024 02:00 306.3
23.7.2024 01:45 296.3
23.7.2024 01:30 296.3
23.7.2024 01:15 296.3
23.7.2024 01:00 296.3
23.7.2024 00:45 296.2
23.7.2024 00:30 296.2
23.7.2024 00:15 296.3
23.7.2024 00:00 296.3
22.7.2024 23:45 296.3
22.7.2024 23:30 296.2
22.7.2024 23:15 306.2
22.7.2024 23:00 296.3
22.7.2024 22:45 296.3
22.7.2024 22:30 296.2
22.7.2024 22:15 296.3
22.7.2024 22:00 296.2
22.7.2024 21:45 306.2
22.7.2024 21:30 296.2
22.7.2024 21:15 296.2
22.7.2024 21:00 296.2
22.7.2024 20:45 296.2
22.7.2024 20:30 296.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )