Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Prša
Tok:Suchá
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 260 cm 260 cm

Prša - Suchá

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Prša - Suchá
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:00 23.7
2.12.2022 09:45 23.7
2.12.2022 09:30 23.7
2.12.2022 09:15 23.7
2.12.2022 09:00 23.7
2.12.2022 08:45 23.7
2.12.2022 08:30 23.7
2.12.2022 08:15 23.7
2.12.2022 08:00 23.7
2.12.2022 07:45 23.7
2.12.2022 07:30 23.8
2.12.2022 07:15 23.8
2.12.2022 07:00 23.8
2.12.2022 06:45 23.8
2.12.2022 06:30 23.8
2.12.2022 06:15 23.9
2.12.2022 06:00 23.9
2.12.2022 05:45 23.9
2.12.2022 05:30 23.9
2.12.2022 05:15 23.9
2.12.2022 05:00 24
2.12.2022 04:45 24
2.12.2022 04:30 24
2.12.2022 04:15 24
2.12.2022 04:00 24.1
2.12.2022 03:45 34.1
2.12.2022 03:30 34.1
2.12.2022 03:15 34.1
2.12.2022 03:00 34.2
2.12.2022 02:45 34.2
2.12.2022 02:30 34.2
2.12.2022 02:15 34.3
2.12.2022 02:00 34.3
2.12.2022 01:45 34.3
2.12.2022 01:30 34.3
2.12.2022 01:15 34.3
2.12.2022 01:00 34.4
2.12.2022 00:45 34.4
2.12.2022 00:30 34.4
2.12.2022 00:15 34.4
2.12.2022 00:00 34.5
1.12.2022 23:45 34.5
1.12.2022 23:30 34.5
1.12.2022 23:15 34.5
1.12.2022 23:00 34.5
1.12.2022 22:45 34.5
1.12.2022 22:30 34.6
1.12.2022 22:15 34.6
1.12.2022 22:00 34.6
1.12.2022 21:45 34.6
1.12.2022 21:30 34.7
1.12.2022 21:15 34.7
1.12.2022 21:00 34.7
1.12.2022 20:45 34.7
1.12.2022 20:30 44.7
1.12.2022 20:15 44.7
1.12.2022 20:00 44.7
1.12.2022 19:45 44.8
1.12.2022 19:30 44.8
1.12.2022 19:15 44.8
1.12.2022 19:00 44.8
1.12.2022 18:45 44.8
1.12.2022 18:30 44.8
1.12.2022 18:15 44.8
1.12.2022 18:00 44.8
1.12.2022 17:45 44.8
1.12.2022 17:30 44.9
1.12.2022 17:15 44.9
1.12.2022 17:00 34.9
1.12.2022 16:45 34.9
1.12.2022 16:30 34.9
1.12.2022 16:15 34.9
1.12.2022 16:00 35
1.12.2022 15:45 35
1.12.2022 15:30 35
1.12.2022 15:15 35
1.12.2022 15:00 35
1.12.2022 14:45 35
1.12.2022 14:30 35.1
1.12.2022 14:15 35.1
1.12.2022 14:00 35.1
1.12.2022 13:45 35.1
1.12.2022 13:30 35
1.12.2022 13:15 35
1.12.2022 13:00 34.9
1.12.2022 12:45 34.9
1.12.2022 12:30 34.8
1.12.2022 12:15 34.7
1.12.2022 12:00 24.7
1.12.2022 11:45 24.6
1.12.2022 11:30 24.6
1.12.2022 11:15 24.6
1.12.2022 11:00 24.5
1.12.2022 10:45 24.5
1.12.2022 10:30 24.5
1.12.2022 10:15 24.5
1.12.2022 10:00 24.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )