Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Slovenské Ďarmoty
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 470 cm 470 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 550 cm 550 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 600 cm 600 cm

Slovenské Ďarmoty - Ipeľ

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:45 1152.5
2.12.2022 11:30 1152.5
2.12.2022 11:15 1152.4
2.12.2022 11:00 1152.4
2.12.2022 10:45 1152.4
2.12.2022 10:30 1152.4
2.12.2022 10:15 1152.4
2.12.2022 10:00 1152.4
2.12.2022 09:45 1152.3
2.12.2022 09:30 1152.3
2.12.2022 09:15 1152.3
2.12.2022 09:00 1162.3
2.12.2022 08:45 1152.3
2.12.2022 08:30 1162.3
2.12.2022 08:15 1162.4
2.12.2022 08:00 1162.4
2.12.2022 07:45 1162.4
2.12.2022 07:30 1162.4
2.12.2022 07:15 1162.4
2.12.2022 07:00 1162.4
2.12.2022 06:45 1162.4
2.12.2022 06:30 1162.5
2.12.2022 06:15 1162.5
2.12.2022 06:00 1162.5
2.12.2022 05:45 1162.5
2.12.2022 05:30 1162.5
2.12.2022 05:15 1162.6
2.12.2022 05:00 1162.6
2.12.2022 04:45 1162.6
2.12.2022 04:30 1162.6
2.12.2022 04:15 1162.6
2.12.2022 04:00 1162.7
2.12.2022 03:45 1162.7
2.12.2022 03:30 1162.8
2.12.2022 03:15 1162.8
2.12.2022 03:00 1162.8
2.12.2022 02:45 1162.8
2.12.2022 02:30 1162.9
2.12.2022 02:15 1162.9
2.12.2022 02:00 1162.9
2.12.2022 01:45 1163
2.12.2022 01:30 1163
2.12.2022 01:15 1163
2.12.2022 01:00 1163
2.12.2022 00:45 1153.1
2.12.2022 00:30 1153.1
2.12.2022 00:15 1153.1
2.12.2022 00:00 1153.1
1.12.2022 23:45 1153.1
1.12.2022 23:30 1153.2
1.12.2022 23:15 1153.2
1.12.2022 23:00 1153.2
1.12.2022 22:45 1153.3
1.12.2022 22:30 1153.3
1.12.2022 22:15 1153.3
1.12.2022 22:00 1153.3
1.12.2022 21:45 1153.4
1.12.2022 21:30 1153.4
1.12.2022 21:15 1153.4
1.12.2022 21:00 1153.4
1.12.2022 20:45 1153.5
1.12.2022 20:30 1153.5
1.12.2022 20:15 1153.5
1.12.2022 20:00 1153.5
1.12.2022 19:45 1153.6
1.12.2022 19:30 1153.6
1.12.2022 19:15 1153.6
1.12.2022 19:00 1153.6
1.12.2022 18:45 1153.6
1.12.2022 18:30 1153.7
1.12.2022 18:15 1153.7
1.12.2022 18:00 1153.7
1.12.2022 17:45 1153.7
1.12.2022 17:30 1153.7
1.12.2022 17:15 1153.7
1.12.2022 17:00 1153.7
1.12.2022 16:45 1153.7
1.12.2022 16:30 1153.7
1.12.2022 16:15 1153.7
1.12.2022 16:00 1153.7
1.12.2022 15:45 1153.7
1.12.2022 15:30 1153.7
1.12.2022 15:15 1153.7
1.12.2022 15:00 1153.6
1.12.2022 14:45 1153.6
1.12.2022 14:30 1153.6
1.12.2022 14:15 1153.6
1.12.2022 14:00 1153.6
1.12.2022 13:45 1153.6
1.12.2022 13:30 1153.5
1.12.2022 13:15 1153.5
1.12.2022 13:00 1153.5
1.12.2022 12:45 1153.5
1.12.2022 12:30 1153.5
1.12.2022 12:15 1163.5
1.12.2022 12:00 1153.4
1.12.2022 11:45 1153.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )