Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Slovenské Ďarmoty
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 470 cm 470 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 550 cm 550 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 600 cm 600 cm

Slovenské Ďarmoty - Ipeľ

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.4.2024 10:30 17011.3
18.4.2024 10:15 17111.2
18.4.2024 10:00 17111.2
18.4.2024 09:45 17111.2
18.4.2024 09:30 17111.2
18.4.2024 09:15 17111.2
18.4.2024 09:00 17111.2
18.4.2024 08:45 17011.2
18.4.2024 08:30 17211.3
18.4.2024 08:15 17111.3
18.4.2024 08:00 17211.3
18.4.2024 07:45 17111.3
18.4.2024 07:30 17211.3
18.4.2024 07:15 17211.4
18.4.2024 07:00 17111.4
18.4.2024 06:45 17111.4
18.4.2024 06:30 17211.4
18.4.2024 06:15 17211.5
18.4.2024 06:00 17211.5
18.4.2024 05:45 17111.5
18.4.2024 05:30 17211.5
18.4.2024 05:15 17211.5
18.4.2024 05:00 17311.6
18.4.2024 04:45 17211.6
18.4.2024 04:30 17311.6
18.4.2024 04:15 17211.7
18.4.2024 04:00 17311.7
18.4.2024 03:45 17211.7
18.4.2024 03:30 17211.7
18.4.2024 03:15 17211.8
18.4.2024 03:00 17211.8
18.4.2024 02:45 17311.8
18.4.2024 02:30 17211.9
18.4.2024 02:15 17111.9
18.4.2024 02:00 17211.9
18.4.2024 01:45 17212
18.4.2024 01:30 17212
18.4.2024 01:15 17312
18.4.2024 01:00 17212.1
18.4.2024 00:45 17212.1
18.4.2024 00:30 17312.1
18.4.2024 00:15 17412.1
18.4.2024 00:00 17212.2
17.4.2024 23:45 17212.2
17.4.2024 23:30 17312.3
17.4.2024 23:15 17312.3
17.4.2024 23:00 17312.3
17.4.2024 22:45 17312.3
17.4.2024 22:30 17312.4
17.4.2024 22:15 17312.4
17.4.2024 22:00 17312.4
17.4.2024 21:45 17312.4
17.4.2024 21:30 17312.4
17.4.2024 21:15 17312.4
17.4.2024 21:00 17312.4
17.4.2024 20:45 17312.4
17.4.2024 20:30 17212.5
17.4.2024 20:15 17312.5
17.4.2024 20:00 17412.5
17.4.2024 19:45 17412.5
17.4.2024 19:30 17212.5
17.4.2024 19:15 17212.5
17.4.2024 19:00 17212.5
17.4.2024 18:45 17312.5
17.4.2024 18:30 17412.6
17.4.2024 18:15 17312.6
17.4.2024 18:00 17312.6
17.4.2024 17:45 17312.6
17.4.2024 17:30 17312.6
17.4.2024 17:15 17312.6
17.4.2024 17:00 17312.7
17.4.2024 16:45 17312.7
17.4.2024 16:30 17312.7
17.4.2024 16:15 17212.7
17.4.2024 16:00 17312.7
17.4.2024 15:45 17212.7
17.4.2024 15:30 17212.7
17.4.2024 15:15 17112.7
17.4.2024 15:00 17212.7
17.4.2024 14:45 17212.7
17.4.2024 14:30 17112.7
17.4.2024 14:15 17112.7
17.4.2024 14:00 17112.7
17.4.2024 13:45 17112.7
17.4.2024 13:30 17212.7
17.4.2024 13:15 17112.6
17.4.2024 13:00 17112.7
17.4.2024 12:45 17012.6
17.4.2024 12:30 17112.6
17.4.2024 12:15 17112.6
17.4.2024 12:00 17012.6
17.4.2024 11:45 17012.6
17.4.2024 11:30 17012.5
17.4.2024 11:15 17112.5
17.4.2024 11:00 17012.5
17.4.2024 10:45 16912.5
17.4.2024 10:30 17012.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-04-18 03:00:00UTC - HBV - 7540 - Slovenske_Darmoty_c (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )