Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Vyškovce nad Ipľom
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 420 cm 420 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 490 cm 490 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 540 cm 540 cm

Vyškovce nad Ipľom - Ipeľ

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Vyškovce nad Ipľom - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]
23.6.2024 00:15 170
23.6.2024 00:00 170
22.6.2024 23:45 171
22.6.2024 23:30 171
22.6.2024 23:15 171
22.6.2024 23:00 171
22.6.2024 22:45 171
22.6.2024 22:30 172
22.6.2024 22:15 172
22.6.2024 22:00 172
22.6.2024 21:45 172
22.6.2024 21:30 172
22.6.2024 21:15 173
22.6.2024 21:00 173
22.6.2024 20:45 173
22.6.2024 20:30 173
22.6.2024 20:15 174
22.6.2024 20:00 174
22.6.2024 19:45 174
22.6.2024 19:30 174
22.6.2024 19:15 175
22.6.2024 19:00 175
22.6.2024 18:45 175
22.6.2024 18:30 175
22.6.2024 18:15 176
22.6.2024 18:00 176
22.6.2024 17:45 176
22.6.2024 17:30 176
22.6.2024 17:15 177
22.6.2024 17:00 177
22.6.2024 16:45 177
22.6.2024 16:30 177
22.6.2024 16:15 178
22.6.2024 16:00 178
22.6.2024 15:45 178
22.6.2024 15:30 178
22.6.2024 15:15 179
22.6.2024 15:00 179
22.6.2024 14:45 179
22.6.2024 14:30 179
22.6.2024 14:15 179
22.6.2024 14:00 180
22.6.2024 13:45 180
22.6.2024 13:30 180
22.6.2024 13:15 180
22.6.2024 13:00 181
22.6.2024 12:45 181
22.6.2024 12:30 181
22.6.2024 12:15 181
22.6.2024 12:00 182
22.6.2024 11:45 182
22.6.2024 11:30 182
22.6.2024 11:15 182
22.6.2024 11:00 183
22.6.2024 10:45 183
22.6.2024 10:30 183
22.6.2024 10:15 183
22.6.2024 10:00 183
22.6.2024 09:45 184
22.6.2024 09:30 184
22.6.2024 09:15 184
22.6.2024 09:00 184
22.6.2024 08:45 185
22.6.2024 08:30 185
22.6.2024 08:15 185
22.6.2024 08:00 185
22.6.2024 07:45 185
22.6.2024 07:30 186
22.6.2024 07:15 186
22.6.2024 07:00 186
22.6.2024 06:45 186
22.6.2024 06:30 186
22.6.2024 06:15 187
22.6.2024 06:00 187
22.6.2024 05:45 187
22.6.2024 05:30 187
22.6.2024 05:15 188
22.6.2024 05:00 188
22.6.2024 04:45 188
22.6.2024 04:30 188
22.6.2024 04:15 188
22.6.2024 04:00 188
22.6.2024 03:45 189
22.6.2024 03:30 189
22.6.2024 03:15 189
22.6.2024 03:00 189
22.6.2024 02:45 189
22.6.2024 02:30 189
22.6.2024 02:15 190
22.6.2024 02:00 190
22.6.2024 01:45 190
22.6.2024 01:30 190
22.6.2024 01:15 190
22.6.2024 01:00 191
22.6.2024 00:45 191
22.6.2024 00:30 191
22.6.2024 00:15 191
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )