Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bretka
Tok:Slaná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Bretka - Slaná

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bretka - Slaná
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:15 384.1
4.12.2022 17:00 384.1
4.12.2022 16:45 374.2
4.12.2022 16:30 354.2
4.12.2022 16:15 344.2
4.12.2022 16:00 344.2
4.12.2022 15:45 354.2
4.12.2022 15:30 354.3
4.12.2022 15:15 364.3
4.12.2022 15:00 374.3
4.12.2022 14:45 374.3
4.12.2022 14:30 384.3
4.12.2022 14:15 384.3
4.12.2022 14:00 384.2
4.12.2022 13:45 384.2
4.12.2022 13:30 384.2
4.12.2022 13:15 384.2
4.12.2022 13:00 394.2
4.12.2022 12:45 394.2
4.12.2022 12:30 394.2
4.12.2022 12:15 394.2
4.12.2022 12:00 394.2
4.12.2022 11:45 404.2
4.12.2022 11:30 404.1
4.12.2022 11:15 404.1
4.12.2022 11:00 364.1
4.12.2022 10:45 334
4.12.2022 10:30 334
4.12.2022 10:15 333.9
4.12.2022 10:00 333.9
4.12.2022 09:45 333.8
4.12.2022 09:30 333.8
4.12.2022 09:15 343.8
4.12.2022 09:00 353.7
4.12.2022 08:45 353.7
4.12.2022 08:30 363.7
4.12.2022 08:15 373.7
4.12.2022 08:00 373.8
4.12.2022 07:45 383.8
4.12.2022 07:30 383.8
4.12.2022 07:15 383.8
4.12.2022 07:00 383.8
4.12.2022 06:45 383.8
4.12.2022 06:30 383.8
4.12.2022 06:15 383.8
4.12.2022 06:00 383.8
4.12.2022 05:45 383.8
4.12.2022 05:30 383.8
4.12.2022 05:15 383.8
4.12.2022 05:00 383.8
4.12.2022 04:45 383.8
4.12.2022 04:30 383.8
4.12.2022 04:15 383.8
4.12.2022 04:00 383.8
4.12.2022 03:45 373.8
4.12.2022 03:30 373.9
4.12.2022 03:15 363.9
4.12.2022 03:00 363.9
4.12.2022 02:45 373.9
4.12.2022 02:30 383.9
4.12.2022 02:15 383.9
4.12.2022 02:00 383.9
4.12.2022 01:45 384
4.12.2022 01:30 374
4.12.2022 01:15 354
4.12.2022 01:00 334
4.12.2022 00:45 334
4.12.2022 00:30 334
4.12.2022 00:15 344.1
4.12.2022 00:00 354.1
3.12.2022 23:45 364.1
3.12.2022 23:30 364.1
3.12.2022 23:15 374.1
3.12.2022 23:00 384.1
3.12.2022 22:45 384.2
3.12.2022 22:30 384.2
3.12.2022 22:15 384.2
3.12.2022 22:00 384.2
3.12.2022 21:45 384.2
3.12.2022 21:30 384.2
3.12.2022 21:15 384.2
3.12.2022 21:00 384.2
3.12.2022 20:45 384.2
3.12.2022 20:30 384.2
3.12.2022 20:15 384.1
3.12.2022 20:00 384.1
3.12.2022 19:45 384.1
3.12.2022 19:30 384.1
3.12.2022 19:15 384.1
3.12.2022 19:00 384.1
3.12.2022 18:45 384.1
3.12.2022 18:30 374.2
3.12.2022 18:15 354.2
3.12.2022 18:00 344.2
3.12.2022 17:45 344.2
3.12.2022 17:30 354.2
3.12.2022 17:15 354.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )