Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hrabušice
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Hrabušice - Hornád

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hrabušice - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]
28.6.2022 04:45 58
28.6.2022 04:30 58
28.6.2022 04:15 58
28.6.2022 04:00 58
28.6.2022 03:45 58
28.6.2022 03:30 58
28.6.2022 03:15 58
28.6.2022 03:00 58
28.6.2022 02:45 58
28.6.2022 02:00 58
28.6.2022 01:00 58
28.6.2022 00:00 58
27.6.2022 23:00 58
27.6.2022 22:00 58
27.6.2022 21:00 58
27.6.2022 20:00 58
27.6.2022 19:00 57
27.6.2022 18:00 57
27.6.2022 17:00 57
27.6.2022 16:00 57
27.6.2022 15:00 57
27.6.2022 14:00 58
27.6.2022 13:00 58
27.6.2022 12:00 58
27.6.2022 11:00 58
27.6.2022 10:00 58
27.6.2022 09:00 58
27.6.2022 08:00 58
27.6.2022 07:00 58
27.6.2022 06:00 58
27.6.2022 05:00 58
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )