Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Ždaňa
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 280 cm 280 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 530 cm 530 cm

Ždaňa - Hornád

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ždaňa - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:15 673.8
2.12.2022 10:00 673.8
2.12.2022 09:45 673.8
2.12.2022 09:30 673.8
2.12.2022 09:15 683.8
2.12.2022 09:00 683.8
2.12.2022 08:45 673.8
2.12.2022 08:30 673.9
2.12.2022 08:15 673.9
2.12.2022 08:00 683.9
2.12.2022 07:45 683.9
2.12.2022 07:30 683.9
2.12.2022 07:15 683.9
2.12.2022 07:00 693.9
2.12.2022 06:45 683.9
2.12.2022 06:30 683.9
2.12.2022 06:15 683.9
2.12.2022 06:00 683.9
2.12.2022 05:45 683.9
2.12.2022 05:30 683.9
2.12.2022 05:15 683.9
2.12.2022 05:00 683.9
2.12.2022 04:45 683.9
2.12.2022 04:30 683.9
2.12.2022 04:15 693.9
2.12.2022 04:00 693.9
2.12.2022 03:45 693.9
2.12.2022 03:30 693.9
2.12.2022 03:15 693.9
2.12.2022 03:00 693.9
2.12.2022 02:45 693.9
2.12.2022 02:30 683.9
2.12.2022 02:15 693.9
2.12.2022 02:00 693.9
2.12.2022 01:45 693.9
2.12.2022 01:30 693.9
2.12.2022 01:15 693.9
2.12.2022 01:00 693.9
2.12.2022 00:45 693.9
2.12.2022 00:30 693.9
2.12.2022 00:15 693.9
2.12.2022 00:00 694
1.12.2022 23:45 694
1.12.2022 23:30 694
1.12.2022 23:15 694
1.12.2022 23:00 694.1
1.12.2022 22:45 694.1
1.12.2022 22:30 694.1
1.12.2022 22:15 694.1
1.12.2022 22:00 694.1
1.12.2022 21:45 694.1
1.12.2022 21:30 694.1
1.12.2022 21:15 694.1
1.12.2022 21:00 694.1
1.12.2022 20:45 694.1
1.12.2022 20:30 694.2
1.12.2022 20:15 694.2
1.12.2022 20:00 694.2
1.12.2022 19:45 694.2
1.12.2022 19:30 694.2
1.12.2022 19:15 704.2
1.12.2022 19:00 704.2
1.12.2022 18:45 704.2
1.12.2022 18:30 694.3
1.12.2022 18:15 694.3
1.12.2022 18:00 694.3
1.12.2022 17:45 694.3
1.12.2022 17:30 694.3
1.12.2022 17:15 694.3
1.12.2022 17:00 694.4
1.12.2022 16:45 704.3
1.12.2022 16:30 704.4
1.12.2022 16:15 704.4
1.12.2022 16:00 704.4
1.12.2022 15:45 694.4
1.12.2022 15:30 694.4
1.12.2022 15:15 694.4
1.12.2022 15:00 694.4
1.12.2022 14:45 684.4
1.12.2022 14:30 684.4
1.12.2022 14:15 694.4
1.12.2022 14:00 694.3
1.12.2022 13:45 694.4
1.12.2022 13:30 694.3
1.12.2022 13:15 694.3
1.12.2022 13:00 694.3
1.12.2022 12:45 684.3
1.12.2022 12:30 684.3
1.12.2022 12:15 684.3
1.12.2022 12:00 684.3
1.12.2022 11:45 674.3
1.12.2022 11:30 674.3
1.12.2022 11:15 684.3
1.12.2022 11:00 684.3
1.12.2022 10:45 684.3
1.12.2022 10:30 684.3
1.12.2022 10:15 674.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )