Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Turňa nad Bodvou
Tok:Bodva
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Turňa nad Bodvou - Bodva

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Turňa nad Bodvou - Bodva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
22.4.2024 07:45 939.2
22.4.2024 07:30 939.1
22.4.2024 07:15 939.1
22.4.2024 07:00 939.2
22.4.2024 06:45 939.2
22.4.2024 06:30 939.2
22.4.2024 06:15 939.2
22.4.2024 06:00 939.2
22.4.2024 05:45 939.3
22.4.2024 05:30 949.3
22.4.2024 05:15 939.4
22.4.2024 05:00 939.4
22.4.2024 04:45 949.4
22.4.2024 04:30 949.5
22.4.2024 04:15 949.5
22.4.2024 04:00 949.5
22.4.2024 03:45 949.5
22.4.2024 03:30 949.5
22.4.2024 03:15 949.6
22.4.2024 03:00 939.6
22.4.2024 02:45 949.7
22.4.2024 02:30 939.7
22.4.2024 02:15 939.7
22.4.2024 02:00 949.7
22.4.2024 01:45 949.8
22.4.2024 01:30 949.8
22.4.2024 01:15 949.9
22.4.2024 01:00 949.9
22.4.2024 00:45 939.9
22.4.2024 00:30 9410
22.4.2024 00:15 9410
22.4.2024 00:00 9310.1
21.4.2024 23:45 9310.2
21.4.2024 23:30 9310.2
21.4.2024 23:15 9410.2
21.4.2024 23:00 9410.3
21.4.2024 22:45 9410.3
21.4.2024 22:30 9410.3
21.4.2024 22:15 9410.3
21.4.2024 22:00 9510.3
21.4.2024 21:45 9410.4
21.4.2024 21:30 9410.4
21.4.2024 21:15 9410.4
21.4.2024 21:00 9410.5
21.4.2024 20:45 9410.5
21.4.2024 20:30 9410.5
21.4.2024 20:15 9410.6
21.4.2024 20:00 9410.6
21.4.2024 19:45 9510.6
21.4.2024 19:30 9510.6
21.4.2024 19:15 9510.6
21.4.2024 19:00 9410.6
21.4.2024 18:45 9410.6
21.4.2024 18:30 9510.7
21.4.2024 18:15 9510.6
21.4.2024 18:00 9410.6
21.4.2024 17:45 9410.7
21.4.2024 17:30 9410.7
21.4.2024 17:15 9410.7
21.4.2024 17:00 9410.7
21.4.2024 16:45 9510.7
21.4.2024 16:30 9510.8
21.4.2024 16:15 9410.8
21.4.2024 16:00 9510.7
21.4.2024 15:45 9510.6
21.4.2024 15:30 9510.5
21.4.2024 15:15 9510.5
21.4.2024 15:00 9510.4
21.4.2024 14:45 9510.3
21.4.2024 14:30 9510.2
21.4.2024 14:15 9510.1
21.4.2024 14:00 959.9
21.4.2024 13:45 959.8
21.4.2024 13:30 959.6
21.4.2024 13:15 959.5
21.4.2024 13:00 959.3
21.4.2024 12:45 969.3
21.4.2024 12:30 959.3
21.4.2024 12:15 959.2
21.4.2024 12:00 959.2
21.4.2024 11:45 959.1
21.4.2024 11:30 958.9
21.4.2024 11:15 958.9
21.4.2024 11:00 958.9
21.4.2024 10:45 958.8
21.4.2024 10:30 958.7
21.4.2024 10:15 958.7
21.4.2024 10:00 958.6
21.4.2024 09:45 958.5
21.4.2024 09:30 958.4
21.4.2024 09:15 958.4
21.4.2024 09:00 958.3
21.4.2024 08:45 958.3
21.4.2024 08:30 948.2
21.4.2024 08:15 958.2
21.4.2024 08:00 958.1
21.4.2024 07:45 958.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-04-22 03:00:00UTC - HBV - 9020 - Turna_nad_Bodvou (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )