Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Krásny Brod
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Krásny Brod - Laborec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Krásny Brod - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 15:30 263.2
4.12.2022 15:15 263.2
4.12.2022 15:00 263.2
4.12.2022 14:45 263.2
4.12.2022 14:30 263.1
4.12.2022 14:15 263
4.12.2022 14:00 263
4.12.2022 13:45 262.9
4.12.2022 13:30 262.8
4.12.2022 13:15 262.7
4.12.2022 13:00 262.6
4.12.2022 12:45 262.5
4.12.2022 12:30 262.4
4.12.2022 12:15 262.3
4.12.2022 12:00 262.2
4.12.2022 11:45 262.1
4.12.2022 11:30 262
4.12.2022 11:15 262
4.12.2022 11:00 261.9
4.12.2022 10:45 261.9
4.12.2022 10:30 261.8
4.12.2022 10:15 261.8
4.12.2022 10:00 261.8
4.12.2022 09:45 261.7
4.12.2022 09:30 261.7
4.12.2022 09:15 261.7
4.12.2022 09:00 261.7
4.12.2022 08:45 261.7
4.12.2022 08:30 261.7
4.12.2022 08:15 261.7
4.12.2022 08:00 261.7
4.12.2022 07:45 261.7
4.12.2022 07:30 261.7
4.12.2022 07:15 261.7
4.12.2022 07:00 261.7
4.12.2022 06:45 261.7
4.12.2022 06:30 261.7
4.12.2022 06:15 261.8
4.12.2022 06:00 261.8
4.12.2022 05:45 261.8
4.12.2022 05:30 261.8
4.12.2022 05:15 261.8
4.12.2022 05:00 261.8
4.12.2022 04:45 261.9
4.12.2022 04:30 261.9
4.12.2022 04:15 261.9
4.12.2022 04:00 261.9
4.12.2022 03:45 261.9
4.12.2022 03:30 262
4.12.2022 03:15 262
4.12.2022 03:00 262
4.12.2022 02:45 262
4.12.2022 02:30 262.1
4.12.2022 02:15 262.1
4.12.2022 02:00 262.1
4.12.2022 01:45 262.1
4.12.2022 01:30 262.2
4.12.2022 01:15 262.2
4.12.2022 01:00 262.3
4.12.2022 00:45 262.3
4.12.2022 00:30 262.4
4.12.2022 00:15 262.4
4.12.2022 00:00 262.4
3.12.2022 23:45 262.5
3.12.2022 23:30 262.5
3.12.2022 23:15 262.5
3.12.2022 23:00 262.6
3.12.2022 22:45 262.6
3.12.2022 22:30 262.7
3.12.2022 22:15 262.7
3.12.2022 22:00 262.8
3.12.2022 21:45 262.8
3.12.2022 21:30 262.9
3.12.2022 21:15 262.9
3.12.2022 21:00 263
3.12.2022 20:45 263
3.12.2022 20:30 263
3.12.2022 20:15 263.1
3.12.2022 20:00 263.1
3.12.2022 19:45 263.2
3.12.2022 19:30 263.2
3.12.2022 19:15 263.3
3.12.2022 19:00 263.3
3.12.2022 18:45 263.4
3.12.2022 18:30 263.4
3.12.2022 18:15 263.5
3.12.2022 18:00 263.5
3.12.2022 17:45 263.6
3.12.2022 17:30 263.6
3.12.2022 17:15 263.7
3.12.2022 17:00 263.7
3.12.2022 16:45 263.8
3.12.2022 16:30 263.8
3.12.2022 16:15 263.9
3.12.2022 16:00 263.9
3.12.2022 15:45 264
3.12.2022 15:30 264
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )