Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Lekárovce
Tok:Uh
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 600 cm 600 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 700 cm 700 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 800 cm 800 cm

Lekárovce - Uh

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Lekárovce - Uh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:00 272.9
4.12.2022 15:45 272.9
4.12.2022 15:30 272.9
4.12.2022 15:15 272.9
4.12.2022 15:00 272.9
4.12.2022 14:45 272.9
4.12.2022 14:30 273
4.12.2022 14:15 273
4.12.2022 14:00 273
4.12.2022 13:45 273
4.12.2022 13:30 263
4.12.2022 13:15 263
4.12.2022 13:00 263
4.12.2022 12:45 263
4.12.2022 12:30 263
4.12.2022 12:15 263
4.12.2022 12:00 263
4.12.2022 11:45 263
4.12.2022 11:30 263
4.12.2022 11:15 263
4.12.2022 11:00 263
4.12.2022 10:45 263
4.12.2022 10:30 263
4.12.2022 10:15 263
4.12.2022 10:00 263
4.12.2022 09:45 263
4.12.2022 09:30 263
4.12.2022 09:15 263
4.12.2022 09:00 263
4.12.2022 08:45 263
4.12.2022 08:30 263
4.12.2022 08:15 263
4.12.2022 08:00 273.1
4.12.2022 07:45 273.1
4.12.2022 07:30 273.1
4.12.2022 07:15 273.1
4.12.2022 07:00 273.1
4.12.2022 06:45 273.1
4.12.2022 06:30 273.1
4.12.2022 06:15 273.2
4.12.2022 06:00 273.2
4.12.2022 05:45 273.2
4.12.2022 05:30 273.2
4.12.2022 05:15 273.2
4.12.2022 05:00 273.2
4.12.2022 04:45 273.2
4.12.2022 04:30 273.2
4.12.2022 04:15 273.2
4.12.2022 04:00 273.2
4.12.2022 03:45 273.3
4.12.2022 03:30 273.3
4.12.2022 03:15 263.3
4.12.2022 03:00 263.3
4.12.2022 02:45 263.3
4.12.2022 02:30 263.2
4.12.2022 02:15 263.2
4.12.2022 02:00 263.2
4.12.2022 01:45 263.2
4.12.2022 01:30 263.2
4.12.2022 01:15 263.1
4.12.2022 01:00 263.1
4.12.2022 00:45 263.1
4.12.2022 00:30 263.1
4.12.2022 00:15 263.1
4.12.2022 00:00 263
3.12.2022 23:45 263
3.12.2022 23:30 263
3.12.2022 23:15 263
3.12.2022 23:00 263
3.12.2022 22:45 263
3.12.2022 22:30 263
3.12.2022 22:15 263
3.12.2022 22:00 263
3.12.2022 21:45 263
3.12.2022 21:30 263
3.12.2022 21:15 263
3.12.2022 21:00 263
3.12.2022 20:45 263
3.12.2022 20:30 263
3.12.2022 20:15 263
3.12.2022 20:00 253
3.12.2022 19:45 253
3.12.2022 19:30 243
3.12.2022 19:15 233
3.12.2022 19:00 223.1
3.12.2022 18:45 203.1
3.12.2022 18:30 193.1
3.12.2022 18:15 173.1
3.12.2022 18:00 163.1
3.12.2022 17:45 163.1
3.12.2022 17:30 163.1
3.12.2022 17:15 163.1
3.12.2022 17:00 163.1
3.12.2022 16:45 173.1
3.12.2022 16:30 173.1
3.12.2022 16:15 173.1
3.12.2022 16:00 183.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )