Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bardejov
Tok:Topľa
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 350 cm 350 cm

Bardejov - Topľa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bardejov - Topľa
Čas meraniaVodný stav [cm]
4.12.2022 17:00 131
4.12.2022 16:45 131
4.12.2022 16:30 131
4.12.2022 16:15 131
4.12.2022 16:00 131
4.12.2022 15:45 131
4.12.2022 15:30 131
4.12.2022 15:15 131
4.12.2022 15:00 130
4.12.2022 14:45 130
4.12.2022 14:30 130
4.12.2022 14:15 130
4.12.2022 14:00 130
4.12.2022 13:45 130
4.12.2022 13:30 131
4.12.2022 13:15 131
4.12.2022 13:00 130
4.12.2022 12:45 130
4.12.2022 12:30 131
4.12.2022 12:15 130
4.12.2022 12:00 130
4.12.2022 11:45 130
4.12.2022 11:30 130
4.12.2022 11:15 130
4.12.2022 11:00 130
4.12.2022 10:45 130
4.12.2022 10:30 130
4.12.2022 10:15 130
4.12.2022 10:00 130
4.12.2022 09:45 130
4.12.2022 09:30 130
4.12.2022 09:15 130
4.12.2022 09:00 130
4.12.2022 08:45 130
4.12.2022 08:30 130
4.12.2022 08:15 130
4.12.2022 08:00 130
4.12.2022 07:45 130
4.12.2022 07:30 130
4.12.2022 07:15 130
4.12.2022 07:00 130
4.12.2022 06:45 131
4.12.2022 06:30 130
4.12.2022 06:15 131
4.12.2022 06:00 131
4.12.2022 05:45 131
4.12.2022 05:30 131
4.12.2022 05:15 131
4.12.2022 05:00 131
4.12.2022 04:45 131
4.12.2022 04:30 131
4.12.2022 04:15 131
4.12.2022 04:00 131
4.12.2022 03:45 131
4.12.2022 03:30 131
4.12.2022 03:15 131
4.12.2022 03:00 131
4.12.2022 02:45 131
4.12.2022 02:30 131
4.12.2022 02:15 131
4.12.2022 02:00 131
4.12.2022 01:45 131
4.12.2022 01:30 131
4.12.2022 01:15 131
4.12.2022 01:00 131
4.12.2022 00:45 131
4.12.2022 00:30 131
4.12.2022 00:15 131
4.12.2022 00:00 131
3.12.2022 23:45 131
3.12.2022 23:30 131
3.12.2022 23:15 131
3.12.2022 23:00 131
3.12.2022 22:45 131
3.12.2022 22:30 131
3.12.2022 22:15 131
3.12.2022 22:00 131
3.12.2022 21:45 131
3.12.2022 21:30 131
3.12.2022 21:15 131
3.12.2022 21:00 131
3.12.2022 20:45 131
3.12.2022 20:30 131
3.12.2022 20:15 131
3.12.2022 20:00 131
3.12.2022 19:45 131
3.12.2022 19:30 131
3.12.2022 19:15 131
3.12.2022 19:00 131
3.12.2022 18:45 131
3.12.2022 18:30 131
3.12.2022 18:15 131
3.12.2022 18:00 131
3.12.2022 17:45 131
3.12.2022 17:30 131
3.12.2022 17:15 131
3.12.2022 17:00 131
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )