Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hanušovce
Tok:Topľa
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Hanušovce - Topľa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hanušovce - Topľa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.3.2024 23:00 418.5
4.3.2024 22:45 418.5
4.3.2024 22:30 418.6
4.3.2024 22:15 418.6
4.3.2024 22:00 418.6
4.3.2024 21:45 418.7
4.3.2024 21:30 418.7
4.3.2024 21:15 418.7
4.3.2024 21:00 418.8
4.3.2024 20:45 418.8
4.3.2024 20:30 418.8
4.3.2024 20:15 418.9
4.3.2024 20:00 418.9
4.3.2024 19:45 418.9
4.3.2024 19:30 418.9
4.3.2024 19:15 419
4.3.2024 19:00 419
4.3.2024 18:45 419
4.3.2024 18:30 419
4.3.2024 18:15 419.1
4.3.2024 18:00 419.1
4.3.2024 17:45 419.1
4.3.2024 17:30 419.2
4.3.2024 17:15 419.2
4.3.2024 17:00 419.2
4.3.2024 16:45 419.2
4.3.2024 16:30 419.2
4.3.2024 16:15 419.2
4.3.2024 16:00 419.2
4.3.2024 15:45 419.2
4.3.2024 15:30 419.2
4.3.2024 15:15 419.2
4.3.2024 15:00 419.2
4.3.2024 14:45 419.2
4.3.2024 14:30 419.1
4.3.2024 14:15 419.1
4.3.2024 14:00 419.1
4.3.2024 13:45 419
4.3.2024 13:30 419
4.3.2024 13:15 419
4.3.2024 13:00 418.9
4.3.2024 12:45 418.8
4.3.2024 12:30 418.7
4.3.2024 12:15 418.6
4.3.2024 12:00 418.5
4.3.2024 11:45 418.4
4.3.2024 11:30 418.4
4.3.2024 11:15 418.4
4.3.2024 11:00 418.4
4.3.2024 10:45 418.3
4.3.2024 10:30 418.3
4.3.2024 10:15 418.2
4.3.2024 10:00 418.2
4.3.2024 09:45 418.2
4.3.2024 09:30 418.1
4.3.2024 09:15 418.1
4.3.2024 09:00 418.1
4.3.2024 08:45 418.1
4.3.2024 08:30 418.1
4.3.2024 08:15 418.1
4.3.2024 08:00 418.1
4.3.2024 07:45 418
4.3.2024 07:30 418
4.3.2024 07:15 418
4.3.2024 07:00 418
4.3.2024 06:45 418
4.3.2024 06:30 418
4.3.2024 06:15 418
4.3.2024 06:00 418
4.3.2024 05:45 418
4.3.2024 05:30 418
4.3.2024 05:15 418
4.3.2024 05:00 418.1
4.3.2024 04:45 418.1
4.3.2024 04:30 418.1
4.3.2024 04:15 418.1
4.3.2024 04:00 418.1
4.3.2024 03:45 418.1
4.3.2024 03:30 418.1
4.3.2024 03:15 418.1
4.3.2024 03:00 418.1
4.3.2024 02:45 418.1
4.3.2024 02:30 418.1
4.3.2024 02:15 418.2
4.3.2024 02:00 418.2
4.3.2024 01:45 428.3
4.3.2024 01:30 418.3
4.3.2024 01:15 418.3
4.3.2024 01:00 428.4
4.3.2024 00:45 428.4
4.3.2024 00:30 428.4
4.3.2024 00:15 418.4
4.3.2024 00:00 428.4
3.3.2024 23:45 428.4
3.3.2024 23:30 428.4
3.3.2024 23:15 428.4
3.3.2024 23:00 428.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-03-04 15:00:00UTC - HBV - 9500 - Hanusovce (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )