Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Svidník
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Svidník - Ondava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svidník - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 15:45 762.1
4.12.2022 15:30 762.1
4.12.2022 15:15 762.1
4.12.2022 15:00 762.2
4.12.2022 14:45 762.2
4.12.2022 14:30 762.2
4.12.2022 14:15 762.2
4.12.2022 14:00 762.1
4.12.2022 13:45 762
4.12.2022 13:30 762
4.12.2022 13:15 761.9
4.12.2022 13:00 761.8
4.12.2022 12:45 761.7
4.12.2022 12:30 761.6
4.12.2022 12:15 761.6
4.12.2022 12:00 761.5
4.12.2022 11:45 761.4
4.12.2022 11:30 761.3
4.12.2022 11:15 761.3
4.12.2022 11:00 761.2
4.12.2022 10:45 761.1
4.12.2022 10:30 761.1
4.12.2022 10:15 751.1
4.12.2022 10:00 761.1
4.12.2022 09:45 761.1
4.12.2022 09:30 761
4.12.2022 09:15 761
4.12.2022 09:00 761
4.12.2022 08:45 761
4.12.2022 08:30 761
4.12.2022 08:15 761
4.12.2022 08:00 761.1
4.12.2022 07:45 761.1
4.12.2022 07:30 761.1
4.12.2022 07:15 761.1
4.12.2022 07:00 761.1
4.12.2022 06:45 761.1
4.12.2022 06:30 761.1
4.12.2022 06:15 761.2
4.12.2022 06:00 761.2
4.12.2022 05:45 761.2
4.12.2022 05:30 761.2
4.12.2022 05:15 761.3
4.12.2022 05:00 761.3
4.12.2022 04:45 761.3
4.12.2022 04:30 761.3
4.12.2022 04:15 761.4
4.12.2022 04:00 761.4
4.12.2022 03:45 761.4
4.12.2022 03:30 761.5
4.12.2022 03:15 761.5
4.12.2022 03:00 761.5
4.12.2022 02:45 761.6
4.12.2022 02:30 761.6
4.12.2022 02:15 761.6
4.12.2022 02:00 761.6
4.12.2022 01:45 761.7
4.12.2022 01:30 761.7
4.12.2022 01:15 761.7
4.12.2022 01:00 761.8
4.12.2022 00:45 761.8
4.12.2022 00:30 761.8
4.12.2022 00:15 761.9
4.12.2022 00:00 761.9
3.12.2022 23:45 761.9
3.12.2022 23:30 762
3.12.2022 23:15 762
3.12.2022 23:00 762
3.12.2022 22:45 762.1
3.12.2022 22:30 762.1
3.12.2022 22:15 762.2
3.12.2022 22:00 762.2
3.12.2022 21:45 762.3
3.12.2022 21:30 762.3
3.12.2022 21:15 762.4
3.12.2022 21:00 762.4
3.12.2022 20:45 762.5
3.12.2022 20:30 762.5
3.12.2022 20:15 762.6
3.12.2022 20:00 762.6
3.12.2022 19:45 762.7
3.12.2022 19:30 762.7
3.12.2022 19:15 762.8
3.12.2022 19:00 762.8
3.12.2022 18:45 762.8
3.12.2022 18:30 762.9
3.12.2022 18:15 762.9
3.12.2022 18:00 762.9
3.12.2022 17:45 763
3.12.2022 17:30 763
3.12.2022 17:15 763
3.12.2022 17:00 763.1
3.12.2022 16:45 763.1
3.12.2022 16:30 763.1
3.12.2022 16:15 763.1
3.12.2022 16:00 763.1
3.12.2022 15:45 763.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )