Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Devín
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 670 cm 670 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 760 cm 760 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm 850 cm

Devín - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Devín - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.6.2022 06:15 20621
25.6.2022 06:00 20721
25.6.2022 05:45 20621
25.6.2022 05:30 20521.1
25.6.2022 05:15 20521.1
25.6.2022 05:00 20521.1
25.6.2022 04:45 20521.1
25.6.2022 04:30 20421.1
25.6.2022 04:15 20521.2
25.6.2022 04:00 20421.2
25.6.2022 03:00 20521.3
25.6.2022 02:00 20521.4
25.6.2022 01:00 20521.5
25.6.2022 00:00 20721.6
24.6.2022 23:00 20721.7
24.6.2022 22:00 20921.8
24.6.2022 21:00 21221.9
24.6.2022 20:00 21122
24.6.2022 19:00 21122
24.6.2022 18:00 21422
24.6.2022 17:00 21221.9
24.6.2022 16:00 21221.8
24.6.2022 15:00 21121.7
24.6.2022 14:00 21221.5
24.6.2022 13:00 21121.3
24.6.2022 12:00 21121.2
24.6.2022 11:00 20921
24.6.2022 10:00 20520.9
24.6.2022 09:00 20820.8
24.6.2022 08:00 20620.8
24.6.2022 07:00 20520.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )