Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Devín
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 670 cm 670 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 760 cm 760 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm 850 cm

Devín - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Devín - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.6.2023 04:45 27517.2
5.6.2023 04:30 27417.2
5.6.2023 04:15 27417.2
5.6.2023 04:00 27317.2
5.6.2023 03:45 27317.2
5.6.2023 03:30 27217.2
5.6.2023 03:15 27217.2
5.6.2023 03:00 27217.2
5.6.2023 02:45 27017.3
5.6.2023 02:30 27117.2
5.6.2023 02:15 27117.3
5.6.2023 02:00 27217.3
5.6.2023 01:45 27017.2
5.6.2023 01:30 27117.3
5.6.2023 01:15 27117.3
5.6.2023 01:00 26917.3
5.6.2023 00:45 27117.3
5.6.2023 00:30 27117.3
5.6.2023 00:15 27117.3
5.6.2023 00:00 27117.3
4.6.2023 23:45 27217.3
4.6.2023 23:30 27217.3
4.6.2023 23:15 27217.3
4.6.2023 23:00 27317.3
4.6.2023 22:45 27317.3
4.6.2023 22:30 27317.3
4.6.2023 22:15 27317.3
4.6.2023 22:00 27317.3
4.6.2023 21:45 27417.3
4.6.2023 21:30 27317.3
4.6.2023 21:15 27417.3
4.6.2023 21:00 27517.4
4.6.2023 20:45 27417.4
4.6.2023 20:30 27217.3
4.6.2023 20:15 27517.4
4.6.2023 20:00 27417.4
4.6.2023 19:45 27517.4
4.6.2023 19:30 27617.4
4.6.2023 19:15 27617.4
4.6.2023 19:00 27617.4
4.6.2023 18:45 27617.4
4.6.2023 18:30 27617.4
4.6.2023 18:15 27717.4
4.6.2023 18:00 27817.4
4.6.2023 17:45 27917.4
4.6.2023 17:30 28017.4
4.6.2023 17:15 28017.4
4.6.2023 17:00 28017.3
4.6.2023 16:45 28117.3
4.6.2023 16:30 28017.3
4.6.2023 16:15 28117.3
4.6.2023 16:00 28117.3
4.6.2023 15:45 28317.3
4.6.2023 15:30 28317.3
4.6.2023 15:15 28217.2
4.6.2023 15:00 28317.2
4.6.2023 14:45 28317.2
4.6.2023 14:30 28317.2
4.6.2023 14:15 28417.2
4.6.2023 14:00 28417.2
4.6.2023 13:45 28417.2
4.6.2023 13:30 28417.2
4.6.2023 13:15 28417.2
4.6.2023 13:00 28417.2
4.6.2023 12:45 28417.2
4.6.2023 12:30 28517.2
4.6.2023 12:15 28417.2
4.6.2023 12:00 28517.2
4.6.2023 11:45 28517.2
4.6.2023 11:30 28717.2
4.6.2023 11:15 28517.2
4.6.2023 11:00 28417.3
4.6.2023 10:45 28517.3
4.6.2023 10:30 28517.3
4.6.2023 10:15 28617.3
4.6.2023 10:00 28417.3
4.6.2023 09:45 28417.3
4.6.2023 09:30 28417.3
4.6.2023 09:15 28417.3
4.6.2023 09:00 28517.3
4.6.2023 08:45 28417.3
4.6.2023 08:30 28317.4
4.6.2023 08:15 28317.4
4.6.2023 08:00 27617.4
4.6.2023 07:45 28217.4
4.6.2023 07:30 28117.4
4.6.2023 07:15 28217.4
4.6.2023 07:00 28217.5
4.6.2023 06:45 28117.5
4.6.2023 06:30 28217.5
4.6.2023 06:15 28217.5
4.6.2023 06:00 28117.5
4.6.2023 05:45 28117.6
4.6.2023 05:30 28017.6
4.6.2023 05:15 28017.6
4.6.2023 05:00 28117.6
4.6.2023 04:45 28017.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
ELEMIR - 2023-06-05 00:00:04UTC (orig:2023-06-04 06:36:30UTC) - MARS - 5127 - Devín - Dunaj (SK)
Extra: upravena + AU k 00:10

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )