Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Devín
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 670 cm 670 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 760 cm 760 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm 850 cm

Devín - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Devín - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.1.2022 14:45 1792.5
21.1.2022 14:30 1782.5
21.1.2022 14:15 1782.5
21.1.2022 14:00 1782.5
21.1.2022 13:45 1782.5
21.1.2022 13:30 1772.5
21.1.2022 13:15 1782.4
21.1.2022 13:00 1762.4
21.1.2022 12:45 1792.4
21.1.2022 12:00 1782.4
21.1.2022 11:00 1792.3
21.1.2022 10:00 1792.3
21.1.2022 09:00 1812.4
21.1.2022 08:00 1812.4
21.1.2022 07:00 1812.4
21.1.2022 06:00 1812.5
21.1.2022 05:00 1802.5
21.1.2022 04:00 1832.5
21.1.2022 03:00 1812.6
21.1.2022 02:00 1832.6
21.1.2022 01:00 1832.6
21.1.2022 00:00 1842.6
20.1.2022 23:00 1842.6
20.1.2022 22:00 1852.7
20.1.2022 21:00 1852.7
20.1.2022 20:00 1862.7
20.1.2022 19:00 1852.8
20.1.2022 18:00 1862.8
20.1.2022 17:00 1862.8
20.1.2022 16:00 1852.8
20.1.2022 15:00 1842.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )