Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bratislava
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 650 cm 650 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 750 cm 750 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm 850 cm

Bratislava - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bratislava - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
23.2.2024 15:00 3857.7
23.2.2024 14:45 3867.7
23.2.2024 14:30 3877.7
23.2.2024 14:15 3877.7
23.2.2024 14:00 3877.7
23.2.2024 13:45 3867.7
23.2.2024 13:30 3877.7
23.2.2024 13:15 3877.7
23.2.2024 13:00 3887.7
23.2.2024 12:45 3877.7
23.2.2024 12:30 3877.7
23.2.2024 12:15 3887.7
23.2.2024 12:00 3887.7
23.2.2024 11:45 3877.7
23.2.2024 11:30 3867.7
23.2.2024 11:15 3887.7
23.2.2024 11:00 3887.7
23.2.2024 10:45 3887.6
23.2.2024 10:30 3887.7
23.2.2024 10:15 3887.7
23.2.2024 10:00 3867.6
23.2.2024 09:45 3877.7
23.2.2024 09:30 3867.6
23.2.2024 09:15 3877.6
23.2.2024 09:00 3867.6
23.2.2024 08:45 3877.6
23.2.2024 08:30 3877.6
23.2.2024 08:15 3877.6
23.2.2024 08:00 3857.6
23.2.2024 07:45 3887.6
23.2.2024 07:30 3887.6
23.2.2024 07:15 3877.6
23.2.2024 07:00 3887.6
23.2.2024 06:45 3887.6
23.2.2024 06:30 3857.7
23.2.2024 06:15 3887.6
23.2.2024 06:00 3877.6
23.2.2024 05:45 3867.6
23.2.2024 05:30 3867.6
23.2.2024 05:15 3877.6
23.2.2024 05:00 3877.6
23.2.2024 04:45 3897.6
23.2.2024 04:30 3877.6
23.2.2024 04:15 3897.6
23.2.2024 04:00 3887.6
23.2.2024 03:45 3887.6
23.2.2024 03:30 3897.6
23.2.2024 03:15 3877.6
23.2.2024 03:00 3897.6
23.2.2024 02:45 3887.6
23.2.2024 02:30 3887.6
23.2.2024 02:15 3897.6
23.2.2024 02:00 3897.6
23.2.2024 01:45 3887.6
23.2.2024 01:30 3877.6
23.2.2024 01:15 3887.6
23.2.2024 01:00 3887.6
23.2.2024 00:45 3917.6
23.2.2024 00:30 3897.6
23.2.2024 00:15 3887.6
23.2.2024 00:00 3907.6
22.2.2024 23:45 3897.6
22.2.2024 23:30 3907.6
22.2.2024 23:15 3897.6
22.2.2024 23:00 3907.6
22.2.2024 22:45 3897.6
22.2.2024 22:30 3897.6
22.2.2024 22:15 3907.6
22.2.2024 22:00 3897.6
22.2.2024 21:45 3897.6
22.2.2024 21:30 3907.6
22.2.2024 21:15 3907.6
22.2.2024 21:00 3917.6
22.2.2024 20:45 3907.6
22.2.2024 20:30 3907.6
22.2.2024 20:15 3907.6
22.2.2024 20:00 3917.7
22.2.2024 19:45 3907.7
22.2.2024 19:30 3927.7
22.2.2024 19:15 3917.7
22.2.2024 19:00 3927.7
22.2.2024 18:45 3917.7
22.2.2024 18:30 3927.7
22.2.2024 18:15 3927.7
22.2.2024 18:00 3927.7
22.2.2024 17:45 3937.7
22.2.2024 17:30 3937.7
22.2.2024 17:15 3927.7
22.2.2024 17:00 3927.7
22.2.2024 16:45 3927.7
22.2.2024 16:30 3927.7
22.2.2024 16:15 3907.7
22.2.2024 16:00 3927.7
22.2.2024 15:45 3917.7
22.2.2024 15:30 3937.7
22.2.2024 15:15 3937.7
22.2.2024 15:00 3927.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
ELEMIR - 2024-02-23 12:07:01UTC - MARS - 5140 - Bratislava - Dunaj (SK)
Extra: (23.2.2024 7:43) (23.02.2024 08:18) - TM

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )