Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Handlová
Tok:Handlovka
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 105 cm 105 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 130 cm 130 cm

Handlová - Handlovka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Handlová - Handlovka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
10.8.2022 19:30 6119.5
10.8.2022 19:15 6119.7
10.8.2022 19:00 6119.9
10.8.2022 18:45 6120.1
10.8.2022 18:30 6120.4
10.8.2022 18:15 6120.7
10.8.2022 18:00 6021
10.8.2022 17:45 6021.4
10.8.2022 17:30 6121.8
10.8.2022 17:00 6222.4
10.8.2022 16:00 6022.9
10.8.2022 15:00 6222.9
10.8.2022 14:00 6022.1
10.8.2022 13:00 6121.1
10.8.2022 12:00 6019.9
10.8.2022 11:00 6118.4
10.8.2022 10:00 6017.4
10.8.2022 09:00 6116.7
10.8.2022 08:00 6016.5
10.8.2022 07:00 6016.5
10.8.2022 06:00 6016.6
10.8.2022 05:00 6016.8
10.8.2022 04:00 6117
10.8.2022 03:00 5917.3
10.8.2022 02:00 6117.6
10.8.2022 01:00 6117.9
10.8.2022 00:00 6018.1
9.8.2022 23:00 6118.5
9.8.2022 22:00 6018.9
9.8.2022 21:00 6119.3
9.8.2022 20:00 6019.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )