Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Štúrovo
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 540 cm 540 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 610 cm 610 cm

Štúrovo - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Štúrovo - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
15.8.2022 06:30 2222.9
15.8.2022 06:15 2322.9
15.8.2022 06:00 2322.9
15.8.2022 05:45 2322.9
15.8.2022 05:30 2222.9
15.8.2022 05:15 2323
15.8.2022 05:00 2223
15.8.2022 04:45 2423
15.8.2022 04:30 2423
15.8.2022 04:00 2423
15.8.2022 03:00 2423
15.8.2022 02:00 2423
15.8.2022 01:00 2423.1
15.8.2022 00:00 2423.1
14.8.2022 23:00 2523.1
14.8.2022 22:00 2523.1
14.8.2022 21:00 2423
14.8.2022 20:00 2523
14.8.2022 19:00 2622.9
14.8.2022 18:00 2622.9
14.8.2022 17:00 2622.8
14.8.2022 16:00 2622.7
14.8.2022 15:00 2622.6
14.8.2022 14:00 2622.6
14.8.2022 13:00 2622.5
14.8.2022 12:00 2522.5
14.8.2022 11:00 2522.5
14.8.2022 10:00 2522.5
14.8.2022 09:00 2522.5
14.8.2022 08:00 2522.5
14.8.2022 07:00 2522.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )