Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Štúrovo
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 540 cm 540 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 610 cm 610 cm

Štúrovo - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Štúrovo - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
23.2.2024 15:15 2547.2
23.2.2024 15:00 2547.2
23.2.2024 14:45 2557.2
23.2.2024 14:30 2557.2
23.2.2024 14:15 2557.2
23.2.2024 14:00 2567.2
23.2.2024 13:45 2567.2
23.2.2024 13:30 2567.2
23.2.2024 13:15 2567.2
23.2.2024 13:00 2567.2
23.2.2024 12:45 2577.2
23.2.2024 12:30 2577.2
23.2.2024 12:15 2587.2
23.2.2024 12:00 2587.2
23.2.2024 11:45 2597.2
23.2.2024 11:30 2597.2
23.2.2024 11:15 2597.2
23.2.2024 11:00 2597.2
23.2.2024 10:45 2607.2
23.2.2024 10:30 2607.2
23.2.2024 10:15 2607.2
23.2.2024 10:00 2617.1
23.2.2024 09:45 2617.2
23.2.2024 09:30 2617.1
23.2.2024 09:15 2627.1
23.2.2024 09:00 2627.1
23.2.2024 08:45 2627.1
23.2.2024 08:30 2627.1
23.2.2024 08:15 2627.1
23.2.2024 08:00 2627.1
23.2.2024 07:45 2627.1
23.2.2024 07:30 2627
23.2.2024 07:15 2637
23.2.2024 07:00 2627
23.2.2024 06:45 2637
23.2.2024 06:30 2637
23.2.2024 06:15 2637
23.2.2024 06:00 2637
23.2.2024 05:45 2637
23.2.2024 05:30 2637
23.2.2024 05:15 2637
23.2.2024 05:00 2637
23.2.2024 04:45 2637
23.2.2024 04:30 2637
23.2.2024 04:15 2637
23.2.2024 04:00 2637
23.2.2024 03:45 2637
23.2.2024 03:30 2637
23.2.2024 03:15 2637
23.2.2024 03:00 2636.9
23.2.2024 02:45 2636.9
23.2.2024 02:30 2636.9
23.2.2024 02:15 2636.9
23.2.2024 02:00 2636.9
23.2.2024 01:45 2636.9
23.2.2024 01:30 2636.9
23.2.2024 01:15 2636.9
23.2.2024 01:00 2636.9
23.2.2024 00:45 2636.9
23.2.2024 00:30 2646.9
23.2.2024 00:15 2646.9
23.2.2024 00:00 2646.9
22.2.2024 23:45 2646.9
22.2.2024 23:30 2646.9
22.2.2024 23:15 2646.9
22.2.2024 23:00 2657
22.2.2024 22:45 2657
22.2.2024 22:30 2657
22.2.2024 22:15 2657
22.2.2024 22:00 2657
22.2.2024 21:45 2667
22.2.2024 21:30 2667
22.2.2024 21:15 2667
22.2.2024 21:00 2667
22.2.2024 20:45 2667
22.2.2024 20:30 2667
22.2.2024 20:15 2667
22.2.2024 20:00 2667
22.2.2024 19:45 2667
22.2.2024 19:30 2667
22.2.2024 19:15 2667
22.2.2024 19:00 2677
22.2.2024 18:45 2677
22.2.2024 18:30 2677
22.2.2024 18:15 2677
22.2.2024 18:00 2677
22.2.2024 17:45 2677
22.2.2024 17:30 2677
22.2.2024 17:15 2677
22.2.2024 17:00 2677
22.2.2024 16:45 2667
22.2.2024 16:30 2677
22.2.2024 16:15 2677.1
22.2.2024 16:00 2667
22.2.2024 15:45 2677
22.2.2024 15:30 2677
22.2.2024 15:15 2677
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
ELEMIR - 2024-02-23 11:10:07UTC (orig:2024-02-23 07:18:39UTC) - MARS - 6880 - Štúrovo - Dunaj (SK)
Extra: (23.2.2024 7:49) + AU k 12:10

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )