Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Spišské Vlachy
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm 330 cm

Spišské Vlachy - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišské Vlachy - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.5.2023 03:30 17314.2
30.5.2023 03:15 17314.3
30.5.2023 03:00 17314.3
30.5.2023 02:45 17314.4
30.5.2023 02:30 17314.5
30.5.2023 02:15 17314.5
30.5.2023 02:00 17314.5
30.5.2023 01:45 17314.6
30.5.2023 01:30 17314.6
30.5.2023 01:15 17314.6
30.5.2023 01:00 17314.7
30.5.2023 00:45 17314.7
30.5.2023 00:30 17314.7
30.5.2023 00:15 17314.7
30.5.2023 00:00 17314.7
29.5.2023 23:45 17314.8
29.5.2023 23:30 17314.8
29.5.2023 23:15 17314.8
29.5.2023 23:00 17414.8
29.5.2023 22:45 17314.8
29.5.2023 22:30 17314.8
29.5.2023 22:15 17414.8
29.5.2023 22:00 17314.8
29.5.2023 21:45 17414.8
29.5.2023 21:30 17414.7
29.5.2023 21:15 17414.7
29.5.2023 21:00 17414.7
29.5.2023 20:45 17414.7
29.5.2023 20:30 17414.6
29.5.2023 20:15 17414.6
29.5.2023 20:00 17414.6
29.5.2023 19:45 17414.6
29.5.2023 19:30 17414.5
29.5.2023 19:15 17414.5
29.5.2023 19:00 17414.5
29.5.2023 18:45 17414.5
29.5.2023 18:30 17414.5
29.5.2023 18:15 17414.4
29.5.2023 18:00 17414.4
29.5.2023 17:45 17414.4
29.5.2023 17:30 17414.3
29.5.2023 17:15 17414.3
29.5.2023 17:00 17414.3
29.5.2023 16:45 17414.2
29.5.2023 16:30 17414.1
29.5.2023 16:15 17414.1
29.5.2023 16:00 17414
29.5.2023 15:45 17413.9
29.5.2023 15:30 17413.8
29.5.2023 15:15 17413.7
29.5.2023 15:00 17413.6
29.5.2023 14:45 17413.5
29.5.2023 14:30 17413.5
29.5.2023 14:15 17413.4
29.5.2023 14:00 17413.3
29.5.2023 13:45 17413.2
29.5.2023 13:30 17413.1
29.5.2023 13:15 17413
29.5.2023 13:00 17412.9
29.5.2023 12:45 17412.8
29.5.2023 12:30 17412.7
29.5.2023 12:15 17412.6
29.5.2023 12:00 17412.6
29.5.2023 11:45 17412.4
29.5.2023 11:30 17412.4
29.5.2023 11:15 17412.3
29.5.2023 11:00 17412.2
29.5.2023 10:45 17412.1
29.5.2023 10:30 17412.1
29.5.2023 10:15 17412
29.5.2023 10:00 17412
29.5.2023 09:45 17411.9
29.5.2023 09:30 17411.9
29.5.2023 09:15 17411.9
29.5.2023 09:00 17411.9
29.5.2023 08:45 17411.9
29.5.2023 08:30 17411.9
29.5.2023 08:15 17411.9
29.5.2023 08:00 17412
29.5.2023 07:45 17412
29.5.2023 07:30 17412
29.5.2023 07:15 17412.1
29.5.2023 07:00 17412.2
29.5.2023 06:45 17412.2
29.5.2023 06:30 17412.3
29.5.2023 06:15 17412.4
29.5.2023 06:00 17412.5
29.5.2023 05:45 17412.5
29.5.2023 05:30 17412.6
29.5.2023 05:15 17412.7
29.5.2023 05:00 17412.8
29.5.2023 04:45 17412.9
29.5.2023 04:30 17413
29.5.2023 04:15 17413
29.5.2023 04:00 17413.1
29.5.2023 03:45 17413.2
29.5.2023 03:30 17413.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-05-29 21:00:00UTC - HBV - 8430 - Spisske_Vlachy (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )