Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Spišské Vlachy
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm 330 cm

Spišské Vlachy - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišské Vlachy - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]
19.6.2024 02:45 179
19.6.2024 02:30 179
19.6.2024 02:15 179
19.6.2024 02:00 179
19.6.2024 01:45 179
19.6.2024 01:30 179
19.6.2024 01:15 179
19.6.2024 01:00 179
19.6.2024 00:45 179
19.6.2024 00:30 179
19.6.2024 00:15 179
19.6.2024 00:00 180
18.6.2024 23:45 180
18.6.2024 23:30 180
18.6.2024 23:15 180
18.6.2024 23:00 180
18.6.2024 22:45 180
18.6.2024 22:30 180
18.6.2024 22:15 180
18.6.2024 22:00 180
18.6.2024 21:45 180
18.6.2024 21:30 180
18.6.2024 21:15 180
18.6.2024 21:00 180
18.6.2024 20:45 180
18.6.2024 20:30 180
18.6.2024 20:15 180
18.6.2024 20:00 180
18.6.2024 19:45 180
18.6.2024 19:30 180
18.6.2024 19:15 180
18.6.2024 19:00 180
18.6.2024 18:45 180
18.6.2024 18:30 180
18.6.2024 18:15 180
18.6.2024 18:00 180
18.6.2024 17:45 180
18.6.2024 17:30 180
18.6.2024 17:15 180
18.6.2024 17:00 181
18.6.2024 16:45 181
18.6.2024 16:30 181
18.6.2024 16:15 181
18.6.2024 16:00 181
18.6.2024 15:45 181
18.6.2024 15:30 181
18.6.2024 15:15 181
18.6.2024 15:00 181
18.6.2024 14:45 181
18.6.2024 14:30 181
18.6.2024 14:15 181
18.6.2024 14:00 181
18.6.2024 13:45 181
18.6.2024 13:30 181
18.6.2024 13:15 181
18.6.2024 13:00 181
18.6.2024 12:45 181
18.6.2024 12:30 181
18.6.2024 12:15 181
18.6.2024 12:00 181
18.6.2024 11:45 181
18.6.2024 11:30 181
18.6.2024 11:15 181
18.6.2024 11:00 181
18.6.2024 10:45 181
18.6.2024 10:30 181
18.6.2024 10:15 181
18.6.2024 10:00 181
18.6.2024 09:45 181
18.6.2024 09:30 181
18.6.2024 09:15 181
18.6.2024 09:00 181
18.6.2024 08:45 181
18.6.2024 08:30 181
18.6.2024 08:15 181
18.6.2024 08:00 181
18.6.2024 07:45 181
18.6.2024 07:30 181
18.6.2024 07:15 181
18.6.2024 07:00 181
18.6.2024 06:45 181
18.6.2024 06:30 181
18.6.2024 06:15 181
18.6.2024 06:00 181
18.6.2024 05:45 181
18.6.2024 05:30 181
18.6.2024 05:15 182
18.6.2024 05:00 182
18.6.2024 04:45 182
18.6.2024 04:30 182
18.6.2024 04:15 182
18.6.2024 04:00 182
18.6.2024 03:45 182
18.6.2024 03:30 182
18.6.2024 03:15 182
18.6.2024 03:00 182
18.6.2024 02:45 182
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-06-18 21:00:00UTC - HBV - 8430 - Spisske_Vlachy (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )