Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Remetské Hámre
Tok:Okna
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 240 cm 240 cm

Remetské Hámre - Okna

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Remetské Hámre - Okna
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2021 20:45 1236.5
28.11.2021 20:30 1226.5
28.11.2021 20:15 1216.4
28.11.2021 20:00 1206.4
28.11.2021 19:45 1206.4
28.11.2021 19:30 1196.4
28.11.2021 19:15 1196.3
28.11.2021 19:00 1196.3
28.11.2021 18:45 1196.3
28.11.2021 18:00 1196.3
28.11.2021 17:00 1196.2
28.11.2021 16:00 1196.1
28.11.2021 15:00 1206.1
28.11.2021 14:00 1216
28.11.2021 13:00 1215.9
28.11.2021 12:00 1225.8
28.11.2021 11:00 1235.6
28.11.2021 10:00 1245.5
28.11.2021 09:00 1225.4
28.11.2021 08:00 1195.3
28.11.2021 07:00 1165.2
28.11.2021 06:00 1155.1
28.11.2021 05:00 1145
28.11.2021 04:00 1134.9
28.11.2021 03:00 1134.9
28.11.2021 02:00 1134.8
28.11.2021 01:00 1134.8
28.11.2021 00:00 1134.7
27.11.2021 23:00 1134.7
27.11.2021 22:00 1134.6
27.11.2021 21:00 1134.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )