Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Remetské Hámre
Tok:Okna
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 240 cm 240 cm

Remetské Hámre - Okna

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Remetské Hámre - Okna
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.5.2023 09:30 11412.3
29.5.2023 09:15 11412.2
29.5.2023 09:00 11412.1
29.5.2023 08:45 11412.1
29.5.2023 08:30 11412
29.5.2023 08:15 11411.9
29.5.2023 08:00 11411.9
29.5.2023 07:45 11411.9
29.5.2023 07:30 11411.9
29.5.2023 07:15 11411.8
29.5.2023 07:00 11411.8
29.5.2023 06:45 11411.8
29.5.2023 06:30 11411.8
29.5.2023 06:15 11411.9
29.5.2023 06:00 11411.9
29.5.2023 05:45 11411.9
29.5.2023 05:30 11411.9
29.5.2023 05:15 11412
29.5.2023 05:00 11412
29.5.2023 04:45 11412.1
29.5.2023 04:30 11412.1
29.5.2023 04:15 11412.2
29.5.2023 04:00 11412.2
29.5.2023 03:45 11412.2
29.5.2023 03:30 11412.3
29.5.2023 03:15 11412.4
29.5.2023 03:00 11412.4
29.5.2023 02:45 11412.4
29.5.2023 02:30 11412.5
29.5.2023 02:15 11412.5
29.5.2023 02:00 11412.6
29.5.2023 01:45 11412.6
29.5.2023 01:30 11412.7
29.5.2023 01:15 11412.7
29.5.2023 01:00 11412.8
29.5.2023 00:45 11412.8
29.5.2023 00:30 11412.9
29.5.2023 00:15 11412.9
29.5.2023 00:00 11412.9
28.5.2023 23:45 11413
28.5.2023 23:30 11413
28.5.2023 23:15 11413
28.5.2023 23:00 11413.1
28.5.2023 22:45 11413.1
28.5.2023 22:30 11413.2
28.5.2023 22:15 11413.2
28.5.2023 22:00 11413.2
28.5.2023 21:45 11413.3
28.5.2023 21:30 11413.3
28.5.2023 21:15 11413.3
28.5.2023 21:00 11413.4
28.5.2023 20:45 11413.4
28.5.2023 20:30 11413.5
28.5.2023 20:15 11313.5
28.5.2023 20:00 11413.6
28.5.2023 19:45 11313.6
28.5.2023 19:30 11313.7
28.5.2023 19:15 11413.7
28.5.2023 19:00 11413.7
28.5.2023 18:45 11413.8
28.5.2023 18:30 11413.8
28.5.2023 18:15 11413.8
28.5.2023 18:00 11413.8
28.5.2023 17:45 11413.8
28.5.2023 17:30 11313.8
28.5.2023 17:15 11413.8
28.5.2023 17:00 11413.8
28.5.2023 16:45 11413.8
28.5.2023 16:30 11413.8
28.5.2023 16:15 11413.8
28.5.2023 16:00 11413.8
28.5.2023 15:45 11413.7
28.5.2023 15:30 11413.7
28.5.2023 15:15 11413.7
28.5.2023 15:00 11413.7
28.5.2023 14:45 11413.6
28.5.2023 14:30 11413.6
28.5.2023 14:15 11413.6
28.5.2023 14:00 11413.6
28.5.2023 13:45 11413.5
28.5.2023 13:30 11413.4
28.5.2023 13:15 11413.3
28.5.2023 13:00 11413.2
28.5.2023 12:45 11413
28.5.2023 12:30 11412.9
28.5.2023 12:15 11412.8
28.5.2023 12:00 11412.6
28.5.2023 11:45 11412.5
28.5.2023 11:30 11412.4
28.5.2023 11:15 11412.3
28.5.2023 11:00 11412.2
28.5.2023 10:45 11412.1
28.5.2023 10:30 11411.9
28.5.2023 10:15 11411.9
28.5.2023 10:00 11411.8
28.5.2023 09:45 11411.7
28.5.2023 09:30 11411.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )