Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Sobrance
Tok:Sobranecký potok
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Sobrance - Sobranecký potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sobrance - Sobranecký potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2021 21:00 507.2
28.11.2021 20:45 507
28.11.2021 20:30 496.8
28.11.2021 20:15 496.7
28.11.2021 20:00 496.7
28.11.2021 19:45 496.6
28.11.2021 19:30 496.6
28.11.2021 19:15 496.6
28.11.2021 19:00 496.6
28.11.2021 18:00 496.5
28.11.2021 17:00 506.3
28.11.2021 16:00 506.2
28.11.2021 15:00 506.1
28.11.2021 14:00 516.1
28.11.2021 13:00 506
28.11.2021 12:00 495.7
28.11.2021 11:00 465.6
28.11.2021 10:00 465.4
28.11.2021 09:00 455.3
28.11.2021 08:00 455.1
28.11.2021 07:00 445.1
28.11.2021 06:00 445.1
28.11.2021 05:00 445
28.11.2021 04:00 444.9
28.11.2021 03:00 444.8
28.11.2021 02:00 444.8
28.11.2021 01:00 444.7
28.11.2021 00:00 444.7
27.11.2021 23:00 444.7
27.11.2021 22:00 444.7
27.11.2021 21:00 444.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )