Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Sobrance
Tok:Sobranecký potok
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Sobrance - Sobranecký potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sobrance - Sobranecký potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.5.2023 10:00 4217.9
29.5.2023 09:45 4217.7
29.5.2023 09:30 4217.4
29.5.2023 09:15 4217
29.5.2023 09:00 4216.8
29.5.2023 08:45 4216.6
29.5.2023 08:30 4216.3
29.5.2023 08:15 4216.1
29.5.2023 08:00 4215.9
29.5.2023 07:45 4215.6
29.5.2023 07:30 4215.4
29.5.2023 07:15 4215.2
29.5.2023 07:00 4215
29.5.2023 06:45 4114.9
29.5.2023 06:30 4114.8
29.5.2023 06:15 4114.7
29.5.2023 06:00 4114.7
29.5.2023 05:45 4114.6
29.5.2023 05:30 4114.6
29.5.2023 05:15 4114.6
29.5.2023 05:00 4114.7
29.5.2023 04:45 4114.7
29.5.2023 04:30 4114.9
29.5.2023 04:15 4115
29.5.2023 04:00 4115.2
29.5.2023 03:45 4115.3
29.5.2023 03:30 4115.4
29.5.2023 03:15 4115.5
29.5.2023 03:00 4115.6
29.5.2023 02:45 4115.6
29.5.2023 02:30 4115.7
29.5.2023 02:15 4115.8
29.5.2023 02:00 4115.8
29.5.2023 01:45 4115.9
29.5.2023 01:30 4116
29.5.2023 01:15 4116
29.5.2023 01:00 4116.1
29.5.2023 00:45 4116.1
29.5.2023 00:30 4116.2
29.5.2023 00:15 4116.2
29.5.2023 00:00 4116.3
28.5.2023 23:45 4116.3
28.5.2023 23:30 4116.3
28.5.2023 23:15 4116.3
28.5.2023 23:00 4116.3
28.5.2023 22:45 4116.3
28.5.2023 22:30 4116.4
28.5.2023 22:15 4116.5
28.5.2023 22:00 4116.6
28.5.2023 21:45 4116.7
28.5.2023 21:30 4116.7
28.5.2023 21:15 4116.8
28.5.2023 21:00 4117
28.5.2023 20:45 4117.1
28.5.2023 20:30 4117.3
28.5.2023 20:15 4117.4
28.5.2023 20:00 4117.6
28.5.2023 19:45 4117.7
28.5.2023 19:30 4117.8
28.5.2023 19:15 4118
28.5.2023 19:00 4118.1
28.5.2023 18:45 4218.2
28.5.2023 18:30 4218.4
28.5.2023 18:15 4218.5
28.5.2023 18:00 4218.6
28.5.2023 17:45 4218.7
28.5.2023 17:30 4218.9
28.5.2023 17:15 4219
28.5.2023 17:00 4219.1
28.5.2023 16:45 4219
28.5.2023 16:30 4218.8
28.5.2023 16:15 4218.7
28.5.2023 16:00 4218.8
28.5.2023 15:45 4218.9
28.5.2023 15:30 4218.9
28.5.2023 15:15 4218.9
28.5.2023 15:00 4219
28.5.2023 14:45 4219.1
28.5.2023 14:30 4219.3
28.5.2023 14:15 4219.6
28.5.2023 14:00 4219.9
28.5.2023 13:45 4219.7
28.5.2023 13:30 4219.5
28.5.2023 13:15 4219.3
28.5.2023 13:00 4219.2
28.5.2023 12:45 4219.1
28.5.2023 12:30 4218.9
28.5.2023 12:15 4218.7
28.5.2023 12:00 4218.4
28.5.2023 11:45 4218.1
28.5.2023 11:30 4217.9
28.5.2023 11:15 4217.7
28.5.2023 11:00 4217.5
28.5.2023 10:45 4217.2
28.5.2023 10:30 4216.9
28.5.2023 10:15 4216.6
28.5.2023 10:00 4216.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )