Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Sobrance
Tok:Sobranecký potok
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Sobrance - Sobranecký potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sobrance - Sobranecký potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.5.2024 15:00 3920
21.5.2024 14:45 3920
21.5.2024 14:30 3920.1
21.5.2024 14:15 3920.1
21.5.2024 14:00 3920.2
21.5.2024 13:45 4020.3
21.5.2024 13:30 4020.4
21.5.2024 13:15 4020.3
21.5.2024 13:00 4020.1
21.5.2024 12:45 4020
21.5.2024 12:30 4019.8
21.5.2024 12:15 4019.6
21.5.2024 12:00 4019.3
21.5.2024 11:45 4019.1
21.5.2024 11:30 4018.9
21.5.2024 11:15 4018.6
21.5.2024 11:00 4018.4
21.5.2024 10:45 4018.1
21.5.2024 10:30 4017.9
21.5.2024 10:15 4017.7
21.5.2024 10:00 4017.5
21.5.2024 09:45 4017.2
21.5.2024 09:30 4017
21.5.2024 09:15 4016.8
21.5.2024 09:00 4016.6
21.5.2024 08:45 4016.4
21.5.2024 08:30 4016.2
21.5.2024 08:15 4016
21.5.2024 08:00 4015.8
21.5.2024 07:45 4015.6
21.5.2024 07:30 4015.4
21.5.2024 07:15 4015.3
21.5.2024 07:00 4015.2
21.5.2024 06:45 4015.1
21.5.2024 06:30 4015.1
21.5.2024 06:15 4015.1
21.5.2024 06:00 4015.1
21.5.2024 05:45 4015
21.5.2024 05:30 4015
21.5.2024 05:15 4015
21.5.2024 05:00 4015
21.5.2024 04:45 4015
21.5.2024 04:30 4015
21.5.2024 04:15 4015
21.5.2024 04:00 4115.1
21.5.2024 03:45 4115.1
21.5.2024 03:30 4115.2
21.5.2024 03:15 4115.2
21.5.2024 03:00 4015.2
21.5.2024 02:45 4015.2
21.5.2024 02:30 4015.2
21.5.2024 02:15 3915.3
21.5.2024 02:00 3915.3
21.5.2024 01:45 3915.4
21.5.2024 01:30 3915.5
21.5.2024 01:15 3915.6
21.5.2024 01:00 3915.6
21.5.2024 00:45 3915.7
21.5.2024 00:30 3915.7
21.5.2024 00:15 3915.8
21.5.2024 00:00 3915.8
20.5.2024 23:45 3915.9
20.5.2024 23:30 3916
20.5.2024 23:15 4016
20.5.2024 23:00 3916.1
20.5.2024 22:45 3916.2
20.5.2024 22:30 3916.2
20.5.2024 22:15 3916.2
20.5.2024 22:00 3916.3
20.5.2024 21:45 3916.3
20.5.2024 21:30 3916.3
20.5.2024 21:15 3916.3
20.5.2024 21:00 3916.4
20.5.2024 20:45 3916.5
20.5.2024 20:30 3916.6
20.5.2024 20:15 3916.7
20.5.2024 20:00 3916.8
20.5.2024 19:45 3916.8
20.5.2024 19:30 3916.9
20.5.2024 19:15 3916.9
20.5.2024 19:00 4016.9
20.5.2024 18:45 4016.9
20.5.2024 18:30 4017
20.5.2024 18:15 4017
20.5.2024 18:00 3917
20.5.2024 17:45 3917.2
20.5.2024 17:30 4017.3
20.5.2024 17:15 4017.5
20.5.2024 17:00 4017.8
20.5.2024 16:45 4017.9
20.5.2024 16:30 4018
20.5.2024 16:15 4018.1
20.5.2024 16:00 4018.2
20.5.2024 15:45 4018.4
20.5.2024 15:30 4018.6
20.5.2024 15:15 4018.8
20.5.2024 15:00 4018.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )