Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bardejov
Tok:Topľa
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 350 cm 350 cm

Bardejov - Topľa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bardejov - Topľa
Čas meraniaVodný stav [cm]
22.6.2024 23:15 137
22.6.2024 23:00 137
22.6.2024 22:45 137
22.6.2024 22:30 136
22.6.2024 22:15 137
22.6.2024 22:00 136
22.6.2024 21:45 136
22.6.2024 21:30 136
22.6.2024 21:15 136
22.6.2024 21:00 136
22.6.2024 20:45 136
22.6.2024 20:30 136
22.6.2024 20:15 136
22.6.2024 20:00 136
22.6.2024 19:45 136
22.6.2024 19:30 136
22.6.2024 19:15 136
22.6.2024 19:00 136
22.6.2024 18:45 136
22.6.2024 18:30 136
22.6.2024 18:15 136
22.6.2024 18:00 136
22.6.2024 17:45 136
22.6.2024 17:30 136
22.6.2024 17:15 136
22.6.2024 17:00 136
22.6.2024 16:45 136
22.6.2024 16:30 136
22.6.2024 16:15 136
22.6.2024 16:00 136
22.6.2024 15:45 136
22.6.2024 15:30 136
22.6.2024 15:15 136
22.6.2024 15:00 136
22.6.2024 14:45 136
22.6.2024 14:30 136
22.6.2024 14:15 136
22.6.2024 14:00 136
22.6.2024 13:45 136
22.6.2024 13:30 136
22.6.2024 13:15 136
22.6.2024 13:00 136
22.6.2024 12:45 136
22.6.2024 12:30 136
22.6.2024 12:15 136
22.6.2024 12:00 136
22.6.2024 11:45 136
22.6.2024 11:30 136
22.6.2024 11:15 136
22.6.2024 11:00 136
22.6.2024 10:45 136
22.6.2024 10:30 136
22.6.2024 10:15 136
22.6.2024 10:00 136
22.6.2024 09:45 136
22.6.2024 09:30 136
22.6.2024 09:15 136
22.6.2024 09:00 136
22.6.2024 08:45 136
22.6.2024 08:30 136
22.6.2024 08:15 136
22.6.2024 08:00 136
22.6.2024 07:45 136
22.6.2024 07:30 136
22.6.2024 07:15 136
22.6.2024 07:00 136
22.6.2024 06:45 136
22.6.2024 06:30 136
22.6.2024 06:15 136
22.6.2024 06:00 136
22.6.2024 05:45 136
22.6.2024 05:30 136
22.6.2024 05:15 136
22.6.2024 05:00 136
22.6.2024 04:45 136
22.6.2024 04:30 136
22.6.2024 04:15 136
22.6.2024 04:00 136
22.6.2024 03:45 136
22.6.2024 03:30 136
22.6.2024 03:15 136
22.6.2024 03:00 136
22.6.2024 02:45 136
22.6.2024 02:30 136
22.6.2024 02:15 136
22.6.2024 02:00 136
22.6.2024 01:45 136
22.6.2024 01:30 136
22.6.2024 01:15 136
22.6.2024 01:00 136
22.6.2024 00:45 136
22.6.2024 00:30 136
22.6.2024 00:15 136
22.6.2024 00:00 136
21.6.2024 23:45 136
21.6.2024 23:30 136
21.6.2024 23:15 136
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-06-22 15:00:00UTC - HBV - 9450 - Bardejov (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )