Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bardejov
Tok:Topľa
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 350 cm 350 cm

Bardejov - Topľa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bardejov - Topľa
Čas meraniaVodný stav [cm]
29.5.2023 09:45 141
29.5.2023 09:30 141
29.5.2023 09:15 141
29.5.2023 09:00 141
29.5.2023 08:45 141
29.5.2023 08:30 141
29.5.2023 08:15 141
29.5.2023 08:00 141
29.5.2023 07:45 141
29.5.2023 07:30 141
29.5.2023 07:15 141
29.5.2023 07:00 141
29.5.2023 06:45 141
29.5.2023 06:30 141
29.5.2023 06:15 141
29.5.2023 06:00 141
29.5.2023 05:45 141
29.5.2023 05:30 141
29.5.2023 05:15 141
29.5.2023 05:00 141
29.5.2023 04:45 141
29.5.2023 04:30 141
29.5.2023 04:15 141
29.5.2023 04:00 141
29.5.2023 03:45 141
29.5.2023 03:30 141
29.5.2023 03:15 141
29.5.2023 03:00 141
29.5.2023 02:45 141
29.5.2023 02:30 141
29.5.2023 02:15 141
29.5.2023 02:00 141
29.5.2023 01:45 141
29.5.2023 01:30 141
29.5.2023 01:15 141
29.5.2023 01:00 141
29.5.2023 00:45 141
29.5.2023 00:30 141
29.5.2023 00:15 141
29.5.2023 00:00 141
28.5.2023 23:45 141
28.5.2023 23:30 141
28.5.2023 23:15 141
28.5.2023 23:00 141
28.5.2023 22:45 141
28.5.2023 22:30 141
28.5.2023 22:15 141
28.5.2023 22:00 141
28.5.2023 21:45 141
28.5.2023 21:30 141
28.5.2023 21:15 141
28.5.2023 21:00 141
28.5.2023 20:45 141
28.5.2023 20:30 141
28.5.2023 20:15 141
28.5.2023 20:00 141
28.5.2023 19:45 141
28.5.2023 19:30 141
28.5.2023 19:15 141
28.5.2023 19:00 141
28.5.2023 18:45 141
28.5.2023 18:30 141
28.5.2023 18:15 141
28.5.2023 18:00 141
28.5.2023 17:45 141
28.5.2023 17:30 141
28.5.2023 17:15 141
28.5.2023 17:00 141
28.5.2023 16:45 141
28.5.2023 16:30 141
28.5.2023 16:15 141
28.5.2023 16:00 141
28.5.2023 15:45 141
28.5.2023 15:30 141
28.5.2023 15:15 141
28.5.2023 15:00 141
28.5.2023 14:45 141
28.5.2023 14:30 141
28.5.2023 14:15 141
28.5.2023 14:00 141
28.5.2023 13:45 141
28.5.2023 13:30 141
28.5.2023 13:15 141
28.5.2023 13:00 141
28.5.2023 12:45 141
28.5.2023 12:30 141
28.5.2023 12:15 141
28.5.2023 12:00 141
28.5.2023 11:45 141
28.5.2023 11:30 141
28.5.2023 11:15 141
28.5.2023 11:00 141
28.5.2023 10:45 141
28.5.2023 10:30 141
28.5.2023 10:15 141
28.5.2023 10:00 141
28.5.2023 09:45 141
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-05-29 03:00:00UTC - HBV - 9450 - Bardejov (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )