Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Streda nad Bodrogom
Tok:Bodrog
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 650 cm 650 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 700 cm 700 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm 850 cm

Streda nad Bodrogom - Bodrog

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Streda nad Bodrogom - Bodrog
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.9.2023 01:15 29018.7
26.9.2023 01:00 29018.7
26.9.2023 00:45 29018.7
26.9.2023 00:30 29018.7
26.9.2023 00:15 29018.7
26.9.2023 00:00 29018.7
25.9.2023 23:45 29018.7
25.9.2023 23:30 29018.7
25.9.2023 23:15 29018.7
25.9.2023 23:00 29018.7
25.9.2023 22:45 29018.7
25.9.2023 22:30 28918.7
25.9.2023 22:15 28918.7
25.9.2023 22:00 28918.7
25.9.2023 21:45 28918.7
25.9.2023 21:30 28918.7
25.9.2023 21:15 28918.7
25.9.2023 21:00 28918.7
25.9.2023 20:45 28918.7
25.9.2023 20:30 28918.7
25.9.2023 20:15 28918.7
25.9.2023 20:00 28918.7
25.9.2023 19:45 28918.7
25.9.2023 19:30 28918.7
25.9.2023 19:15 28918.7
25.9.2023 19:00 28818.7
25.9.2023 18:45 28818.7
25.9.2023 18:30 28818.7
25.9.2023 18:15 28818.7
25.9.2023 18:00 28818.7
25.9.2023 17:45 28818.7
25.9.2023 17:30 28718.8
25.9.2023 17:15 28718.8
25.9.2023 17:00 28718.7
25.9.2023 16:45 28718.8
25.9.2023 16:30 28718.8
25.9.2023 16:15 28718.8
25.9.2023 16:00 28718.7
25.9.2023 15:45 28618.8
25.9.2023 15:30 28618.8
25.9.2023 15:15 28618.7
25.9.2023 15:00 28618.7
25.9.2023 14:45 28618.7
25.9.2023 14:30 28518.7
25.9.2023 14:15 28518.7
25.9.2023 14:00 28518.6
25.9.2023 13:45 28518.6
25.9.2023 13:30 28518.6
25.9.2023 13:15 28418.5
25.9.2023 13:00 28418.5
25.9.2023 12:45 28418.5
25.9.2023 12:30 28418.4
25.9.2023 12:15 28418.4
25.9.2023 12:00 28318.4
25.9.2023 11:45 28318.3
25.9.2023 11:30 28318.3
25.9.2023 11:15 28218.3
25.9.2023 11:00 28218.3
25.9.2023 10:45 28218.3
25.9.2023 10:30 28218.3
25.9.2023 10:15 28218.2
25.9.2023 10:00 28118.3
25.9.2023 09:45 28118.2
25.9.2023 09:30 28118.3
25.9.2023 09:15 28118.2
25.9.2023 09:00 28118.2
25.9.2023 08:45 28018.2
25.9.2023 08:30 28018.2
25.9.2023 08:15 28018.2
25.9.2023 08:00 28018.2
25.9.2023 07:45 28018.2
25.9.2023 07:30 28018.2
25.9.2023 07:15 27918.3
25.9.2023 07:00 27918.3
25.9.2023 06:45 27918.3
25.9.2023 06:30 27918.3
25.9.2023 06:15 27918.3
25.9.2023 06:00 27918.3
25.9.2023 05:45 27918.4
25.9.2023 05:30 27818.4
25.9.2023 05:15 27818.4
25.9.2023 05:00 27918.4
25.9.2023 04:45 27818.4
25.9.2023 04:30 27818.5
25.9.2023 04:15 27818.5
25.9.2023 04:00 27818.5
25.9.2023 03:45 27818.5
25.9.2023 03:30 27718.5
25.9.2023 03:15 27818.5
25.9.2023 03:00 27718.5
25.9.2023 02:45 27718.5
25.9.2023 02:30 27618.5
25.9.2023 02:15 27718.5
25.9.2023 02:00 27718.5
25.9.2023 01:45 27618.5
25.9.2023 01:30 27618.5
25.9.2023 01:15 27618.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-09-25 21:00:00UTC - HBV - 9670 - Streda_nad_Bodrogom (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )