Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Streda nad Bodrogom
Tok:Bodrog
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 650 cm 650 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 700 cm 700 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm 850 cm

Streda nad Bodrogom - Bodrog

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Streda nad Bodrogom - Bodrog
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 22:15 4875.7
30.11.2021 22:00 4875.7
30.11.2021 21:45 4875.8
30.11.2021 21:30 4875.8
30.11.2021 21:15 4875.8
30.11.2021 21:00 4875.8
30.11.2021 20:45 4875.8
30.11.2021 20:30 4875.8
30.11.2021 20:15 4875.9
30.11.2021 20:00 4885.9
30.11.2021 19:00 4885.9
30.11.2021 18:00 4886
30.11.2021 17:00 4896.1
30.11.2021 16:00 4886.1
30.11.2021 15:00 4876.2
30.11.2021 14:00 4876.2
30.11.2021 13:00 4876.2
30.11.2021 12:00 4856.3
30.11.2021 11:00 4846.3
30.11.2021 10:00 4836.3
30.11.2021 09:00 4826.3
30.11.2021 08:00 4816.3
30.11.2021 07:00 4786.3
30.11.2021 06:00 4756.2
30.11.2021 05:00 4726.2
30.11.2021 04:00 4686.1
30.11.2021 03:00 4636
30.11.2021 02:00 4585.9
30.11.2021 01:00 4525.8
30.11.2021 00:00 4465.7
29.11.2021 23:00 4385.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )