Aktuálna situácia na vodných tokoch - stupne povodňových aktivít

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Zoznam staníc, ktoré za posledných 24 hodín prekročili stupeň povodňovej aktivity
Stanica Tok Čas merania Vodný stav
Veľké Kapušany (2.SPA) Latorica 2.3.2024 13:15 611 Hladina ustálená
Streda nad Bodrogom Bodrog 2.3.2024 13:15 646 Hladina ustálená

Počet staníc: 2

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )