Meteorologické sucho
Hydrologické sucho
Podzemné vody a výskyt sucha
Pôdne sucho