Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Slovenské Ďarmoty - číslo stanice: 814

Úroveň podzemnej vody [m n.m.]
Dátum merania
[06:00]
Úroveň podzemnej vody
[m n.m.]
Rozdiel stavu [m]
22.03.2023 139.09 -0.02
21.03.2023 139.11 -0.01
20.03.2023 139.12 -0.01
19.03.2023 139.13 -0.01
18.03.2023 139.14 0
17.03.2023 139.14 -0.01
16.03.2023 139.15 -0.04
15.03.2023 139.19 -0.01
14.03.2023 139.2 +0.02
13.03.2023 139.18 0
12.03.2023 139.18 -0.03
11.03.2023 139.21 0
10.03.2023 139.21 -0.03
09.03.2023 139.24 -0.01
08.03.2023 139.25 -0.01
07.03.2023 139.26 -0.02
06.03.2023 139.28 -0.02
05.03.2023 139.3 -0.01
04.03.2023 139.31 -0.02
03.03.2023 139.33 -0.02
02.03.2023 139.35 0
01.03.2023 139.35 -0.02
28.02.2023 139.37 -0.04
27.02.2023 139.41 -0.04
26.02.2023 139.45 -0.04
25.02.2023 139.49 +0.02
24.02.2023 139.47 0
23.02.2023 139.47 -0.02
22.02.2023 139.49 -0.02
21.02.2023 139.51 +0.03
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Teplota vody [°C]
Dátum merania
[06:00]
Teplota vody
[°C]
22.03.2023 10.8
21.03.2023 10.8
20.03.2023 10.8
19.03.2023 10.8
18.03.2023 10.8
17.03.2023 10.8
16.03.2023 10.8
15.03.2023 10.8
14.03.2023 10.8
13.03.2023 10.8
12.03.2023 10.9
11.03.2023 10.8
10.03.2023 10.9
09.03.2023 10.9