Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Slovenské Ďarmoty - číslo stanice: 814

Úroveň podzemnej vody [m n.m.]
Dátum merania
[06:00]
Úroveň podzemnej vody
[m n.m.]
Rozdiel stavu [m]
26.05.2022 138.25 -0.01
25.05.2022 138.26 -0.03
22.05.2022 138.29 -0.01
21.05.2022 138.3 0
20.05.2022 138.3 0
19.05.2022 138.3 0
18.05.2022 138.3 -0.02
17.05.2022 138.32 -0.01
16.05.2022 138.33 -0.01
15.05.2022 138.34 -0.01
14.05.2022 138.35 -0.01
13.05.2022 138.36 -0.02
12.05.2022 138.38 -0.01
11.05.2022 138.39 0
10.05.2022 138.39 +0.03
09.05.2022 138.36 -0.01
08.05.2022 138.37 -0.01
07.05.2022 138.38 0
06.05.2022 138.38 -0.01
05.05.2022 138.39 -0.01
04.05.2022 138.4 -0.01
03.05.2022 138.41 -0.01
02.05.2022 138.42 0
01.05.2022 138.42 -0.01
30.04.2022 138.43 0
29.04.2022 138.43 0
28.04.2022 138.43 -0.01
27.04.2022 138.44 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Teplota vody [°C]
Dátum merania
[06:00]
Teplota vody
[°C]
26.05.2022 10.2
25.05.2022 10.2
22.05.2022 10.2
21.05.2022 10.2
20.05.2022 10.2
19.05.2022 10.2
18.05.2022 10.2
17.05.2022 10.2
16.05.2022 10.2
15.05.2022 10.2
14.05.2022 10.2
13.05.2022 10.2
12.05.2022 10.2
11.05.2022 10.2