Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Slovenské Ďarmoty - číslo stanice: 814

Úroveň podzemnej vody [m n.m.]
Dátum merania
[06:00]
Úroveň podzemnej vody
[m n.m.]
Rozdiel stavu [m]
22.04.2024 139.71 -0.03
21.04.2024 139.74 -0.03
20.04.2024 139.77 -0.01
19.04.2024 139.78 -0.04
18.04.2024 139.82 0
17.04.2024 139.82 -0.01
16.04.2024 139.83 -0.01
15.04.2024 139.84 -0.01
14.04.2024 139.85 -0.01
13.04.2024 139.86 -0.02
12.04.2024 139.88 -0.02
11.04.2024 139.9 -0.05
10.04.2024 139.95 -0.02
09.04.2024 139.97 -0.01
08.04.2024 139.98 -0.02
07.04.2024 140 -0.02
06.04.2024 140.02 -0.01
05.04.2024 140.03 -0.02
04.04.2024 140.05 0
03.04.2024 140.05 -0.04
02.04.2024 140.09 -0.01
01.04.2024 140.1 -0.01
31.03.2024 140.11 0
30.03.2024 140.11 +0.01
29.03.2024 140.1 -0.05
28.03.2024 140.15 -0.02
27.03.2024 140.17 -0.01
26.03.2024 140.18 -0.04
25.03.2024 140.22 -0.03
24.03.2024 140.25 -0.03
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Teplota vody [°C]
Dátum merania
[06:00]
Teplota vody
[°C]
22.04.2024 10.5
21.04.2024 10.5
20.04.2024 10.5
19.04.2024 10.5
18.04.2024 10.5
17.04.2024 10.5
16.04.2024 10.5
15.04.2024 10.5
14.04.2024 10.4
13.04.2024 10.5
12.04.2024 10.5
11.04.2024 10.5
10.04.2024 10.5
09.04.2024 10.4