Webové kamery

Lom nad Rimavicou

Snímok webovej kamery
Upozornenie: pri výbere väčšieho počtu snímok môže načítavanie trvať dlhšie a taktiež objem prenesených dát bude väčší.