Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Tvrdošín
Tok:Orava
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Tvrdošín - Orava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Tvrdošín - Orava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.5.2024 14:45 8211.1
21.5.2024 14:30 8211.2
21.5.2024 14:15 8211.3
21.5.2024 14:00 8211.5
21.5.2024 13:45 8211.5
21.5.2024 13:30 8211.4
21.5.2024 13:15 8311.2
21.5.2024 13:00 8311.2
21.5.2024 12:45 8411.3
21.5.2024 12:30 8511.4
21.5.2024 12:15 8711.5
21.5.2024 12:00 9211.5
21.5.2024 11:45 9111.6
21.5.2024 11:30 9311.6
21.5.2024 11:15 9611.5
21.5.2024 11:00 10211.5
21.5.2024 10:45 10211.5
21.5.2024 10:30 10211.5
21.5.2024 10:15 10211.4
21.5.2024 10:00 10211.4
21.5.2024 09:45 10211.3
21.5.2024 09:30 10211.2
21.5.2024 09:15 10211.1
21.5.2024 09:00 10211.1
21.5.2024 08:45 10211.1
21.5.2024 08:30 10211.1
21.5.2024 08:15 10211.1
21.5.2024 08:00 10211.1
21.5.2024 07:45 10211.1
21.5.2024 07:30 10211.1
21.5.2024 07:15 10211.1
21.5.2024 07:00 10211.1
21.5.2024 06:45 10211.1
21.5.2024 06:30 10211.1
21.5.2024 06:15 10211.1
21.5.2024 06:00 10211.1
21.5.2024 05:45 10211.1
21.5.2024 05:30 10211.1
21.5.2024 05:15 10211.1
21.5.2024 05:00 10211.1
21.5.2024 04:45 10211.1
21.5.2024 04:30 10211.1
21.5.2024 04:15 10211.1
21.5.2024 04:00 10211.1
21.5.2024 03:45 10211.1
21.5.2024 03:30 10111.1
21.5.2024 03:15 9811.1
21.5.2024 03:00 9311.1
21.5.2024 02:45 9311.1
21.5.2024 02:30 9111
21.5.2024 02:15 8811
21.5.2024 02:00 8211
21.5.2024 01:45 8211
21.5.2024 01:30 8211
21.5.2024 01:15 8211
21.5.2024 01:00 8211
21.5.2024 00:45 8211
21.5.2024 00:30 8211
21.5.2024 00:15 8211
21.5.2024 00:00 8211
20.5.2024 23:45 8111
20.5.2024 23:30 8111.1
20.5.2024 23:15 8011.1
20.5.2024 23:00 7911.1
20.5.2024 22:45 8011.2
20.5.2024 22:30 8011.2
20.5.2024 22:15 8011.2
20.5.2024 22:00 8011.2
20.5.2024 21:45 8011.3
20.5.2024 21:30 8011.3
20.5.2024 21:15 8111.3
20.5.2024 21:00 8111.4
20.5.2024 20:45 8111.4
20.5.2024 20:30 8111.5
20.5.2024 20:15 8111.5
20.5.2024 20:00 8111.6
20.5.2024 19:45 8111.6
20.5.2024 19:30 8111.7
20.5.2024 19:15 8211.7
20.5.2024 19:00 8211.8
20.5.2024 18:45 8211.8
20.5.2024 18:30 8211.9
20.5.2024 18:15 8211.9
20.5.2024 18:00 8211.9
20.5.2024 17:45 8212
20.5.2024 17:30 8212
20.5.2024 17:15 8212.1
20.5.2024 17:00 8212.1
20.5.2024 16:45 8212.2
20.5.2024 16:30 8212.2
20.5.2024 16:15 8212.2
20.5.2024 16:00 8212.1
20.5.2024 15:45 8211.8
20.5.2024 15:30 8211.7
20.5.2024 15:15 8211.7
20.5.2024 15:00 8211.7
20.5.2024 14:45 8211.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )