Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hnúšťa-Likier
Tok:Rimava
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Hnúšťa-Likier - Rimava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi. Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hnúšťa-Likier - Rimava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
22.1.2022 08:30 860
22.1.2022 08:15 860
22.1.2022 08:00 860
22.1.2022 07:45 860
22.1.2022 07:30 860
22.1.2022 07:15 860
22.1.2022 07:00 860
22.1.2022 06:45 860
22.1.2022 06:30 860
22.1.2022 06:00 860
22.1.2022 05:00 860
22.1.2022 04:00 860
22.1.2022 03:00 850
22.1.2022 02:00 850
22.1.2022 01:00 850
22.1.2022 00:00 840
21.1.2022 23:00 840
21.1.2022 22:00 830
21.1.2022 21:00 820
21.1.2022 20:00 810
21.1.2022 19:00 800
21.1.2022 18:00 800
21.1.2022 17:00 800
21.1.2022 16:00 800
21.1.2022 15:00 800
21.1.2022 14:00 810
21.1.2022 13:00 820
21.1.2022 12:00 830
21.1.2022 11:00 820
21.1.2022 10:00 800
21.1.2022 09:00 790
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )