Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hnúšťa-Likier
Tok:Rimava
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Hnúšťa-Likier - Rimava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hnúšťa-Likier - Rimava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
6.12.2022 20:45 784.8
6.12.2022 20:30 784.8
6.12.2022 20:15 794.9
6.12.2022 20:00 794.9
6.12.2022 19:45 794.9
6.12.2022 19:30 794.9
6.12.2022 19:15 795
6.12.2022 19:00 795
6.12.2022 18:45 795
6.12.2022 18:30 795.1
6.12.2022 18:15 805.1
6.12.2022 18:00 805.1
6.12.2022 17:45 805.2
6.12.2022 17:30 805.2
6.12.2022 17:15 805.2
6.12.2022 17:00 815.2
6.12.2022 16:45 815.2
6.12.2022 16:30 815.3
6.12.2022 16:15 815.2
6.12.2022 16:00 815.3
6.12.2022 15:45 825.3
6.12.2022 15:30 825.3
6.12.2022 15:15 825.3
6.12.2022 15:00 825.3
6.12.2022 14:45 825.3
6.12.2022 14:30 825.4
6.12.2022 14:15 825.4
6.12.2022 14:00 825.4
6.12.2022 13:45 825.4
6.12.2022 13:30 825.4
6.12.2022 13:15 815.4
6.12.2022 13:00 825.4
6.12.2022 12:45 825.5
6.12.2022 12:30 815.5
6.12.2022 12:15 815.5
6.12.2022 12:00 805.5
6.12.2022 11:45 805.6
6.12.2022 11:30 795.6
6.12.2022 11:15 795.6
6.12.2022 11:00 795.6
6.12.2022 10:45 795.6
6.12.2022 10:30 785.6
6.12.2022 10:15 785.7
6.12.2022 10:00 775.7
6.12.2022 09:45 775.7
6.12.2022 09:30 775.7
6.12.2022 09:15 765.7
6.12.2022 09:00 765.7
6.12.2022 08:45 765.8
6.12.2022 08:30 755.8
6.12.2022 08:15 755.7
6.12.2022 08:00 755.7
6.12.2022 07:45 755.8
6.12.2022 07:30 755.8
6.12.2022 07:15 755.8
6.12.2022 07:00 745.6
6.12.2022 06:45 745.4
6.12.2022 06:30 745.3
6.12.2022 06:15 735.3
6.12.2022 06:00 725.3
6.12.2022 05:45 725.3
6.12.2022 05:30 725.3
6.12.2022 05:15 725.3
6.12.2022 05:00 725.3
6.12.2022 04:45 725.3
6.12.2022 04:30 725.3
6.12.2022 04:15 725.3
6.12.2022 04:00 725.3
6.12.2022 03:45 725.3
6.12.2022 03:30 725.3
6.12.2022 03:15 725.3
6.12.2022 03:00 725.3
6.12.2022 02:45 725.3
6.12.2022 02:30 725.2
6.12.2022 02:15 725.2
6.12.2022 02:00 725.2
6.12.2022 01:45 725.2
6.12.2022 01:30 725.2
6.12.2022 01:15 725.2
6.12.2022 01:00 725.2
6.12.2022 00:45 725.2
6.12.2022 00:30 725.2
6.12.2022 00:15 725.2
6.12.2022 00:00 725.2
5.12.2022 23:45 725.2
5.12.2022 23:30 725.2
5.12.2022 23:15 725.2
5.12.2022 23:00 725.2
5.12.2022 22:45 725.2
5.12.2022 22:30 725.2
5.12.2022 22:15 725.2
5.12.2022 22:00 725.1
5.12.2022 21:45 725.1
5.12.2022 21:30 725.1
5.12.2022 21:15 725.1
5.12.2022 21:00 725.1
5.12.2022 20:45 725.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )