Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hnúšťa-Likier
Tok:Rimava
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Hnúšťa-Likier - Rimava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hnúšťa-Likier - Rimava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
20.5.2024 01:00 8412.8
20.5.2024 00:45 8412.9
20.5.2024 00:30 8412.9
20.5.2024 00:15 8313
20.5.2024 00:00 8413
19.5.2024 23:45 8313.1
19.5.2024 23:30 8313.1
19.5.2024 23:15 8413.1
19.5.2024 23:00 8413.2
19.5.2024 22:45 8413.3
19.5.2024 22:30 8413.3
19.5.2024 22:15 8413.3
19.5.2024 22:00 8413.4
19.5.2024 21:45 8413.4
19.5.2024 21:30 8413.4
19.5.2024 21:15 8413.5
19.5.2024 21:00 8413.4
19.5.2024 20:45 8413.5
19.5.2024 20:30 8413.5
19.5.2024 20:15 8413.5
19.5.2024 20:00 8413.5
19.5.2024 19:45 8413.5
19.5.2024 19:30 8413.6
19.5.2024 19:15 8413.6
19.5.2024 19:00 8413.6
19.5.2024 18:45 8413.6
19.5.2024 18:30 8413.6
19.5.2024 18:15 8413.6
19.5.2024 18:00 8413.5
19.5.2024 17:45 8413.6
19.5.2024 17:30 8413.5
19.5.2024 17:15 8413.5
19.5.2024 17:00 8413.4
19.5.2024 16:45 8413.4
19.5.2024 16:30 8413.4
19.5.2024 16:15 8413.4
19.5.2024 16:00 8413.3
19.5.2024 15:45 8413.3
19.5.2024 15:30 8413.2
19.5.2024 15:15 8413.1
19.5.2024 15:00 8412.9
19.5.2024 14:45 8412.8
19.5.2024 14:30 8412.7
19.5.2024 14:15 8412.5
19.5.2024 14:00 8412.4
19.5.2024 13:45 8412.4
19.5.2024 13:30 8412.3
19.5.2024 13:15 8412.2
19.5.2024 13:00 8412.1
19.5.2024 12:45 8412.1
19.5.2024 12:30 8412.1
19.5.2024 12:15 8412
19.5.2024 12:00 8411.8
19.5.2024 11:45 8411.7
19.5.2024 11:30 8411.6
19.5.2024 11:15 8411.5
19.5.2024 11:00 8411.4
19.5.2024 10:45 8411.4
19.5.2024 10:30 8411.3
19.5.2024 10:15 8411.2
19.5.2024 10:00 8411
19.5.2024 09:45 8411
19.5.2024 09:30 8410.9
19.5.2024 09:15 8410.9
19.5.2024 09:00 8410.8
19.5.2024 08:45 8410.7
19.5.2024 08:30 8410.7
19.5.2024 08:15 8410.8
19.5.2024 08:00 8410.7
19.5.2024 07:45 8410.8
19.5.2024 07:30 8410.8
19.5.2024 07:15 8410.8
19.5.2024 07:00 8410.8
19.5.2024 06:45 8410.8
19.5.2024 06:30 8410.9
19.5.2024 06:15 8410.9
19.5.2024 06:00 8411
19.5.2024 05:45 8511
19.5.2024 05:30 8511
19.5.2024 05:15 8511.1
19.5.2024 05:00 8511.1
19.5.2024 04:45 8511.2
19.5.2024 04:30 8511.3
19.5.2024 04:15 8511.3
19.5.2024 04:00 8511.4
19.5.2024 03:45 8511.5
19.5.2024 03:30 8511.6
19.5.2024 03:15 8511.7
19.5.2024 03:00 8511.7
19.5.2024 02:45 8511.8
19.5.2024 02:30 8511.9
19.5.2024 02:15 8512
19.5.2024 02:00 8512
19.5.2024 01:45 8512.2
19.5.2024 01:30 8512.2
19.5.2024 01:15 8512.3
19.5.2024 01:00 8512.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-05-19 21:00:00UTC - HBV - 7845 - Hnusta-Likier (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )