Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Chmelnica
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Chmelnica - Poprad

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Chmelnica - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.3.2024 22:30 828.1
4.3.2024 22:15 828.1
4.3.2024 22:00 828.1
4.3.2024 21:45 828.2
4.3.2024 21:30 828.2
4.3.2024 21:15 828.3
4.3.2024 21:00 828.3
4.3.2024 20:45 828.3
4.3.2024 20:30 838.3
4.3.2024 20:15 828.4
4.3.2024 20:00 828.4
4.3.2024 19:45 838.4
4.3.2024 19:30 828.4
4.3.2024 19:15 828.4
4.3.2024 19:00 828.4
4.3.2024 18:45 828.4
4.3.2024 18:30 828.3
4.3.2024 18:15 828.2
4.3.2024 18:00 828.2
4.3.2024 17:45 828.1
4.3.2024 17:30 838.1
4.3.2024 17:15 838.1
4.3.2024 17:00 838
4.3.2024 16:45 828
4.3.2024 16:30 827.9
4.3.2024 16:15 827.8
4.3.2024 16:00 827.7
4.3.2024 15:45 827.6
4.3.2024 15:30 837.6
4.3.2024 15:15 837.5
4.3.2024 15:00 837.5
4.3.2024 14:45 837.4
4.3.2024 14:30 827.4
4.3.2024 14:15 827.3
4.3.2024 14:00 827.3
4.3.2024 13:45 827.2
4.3.2024 13:30 837.3
4.3.2024 13:15 837.1
4.3.2024 13:00 836.9
4.3.2024 12:45 836.7
4.3.2024 12:30 836.7
4.3.2024 12:15 836.7
4.3.2024 12:00 836.7
4.3.2024 11:45 826.6
4.3.2024 11:30 826.7
4.3.2024 11:15 826.7
4.3.2024 11:00 826.7
4.3.2024 10:45 836.6
4.3.2024 10:30 836.5
4.3.2024 10:15 836.3
4.3.2024 10:00 836.1
4.3.2024 09:45 836
4.3.2024 09:30 835.9
4.3.2024 09:15 835.8
4.3.2024 09:00 835.7
4.3.2024 08:45 825.7
4.3.2024 08:30 835.7
4.3.2024 08:15 825.7
4.3.2024 08:00 835.6
4.3.2024 07:45 835.6
4.3.2024 07:30 835.6
4.3.2024 07:15 835.6
4.3.2024 07:00 835.6
4.3.2024 06:45 835.6
4.3.2024 06:30 835.6
4.3.2024 06:15 835.6
4.3.2024 06:00 835.7
4.3.2024 05:45 835.7
4.3.2024 05:30 835.8
4.3.2024 05:15 835.8
4.3.2024 05:00 835.9
4.3.2024 04:45 836
4.3.2024 04:30 836
4.3.2024 04:15 836.1
4.3.2024 04:00 836.1
4.3.2024 03:45 836.2
4.3.2024 03:30 836.2
4.3.2024 03:15 836.3
4.3.2024 03:00 836.4
4.3.2024 02:45 836.4
4.3.2024 02:30 836.5
4.3.2024 02:15 836.6
4.3.2024 02:00 836.6
4.3.2024 01:45 836.6
4.3.2024 01:30 836.7
4.3.2024 01:15 836.8
4.3.2024 01:00 836.9
4.3.2024 00:45 836.9
4.3.2024 00:30 837
4.3.2024 00:15 837.1
4.3.2024 00:00 837.2
3.3.2024 23:45 837.3
3.3.2024 23:30 837.4
3.3.2024 23:15 837.4
3.3.2024 23:00 837.5
3.3.2024 22:45 847.6
3.3.2024 22:30 837.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-03-04 15:00:00UTC - HBV - 8320 - Chmelnica (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )