Aktuality SHMÚ

Teplotné, zrážkové a snehové pomery zimy 2012-2013

26.2.2013 | SHMÚ | SPRÁVA | RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC., MGR. MAREK ŠVEC
Teplotné, zrážkové a snehové pomery zimy 2012-2013

Zima 2012/2013 bola z pohľadu niektorých charakteristík meteorologických prvkov v určitých oblastiach Slovenska až extrémna. Vývoj zrážok v priebehu zimy gradoval, čo vyústilo do extrémnych mesačných úhrnov zrážok na niektorých meteorologických staniciach. Napríklad v Bratislave na Kolibe dosiahol februárový mesačný úhrn zrážok v tejto zime takmer 110 mm, čím bol prekonaný doterajší rekord aspoň od roku 1951, ktorý tam predstavoval 102 mm z februára 2009.

V priebehu celej zimy bol dominantný jeden typ poveternostnej situácie, ktorý zapríčinil, že  najzápadnejšie oblasti Slovenska boli relatívne chladnejšie v porovnaní z najvýchodnejšími oblasťami Slovenska. Na Východoslovenskej nížine bolo tiež dosť zrážok, ale výskyt snehovej pokrývky tam nebol veľmi zaujímavý. Úplne naopak to bolo v Bratislave, kde sa striedala jedna snehová kalamita za druhou. Aj keď Bratislava je povestná tým, že snehová kalamita je tam aj pri pár centimetroch snehu, v tohtoročnej zime boli dôvody na vznik kalamít naozaj objektívne. Pri vhodných teplotných podmienkach napadalo v priebehu celej zimy 2012/2013 toľko snehu, že ak by sme tieto jednotlivé vrstvy spočítali, suma novej snehovej pokrývky by dosiahla na meteorologickej stanici Bratislava Koliba až 148 cm. Vyššia nová snehová pokrývka bola na tejto meteorologickej stanici od roku 1951 iba v dvoch zimách (1969/1970 a 1986/1987). Veľmi dôležité je konštatovanie, že z týchto troch zím boli teplotné podmienky poslednej zimy (2012/2013) o 2 až 2,5 °C teplejšie, čo stále ale stačilo na to, aby zrážky v prevažnej miere padali vo forme snehu. Ak by priemerná teplota poslednej zimy bola iba o niečo vyššia, už by snehové pomery neboli také nápadné. Tri zimy s najväčšími sumami novej snehovej pokrývky v Bratislave na Kolibe sú v prezentovaných grafoch farebne zvýraznené.

Z charakteru prevládajúcich poveternostných situácii v tohtoročnej zime vyplýva, že najzaujímavejšia nebola v severných regiónoch Slovenska, ale skôr v regiónoch južnej polovice krajiny. Dôkazom toho je aj rekordná suma novej snehovej pokrývky v Sliači a rekordný počet dní s novou snehovou pokrývkou ≥ 10 cm v Boľkovciach v okrese Lučenec.

 

Grafickú prílohu k článku nájdete TU.