Aktuality SHMÚ

Tropické noci na Slovensku: podhodnotené a čoraz nápadnejšie sa vyskytujúce

25.7.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
Tropické noci na Slovensku: podhodnotené a čoraz nápadnejšie sa vyskytujúce

Tropickým nociam, nepríjemne ovplyvňujúcim náš obvyklý spánkový režim, sme na Slovensku v doterajšom priebehu tohto leta čelili už viackrát a nevyhneme sa im ani v nasledujúcich dňoch. Početné dni so zaťažujúcimi nočnými hodnotami teploty vzduchu sa v súčasnej klíme stávajú naozaj neoddeliteľnou súčasťou najteplejšej časti roka. V tejto analýze sme sa pozreli na rôzne klimatologické zákonitosti ich výskytu na našom území, vrátane rámcového zhodnotenia skresľovania reálneho počtu tropických nocí či prehľadu niektorých ich hlavných zaznamenaných extrémov.Budúci týždeň opäť dusno, búrky, aj saharský prach

24.7.2021 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER, CYRIL SIMAN
Budúci týždeň opäť dusno, búrky, aj saharský prach

Po suchom a relatívne chladnejšom období nás opäť čakajú horúce dusné dni s búrkami, aj saharským prachom. Žatva rekordov v lete 2021: nové zápisy v evidencii historicky najdlhších horúčav na Slovensku

22.7.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK
Žatva rekordov v lete 2021: nové zápisy v evidencii historicky najdlhších horúčav na Slovensku
Dlhé série dní s vysokými teplotami vzduchu mávajú obzvlášť negatívny účinok na prírodu aj spoločnosť, a azda najpríznačnejšie je to v súčasnej klíme práve v najteplejšej časti roka, kedy takéto série znamenajú výskyt vĺn horúčav. Rovnako ako po úvodnej vlne horúceho počasia v júni, aj s koncom druhej takejto tohtoročnej periódy v uplynulých dňoch sa ukázalo, že je nutné uskutočniť aktualizáciu v registri celoslovenských historických extrémov teploty vzduchu.

Hodnotenie hydrologickej situácie v júni 2021

19.7.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v júni 2021

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych hodnôt hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.Vyskytne sa silné tornádo aj u nás?

15.7.2021 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Vyskytne sa silné tornádo aj u nás?

Meteorológ SHMÚ Miroslav Šinger pripravil článok do internetového spravodajského portálu aktuality.sk pod titulkom Vyskytne sa silné tornádo aj u nás?Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020

14.7.2021 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | JANA POÓROVÁ, RADOSLAV KANDRÍK
Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020

Slovenský hydrometeorologický ústav vypracoval na základe poverenia vydaného Ministerstvom životného prostredia SR v súlade s čl. I § 6. ods. 2 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020 (ďalej Správa CHVO za rok 2020)Extrémny vrchol horúčav 8. – 9. júla 2021

10.7.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK
Extrémny vrchol horúčav 8. – 9. júla 2021
Od mimoriadne vysokých teplôt sme si oddýchli iba nakrátko a po vyše dvojtýždňovej vlne horúčav, ukončenej v presnom súbehu s koncom minulého mesiaca, sa na Slovensku hneď v polovici prvej júlovej dekády rozbehlo druhé takéto obdobie v rámci tohtoročného leta. V jeho priebehu sme v strede aktuálneho kalendárneho týždňa zažili veľmi výrazné vrcholenie horúceho počasia, pri ktorom prišiel znovu rad aj na niekoľko významných teplotných rekordov.

Jún 2021 - zhodnotenie mesiaca

7.7.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Jún 2021 - zhodnotenie mesiaca
Jún 2021 – v porovnaní s normálom 1981 – 2010 bol uplynulý mesiac na väčšine územia Slovenska teplotne mimoriadne nadnormálny (mimoriadne teplý), výnimkou bol len krajný severovýchod a východ, kde jún skončil ako silne nadnormálny (veľmi teplý). Na väčšine meteorologických staníc bol jún 2021 druhý až tretí najteplejší v histórii meteorologických pozorovaní (za najteplejším júnom v roku 2019, v prípade tretieho miesta aj za rokom 2003 alebo 1964). Mimoriadne teplý charakter počasia súvisel s minimálnym množstvom oblačnosti, na mnohých meteorologických staniciach aj extrémne dlhým trvaním slnečného svitu a v neposlednom rade aj prvou tohtoročnou vlnou horúčav, ktorá v niektorých parametroch bola vzhľadom na obdobie roka mimoriadna až extrémna. Súčasne sa jún 2021 zaradil medzi najsuchšie júny histórie (mesiac skončil ako veľmi až mimoriadne suchý), pričom v niektorých regiónoch bol mesačný úhrn atmosférických zrážok extrémne nízky.

Deň Dunaja 2021

29.6.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | JANA POÓROVÁ
Deň Dunaja 2021

Od roku 2004 si každý rok,  29. júna, pripomíname „Deň Dunaja“. Tok Dunaja a jeho povodie predstavujú hodnotný a jedinečný ekosystém, ktorý poskytuje prostredie pre veľmi rôznorodú faunu a flórou, spája obyvateľov až 19 krajín Európy, aj preto je jedným zo základných pilierov formovania kultúrno-spoločenských, hospodárskych a obchodných vzťahov.Prvá vlna horúčav 2021: extrémna, plná rekordov a stále trvajúca

28.6.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO
Prvá vlna horúčav 2021: extrémna, plná rekordov a stále trvajúca
To, čo bolo opatrne odhadované pred začiatkom úvodnej tohtoročnej vlny horúčav, sa napokon naplnilo. Táto perióda veľmi vysokých teplôt vzduchu bude zaradená medzi popredné júnové udalosti tohto druhu v doterajšej histórii meteorologických pozorovaní na Slovensku, keď prepísala aj niektoré celoslovenské historické teplotné rekordy pre mesiac jún. Klimatologická významnosť vlny tkvie nielen v dosiahnutej úrovni vysokých teplôt, ale azda ešte o čosi viac z hľadiska sériového výskytu dní s charakteristicky vysokými hodnotami teploty vzduchu. V niektorých oblastiach dokonca stále nebol prerušený výskyt tropických dní a vlna horúčav tak ďalej pokračuje.