Aktuality SHMÚ

Nová výstraha na mráz vo vegetačnom období

28.4.2022 | METEOROLÓGIA | OZNAM | MIROSLAV ŠINGER
Nová výstraha na mráz vo vegetačnom období
Odbor meteorologických predpovedí a výstrah SHMÚ pripravilo výstrahu na mráz vo vegetačnom období, ktorá predstavuje vylepšenie súčasnej metodiky.

Predpokladá sa výskyt saharského prachu

21.4.2022 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | PETER HRABČÁK
Predpokladá sa výskyt saharského prachu

Zajtra by sa mal nad územie Slovenska dostať prach zo Saharskej púšte. Prach k nám podľa modelových výpočtov začne prenikať v noci zo štvrtka na piatok a bude postupovať od juhozápadu. Na miestach, kde sa počas zajtrajšieho dňa vyskytnú zrážky je preto možné očakávať zašpinenie rôznych predmetov nachádzajúcich sa v exteriéri (autá, záhradný nábytok,...) V priebehu noci z piatka na sobotu saharský prach naše územie postupne opustí, avšak v nedeľu je pravdepodobne možné očakávať jeho ďalšiu vlnu výskytu.

Extrémy vlhkosti a teploty vzduchu v tretej dekáde marca 2022

24.3.2022 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER, DALIBOR VÝBERČI, JOZEF PECHO
Extrémy vlhkosti a teploty vzduchu v tretej dekáde marca 2022
V uplynulom období až dodnes zažívame pri stabilnom anticyklonálnom počasí viaceré výnimočné poveternostné javy. Popri dosiahnutých mimoriadne vysokých marcových hodnotách tlaku vzduchu je ešte charakteristickejšou a významnejšou črtou mimoriadne až extrémne suchý vzduch, a to aj v najnižších vrstvách atmosféry. To sa na mnohých miestach prejavilo v zaznamenaní nevídane nízkych hodnôt relatívnej vlhkosti vzduchu a rekordne vysokých denných amplitúd teploty vzduchu, a to dokonca v absolútnom (celoročnom) historickom kontexte. V tomto príspevku prinášame rozšírený meteorologicko-klimatologický pohľad na predmetnú súčasnú situáciu.

V piatok a v nedeľu bude opäť silno veterno

27.1.2022 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | CYRIL SIMAN
V piatok a v nedeľu bude opäť silno veterno
V minulom týždni sme zaznamenali dva dni s veľmi veterným počasím, a to v pondelok 17. a vo štvrtok 20.1. Podobná situácia sa zopakuje aj v nasledujúcich hodinách, pričom najveternejší bude piatok 28. a nedeľa 30.1.

Dve snehové fujavice v jednom týždni

23.1.2022 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
Dve snehové fujavice v jednom týždni
V poslednom období sa nám zima pripomína častejšie. Po mimoriadne teplom až predjarnom počasí, ktoré u nás panovalo na začiatku januára, sa k nám postupne vrátilo počasie primeranejšie ročnej dobre. V minulom týždni sa na území Slovenska vyskytli hneď dve situácie so silným vetrom, ktorý bol na viacerých miestach, aspoň prechodne, sprevádzaný hustým snežením. Snehové fujavice, ako nazývame tento vyššie opisovaný fenomén, sa u nás v nižších polohách nevyskytuje veľmi často. Zrejme aj to je dôvod, prečo môže obyvateľov zaskočiť nepripravených. Najčastejšie ochromí dopravu, či spôsobí ťažkosti v hospodárskom živote krajiny a výnimkou nemusia byť ani škody na majetku. Snehovým fujaviciam, a sumáru veterných pomerov predošlého týždňa sa budeme venovať v nasledujúcom príspevku.

Druhé číslo Meteorologického časopisu

12.1.2022 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | NORBERT POLČÁK
Druhé číslo Meteorologického časopisu
Milí priatelia,
dovoľujeme si vás upozorniť, že v týchto dňoch vyšlo 2. číslo Meteorologického časopisu.

Meteorológovia SHMÚ upozorňujú na nepriaznivú poveternostnú situáciu

8.12.2021 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | MIROSLAV ŠINGER
Meteorológovia SHMÚ upozorňujú na nepriaznivú poveternostnú situáciu

Meteorológovia z SHMÚ upozorňujú na očakávanú nepriaznivú poveternostnú situáciu v súvislosti s výdatným snežením, a to zajtra (vo štvrtok, 9. decembra 2021), ktorá predstavuje nebezpečenstvo pre dopravu, pohyb osôb a ďalšie ľudské aktivity.

Medzinárodná pyrheliometrická kampaň IPC XIII

22.11.2021 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | ANNA PRIBULLOVÁ
Medzinárodná pyrheliometrická kampaň IPC XIII
Na prelome septembra a októbra 2021 sa vo svetovom radiačnom centre Svetovej meteorologickej organizácie, ktoré sa nachádza v Physikalisch-Meteorologisches Observatorium v Davose (PMOD), konala trinásta pyrheliometrická kalibračná kampaň IPC XIII. Národné meteorologické služby, komerčné organizácie (výrobcovia meteorologických prístrojov, či fotovoltaických zariadení), vedecko-výskumné inštitúcie a ďalší záujemcovia mali možnosť kalibrácie svojich absolútnych referenčných prístrojov na svetovú referenciu pre meranie slnečného žiarenia WRR (World Radiometric Reference).

Polárny vortex

27.9.2021 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Polárny vortex

Polárny vortex je cirkulačná štruktúra, ktorá je bežnou súčasťou všeobecnej cirkulácie atmosféry. V článku vysvetlíme, čo vortex je, ako ho identifikujeme na priemerných poliach meteorologických prvkov a veľmi zjednodušene popíšeme jeho cyklický vývoj v rámci roku.Zvláštnosti v prúdení na Slovensku 19. septembra 2021

19.9.2021 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Zvláštnosti v prúdení na Slovensku 19. septembra 2021

Hory predstavujú prekážku v prúdení, čím výrazne ovplyvňujú počasie v ich okolí. V tomto článku v jednej konkrétnej situácii predstavíme vybrané vplyvy pohorí na prúdenie v tzv. mezoškále procesov v atmosfére a vysvetlíme základné príčiny tohto efektu.