Geop. výška a teplota v 500hPa

Snímok produktu ALADIN Geopotencionálna výška a teplota v hladine 500hPa