Informácie ÚVZ SR k meteorologickým výstrahám

Ohrozené skupiny obyvateľstva Odkaz na sekciu Ohrozené skupiny obyvateľstva

DážďDážď Odkaz na sekciu Ohrozené skupiny obyvateľstva a jav: Dážď

Ohrozené skupiny obyvateľstva podľa ÚVZ SR

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, alergici, ľudia s oslabenou imunitou a meteosenzitívne osoby.       

VietorVietor Odkaz na sekciu Ohrozené skupiny obyvateľstva a jav: Vietor

Ohrozené skupiny obyvateľstva podľa ÚVZ SR

Ohrozenou skupinou obyvateľstva je široká časť populácie.

SneženieSneženie Odkaz na sekciu Ohrozené skupiny obyvateľstva a jav: Sneženie

Ohrozené skupiny obyvateľstva podľa ÚVZ SR

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patrí široká časť populácie, predovšetkým deti a starší ľudia s oslabenou imunitou a meteosenzitívne osoby.

PoľadovicaPoľadovica Odkaz na sekciu Ohrozené skupiny obyvateľstva a jav: Poľadovica

Ohrozené skupiny obyvateľstva podľa ÚVZ SR

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patrí široká časť populácie, predovšetkým ľudia so zníženou schopnosťou pohybu.

BúrkyBúrky Odkaz na sekciu Ohrozené skupiny obyvateľstva a jav: Búrky

Ohrozené skupiny obyvateľstva podľa ÚVZ SR

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria chronicky chorí ľudia, najmä s rôznymi kardiovaskulárnymi ochoreniami a meteosenzitívne osoby.      

Vysoké teplotyVysoké teploty Odkaz na sekciu Ohrozené skupiny obyvateľstva a jav: Vysoké teploty

Ohrozené skupiny obyvateľstva podľa ÚVZ SR

1. stupeň≥ 33 °C

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia – najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími alebo mentálnymi ochoreniami, či osoby s nadváhou.

2. stupeň≥ 35 °C

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia – najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími alebo mentálnymi ochoreniami, či osoby s nadváhou.

3. stupeň≥ 38 °C

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia – najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími alebo mentálnymi ochoreniami, či osoby s nadváhou.

Nízke teplotyNízke teploty Odkaz na sekciu Ohrozené skupiny obyvateľstva a jav: Nízke teploty

Ohrozené skupiny obyvateľstva podľa ÚVZ SR

1. stupeň≤ -15 °C

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, osoby trpiace na diabetes, kardiovaskulárne a respiračné ochorenia.

2. stupeň≤ -20 °C

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, osoby trpiace na diabetes, kardiovaskulárne a respiračné ochorenia.

3. stupeň≤ -30 °C

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, osoby trpiace na diabetes, kardiovaskulárne a respiračné ochorenia.

HmlaHmla Odkaz na sekciu Ohrozené skupiny obyvateľstva a jav: Hmla

Ohrozené skupiny obyvateľstva podľa ÚVZ SR

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria ľudia s akýmkoľvek druhom kardiovaskulárneho ochorenia, s poruchami imunitného systému, s astmou, s reumatizmom a artritídou a meteosenzitívne osoby.

Snehové jazyky a závejeSnehové jazyky a záveje Odkaz na sekciu Ohrozené skupiny obyvateľstva a jav: Snehové jazyky a záveje

Ohrozené skupiny obyvateľstva podľa ÚVZ SR

Ohrozenou skupinou obyvateľstva je široká časť populácie.

Vietor na horáchVietor na horách Odkaz na sekciu Ohrozené skupiny obyvateľstva a jav: Vietor na horách

Ohrozené skupiny obyvateľstva podľa ÚVZ SR

Ohrozenou skupinou sú predovšetkým turisti, ľudia pracujúci v lese.

Zdravotné riziká Odkaz na sekciu Zdravotné riziká

DážďDážď Odkaz na sekciu Zdravotné riziká a jav: Dážď

Zdravotné riziká podľa ÚVZ SR

Daždivé počasie sa často viaže s rizikom prechladnutia a výskytom chrípkových ochorení.

U meteosenzitívnych ľudí môže vlhké a chladné počasie zhoršiť bolesť svalov a kĺbov, spôsobiť bolesť hlavy, únavu alebo problémy s krvným tlakom. Prudká zmena počasia má vplyv na zmeny nálad.

Osoby trpiace reumatizmom a artritídou môžu pociťovať intenzívnejšiu bolesť kĺbov.

Daždivé a chladné počasie je ideálnou živnou pôdou pre plesne, preto sa u ľudí s alergiami môžu vyskytnúť symptómy ako kýchanie, upchatý nos a kašeľ, ktorý môže sťažiť dýchanie.

Výdatné zrážky môžu pre zníženú viditeľnosť a šmykľavosť vozovky spôsobiť komplikácie v doprave. Výrazne je zvýšené riziko dopravných nehôd, v dôsledku ktorých môžete utrpieť rôzne zranenia ako sú pomliaždeniny alebo zlomeniny končatín, otras mozgu či úrazy hlavy, chrbtice a miechy spôsobené silným nárazom, otvorené a rezné poranenia v dôsledku rozbitého skla, možné až fatálne následky.

Výdatné a dlho pretrvávajúce úhrny zrážok môžu spôsobiť výrazné vzostupy hladín vo vodných tokoch, čím sa zvyšuje stupeň povodňovej aktivity, ktorá predstavuje ďalšie rizikové vplyvy na zdravie človeka.

VietorVietor Odkaz na sekciu Zdravotné riziká a jav: Vietor

Zdravotné riziká podľa ÚVZ SR

Je vysoké riziko vzniku rôznych úrazov a poranení, keď vietor pohybuje predmetmi  napr.:

 • poranenia v dôsledku lámania konárov alebo vyvracania stromov,
 • zranenia v dôsledku zrútenia budovy, strechy, lešenia, oplotenia, veží, billboardov, nedostatočne ukotvených prístreškov atď.,
 • zranenia spôsobené dôsledkom zasiahnutia nezabezpečenými poletujúcimi objektami, vybaveniami alebo vozidlami, ktoré spadnú alebo sa prevrátia,
 • potenciálne zranenia rozbitým sklom,
 • nečistoty, zvírený prach a drobné úlomky môžu  zasiahnuť a poraniť oči,
 • v dôsledku spadnutia elektrického vedenia môže dôjsť k riziku zásahu elektrickým prúdom, šíreniu ohňa z iskier alebo zariadení, čo môže viesť k zraneniu až smrti.
SneženieSneženie Odkaz na sekciu Zdravotné riziká a jav: Sneženie

Zdravotné riziká podľa ÚVZ SR

Zasnežené plochy môžu dôsledkom mrazov zľadovatieť, čo vedie k zvýšenému riziku pádu, preto by ste mali byť obozretní, nakoľko zľadovatenú plochu nemusíte vidieť pod nánosom čerstvého snehu. Zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi ako otrasy a poranenia mozgu, zlomeniny kostí, vyvrtnutia zápästí a členkov, úrazy chrbtice alebo hlavy, ktoré môžu viesť k vážnym a niekedy trvalým následkom.

Riziko úrazu hrozí tiež po zasiahnutí vrstvou snehu, ktorá sa môže zosunúť napr. z povrchu striech budov, vetiev stromov alebo prístreškov v dôsledku extrémneho zaťaženia.

Výdatné sneženie môže spôsobiť komplikácie v doprave, čo výrazne zvyšuje riziko dopravných nehôd, v dôsledku ktorých môžete utrpieť rôzne zranenia ako sú pomliaždeniny alebo zlomeniny končatín, otras mozgu či úrazy hlavy, chrbtice a miechy spôsobené silným nárazom, otvorené a rezné poranenia v dôsledku rozbitého skla, možné až fatálne následky.

Pri dlhšej chôdzi cez snehové záveje hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže následne vyvolať podchladenie - odporúčania pre minimalizáciu rizika podchladenia. Pri snežení môžu vznikať snehové jazyky a záveje.

Elektrické vedenie môže byť pokryté súvislou vrstvou mokrého, ťažkého snehu a pod jeho váhou môže nastať poškodenie vedenia, preto hrozí zásah elektrickým prúdom, šírenie ohňa z iskier alebo zariadení, čo môže viesť k zraneniu až smrti.

PoľadovicaPoľadovica Odkaz na sekciu Zdravotné riziká a jav: Poľadovica

Zdravotné riziká podľa ÚVZ SR

Zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi ako otrasy a poranenia mozgu, zlomeniny kostí, vyvrtnutia zápästí a členkov, úrazy chrbtice alebo hlavy, ktoré môžu viesť k vážnym a niekedy trvalým následkom.

Poľadovica na cestách výrazne zvyšuje riziko dopravných nehôd, v dôsledku ktorých môžete utrpieť rôzne zranenia ako sú pomliaždeniny alebo zlomeniny končatín, otras mozgu či úrazy hlavy, chrbtice a miechy spôsobené silným nárazom, otvorené a rezné poranenia v dôsledku rozbitého skla, možné až fatálne následky.

Elektrické vedenie môže byť pokryté súvislou vrstvou ľadu a pod jeho váhou môže nastať poškodenie vedenia, preto hrozí zásah elektrickým prúdom, šírenie ohňa z iskier alebo zariadení, čo môže viesť k zraneniu až smrti.

BúrkyBúrky Odkaz na sekciu Zdravotné riziká a jav: Búrky

Zdravotné riziká podľa ÚVZ SR

U ľudí trpiacich kardiovaskulárnymi ochoreniami môže nastať zmena srdcového rytmu, búšenie srdca, dýchavičnosť, v ťažších prípadoch kolaps.

U meteosenzitívnych osôb sa môže vyskytnúť zmena nálady a psychickej pohody, taktiež bolesť hlavy, únava, ospalosť, znížený prah bolesti, bolesť jaziev, svalov a kĺbov, tráviace problémy, nechutenstvo, problémy s krvným tlakom, ale aj poruchy spánku, hrozí aj zvýšené  riziko symptómov depresie. Niektorí ľudia môžu trpieť podráždenosťou, zníženou koncentráciou a ich reakcie sú výrazne pomalšie. 

Sprievodným javom búrky sú blesky a hromy, ktoré vedú k zvýšenému riziku vzniku náhlej bolesti hlavy alebo migrény. Zmena tlaku môže viesť aj k tzv. zaľahnutiu v ušiach, čoho dôsledkom je obmedzená funkcia sluchu, či dokonca dočasná strata sluchu.

Po zásahu bleskom hrozí kvantum zdravotných rizík, ktorých závažnosť závisí od typu zásahu a ďalších faktorov. Najzávažnejšie následky spôsobuje tzv. priamy zásah bleskom, ktorého poranenia bývajú často smrteľné, nakoľko elektrický prúd blesku môže spôsobiť poruchu srdcovo- cievneho systému, ktorá môže viesť k zástave činnosti srdca. Ďalším rizikom je ochromenie dýchacieho centra, kedy nastáva porucha dýchania s následnou poruchou srdcovej činnosti. Pokiaľ nastane tzv. kontaktný zásah, blesk sa odvedie skĺznutím po povrchu tela, čím dochádza ku vzniku popálenín. Medzi menej závažné poranenia po zásahu bleskom patria neurologické ťažkosti, ktoré sa môžu prejaviť poruchou vedomia, dezorientáciou, dočasnou poruchou sluchu alebo videnia, prudká bolesť hlavy, svalové kŕče či paralýza.

Pri prívalových zrážkach hrozí nebezpečenstvo prívalovej povodne, ktorá predstavuje ďalšie rizikové vplyvy na zdravie človeka.

Výdatné zrážky môžu pre zníženú viditeľnosť a šmykľavosť vozovky spôsobiť komplikácie v doprave.

Pri vetre je vysoké riziko rôznych úrazov a poranení.

Pri krupobití hrozí zvýšené riziko poranenia hlavy. Rozsah poranenia závisí od veľkosti priemeru krúp, ktoré môžu spôsobiť od tých menších priemerov len povrchové poranenie až po väčšie priemery, ktoré môžu spôsobiť vážne úrazy ako otras mozgu, stratu vedomia až s ojedinelými možnými fatálnymi následkami.

Vysoké teplotyVysoké teploty Odkaz na sekciu Zdravotné riziká a jav: Vysoké teploty

Zdravotné riziká podľa ÚVZ SR

1. stupeň≥ 33 °C

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie.

2. stupeň≥ 35 °C

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie.

Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín.

3. stupeň≥ 38 °C

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie.

Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín.

Nízke teplotyNízke teploty Odkaz na sekciu Zdravotné riziká a jav: Nízke teploty

Zdravotné riziká podľa ÚVZ SR

1. stupeň≤ -15 °C

Intenzívnym pôsobením chladu dochádza k znižovaniu telesnej teploty, čo vedie k podchladeniu organizmu.

K hypotermii dochádza, keď telo stráca teplo rýchlejšie ako ho dokáže vyprodukovať a  telesná teplota klesá nebezpečne nízko. Tento pokles telesnej teploty bráni srdcu, nervovému systému a iným orgánom v normálnej činnosti.

Nízke teploty spôsobujú zúženie ciev či plytké dýchanie, čím dochádza k zvýšeniu srdcovej frekvencie a krvného tlaku so sprievodnou bolesťou na hrudníku, najmä u ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami

Hrozí zhoršenie a tvorba ekzémov.

Kombinácia mrazu a vetra môže spôsobiť omrzliny, lokálne poškodenia kože a podráždenie sliznice dýchacích ciest, čo môže viesť k respiračným ochoreniam.

2. stupeň≤ -20 °C

Intenzívnym pôsobením chladu dochádza k znižovaniu telesnej teploty, čo vedie k podchladeniu organizmu.

K hypotermii dochádza, keď telo stráca teplo rýchlejšie ako ho dokáže vyprodukovať a  telesná teplota klesá nebezpečne nízko. Tento pokles telesnej teploty bráni srdcu, nervovému systému a iným orgánom v normálnej činnosti.

Nízke teploty spôsobujú zúženie ciev či plytké dýchanie, čím dochádza k zvýšeniu srdcovej frekvencie a krvného tlaku so sprievodnou bolesťou na hrudníku, najmä u ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami

Hrozí zhoršenie a tvorba ekzémov.

Kombinácia mrazu a vetra môže spôsobiť omrzliny, lokálne poškodenia kože a podráždenie sliznice dýchacích ciest, čo môže viesť k respiračným ochoreniam.

3. stupeň≤ -30 °C

Intenzívnym pôsobením chladu dochádza k znižovaniu telesnej teploty, čo vedie k podchladeniu organizmu.

K hypotermii dochádza, keď telo stráca teplo rýchlejšie ako ho dokáže vyprodukovať a  telesná teplota klesá nebezpečne nízko. Tento pokles telesnej teploty bráni srdcu, nervovému systému a iným orgánom v normálnej činnosti.

Nízke teploty spôsobujú zúženie ciev či plytké dýchanie, čím dochádza k zvýšeniu srdcovej frekvencie a krvného tlaku so sprievodnou bolesťou na hrudníku, najmä u ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami

Hrozí zhoršenie a tvorba ekzémov.

Kombinácia mrazu a vetra môže spôsobiť omrzliny, lokálne poškodenia kože a podráždenie sliznice dýchacích ciest, čo môže viesť k respiračným ochoreniam.

HmlaHmla Odkaz na sekciu Zdravotné riziká a jav: Hmla

Zdravotné riziká podľa ÚVZ SR

Najviac ohrozenými sú ľudia trpiaci astmou. Pľúca sú vystavené studenému a  vlhkému vzduchu, čo môže spôsobiť podráždenie slizníc a dýchacích ciest, vyvolať kašeľ a sťažiť dýchanie. Ťažkosti s dýchaním sa zintenzívňujú úmerne s hustotou hmly, pričom môže nastať až pocit dusenia.

Osoby trpiace reumatizmom a artritídou môžu pociťovať intenzívnejšiu bolesť kĺbov.

Vplyvom hmlistého počasia sú ohrození aj ľudia s akýmkoľvek druhom kardiovaskulárneho ochorenia, ktorým sa môžu prejaviť ťažkosti srdcovo-cievneho systému.

Ľudia so zníženou imunitou sú náchylnejší na zápaly dýchacích ciest.

U meteosenzitívnych osôb sa môže vyskytnúť zmena nálady a psychickej pohody, taktiež bolesť hlavy, únava, ospalosť, hrozí aj zvýšené  riziko symptómov depresie. Niektorí ľudia môžu trpieť podráždenosťou, zníženou koncentráciou a ich reakcie sú výrazne pomalšie. 

Hmla môže pre zníženú dohľadnosť spôsobiť komplikácie v doprave, čo výrazne zvyšuje riziko dopravných nehôd, v dôsledku ktorých môžete utrpieť rôzne zranenia ako sú pomliaždeniny alebo zlomeniny končatín, otras mozgu či úrazy hlavy, chrbtice a miechy spôsobené silným nárazom, otvorené a rezné poranenia v dôsledku rozbitého skla, možné až fatálne následky.

PovodeňPovodeň Odkaz na sekciu Zdravotné riziká a jav: Povodeň

Zdravotné riziká podľa ÚVZ SR

Priame zdravotné riziká a ich dôsledky:

 • strhnutie ľudí prúdom vody, ktoré môže zapríčiniť silný prúd vody a prívalová  povodňová vlna čoho dôsledkom sú rôzne zranenia, či možná smrť utopením,
 • vystavenie znečistenej vode, pri zaplavení kanalizácie, ČOV alebo priemyselných skládok a pod., čo vedie k rôznym infekciám kože, nosa, uší, očných spojoviek, kožným afekciám a infekčným ochoreniam 
 • vystavenie studenej vode, ktorá môže spôsobiť šok, zástavu srdca, podchladenie až smrť podchladením,
 • nadmerná psychická a fyzická záťaž, pri snahe zachrániť svoj  život alebo osobný majetok, čím dochádza k najmä fyzickej ale aj psychickej  vyčerpanosti organizmu až následnému psychickému zlyhaniu.
 • kontaminácia pitnej vody preniknutím povrchových vôd do vodných zdrojov a do poškodenej  vodovodnej siete, čím dochádza k vzniku a šíreniu ochorení prenosných vodou – hepatitída A, dyzentéria, iné hnačkové ochorenia bakteriálneho a vírusového pôvodu
 • kontaminácia poživatín a poľnohospodárskych plodín, čo môže spôsobiť vznik a šírenie infekčných ochorení a intoxikácia chemickými látkami
 • únik chemických látok zo zaplavených priemyselných a poľnohospodárskych podnikov, skládok, čo môže byť mimoriadne nebezpečné kvôli akútnej intoxikácií chemickými látkami, v prípade kontaminácie perzistentnými látkami riziko chronických účinkov
 • nahromadenie odpadu organického a anorganického pôvodu naplavením odpadov, nánosov, kalov, uhynutých zvierat, čo spôsobuje vznik a šírenie infekčných ochorení, môže dôjsť k inhalácii výparov a tvorbe kožných afekcií
 • premnoženie komárov a iného obťažujúceho hmyzu zo zaplavených a nedostatočne vyčistených vonkajších priestorov a priestorov budov od nánosov a kalov
 • migrácia zvierat, najmä hlodavcov, ktoré šíria závážné infekčné ochorenia ako leptospiróza, besnota, tularémia, toxoplasmóza
 • zvýšený psychický a fyzický stres dôsledkom straty blízkych osôb, vážnych zranení, či straty osobného majetku
 • vlhké obytné prostredie s výskytom plesní následkom nedostatočne vyčistených a vysušených vnútorných priestorov, čo vedie k zhoršeniu priebehu chronických respiračných ochorení, zvýšeniu akútnej respiračnej chorobnosti, či tvorbe alergií
Snehové jazyky a závejeSnehové jazyky a záveje Odkaz na sekciu Zdravotné riziká a jav: Snehové jazyky a záveje

Zdravotné riziká podľa ÚVZ SR

Snehové jazyky a záveje môžu spôsobiť komplikácie v doprave, je zvýšene riziko nehodovosti, ktoré môže byť spojené s rôznymi úrazmi.

V dôsledku zvíreného snehu hrozí riziko poranenia očí, poškodenie pokožky.

V snehových závejoch hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže následne vyvolať podchladenie.

Vietor na horáchVietor na horách Odkaz na sekciu Zdravotné riziká a jav: Vietor na horách

Zdravotné riziká podľa ÚVZ SR

Silný vietor na horách môže spôsobiť rôzne úrazy, ktoré vzniknú pádom, taktiež po zasiahnutí poletujúcimi objektami, v pásme lesa po zasiahnutí zlomenou vetvou stromu alebo padaním stromov.

V dôsledku zvíreného snehu hrozí riziko poranenia očí, poškodenie pokožky.

V snehových závejoch hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže následne vyvolať podchladenie.

Zdravotné odporúčania Odkaz na sekciu Zdravotné odporúčania

DážďDážď Odkaz na sekciu Zdravotné odporúčania a jav: Dážď

Zdravotné odporúčania podľa ÚVZ SR

Pokiaľ výdatné zrážky sprevádza pomerne chladné počasie, venujte náležitú pozornosť pri výbere vhodného oblečenia. Používajte viac vrstiev, nepremokavé topánky, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti dažďu a vetru.

Ideálnou prevenciou proti prechladnutiu a chrípke počas daždivého a sychravého počasie je zvýšenie prísunu vitamínov na podporu imunity.

Pre minimalizáciu psychosomatických rizík dbajte na zásady zdravej životosprávy s dostatkom vitamínov, minerálov a ďalších nutrientov, dodržujte pitný režim, vyhýbajte sa nadbytočnému stresu, doprajte si kvalitný spánok a oddych.

Buďte obozretní na cestách a jazdu prispôsobte stavu vozovky.

VietorVietor Odkaz na sekciu Zdravotné odporúčania a jav: Vietor

Zdravotné odporúčania podľa ÚVZ SR

 • Zastavte prácu, pokiaľ sa táto práca stane príliš nebezpečnou v dôsledku silného vetra.
 • Ukryte sa v interiéri budov, nezdržiavajte sa v blízkosti sklených výplní, držte sa ďalej od vonkajších stien a okien, ak je to možné.
 • Ak šoférujete a nemôžete nájsť úkryt v budove, zostaňte vo vozidle. Ak je to možné, presuňte sa do oblasti, kde bude menej pravdepodobné, že Vás zasiahnu padajúce stromy alebo elektrické vedenie.
 • Uvedomte si, že neupevnené alebo slabo uchytené objekty sa môžu náhle pohybovať.
 • Zaistite neupevnené alebo slabo uchytené objekty, napríklad prinesením do interiéru alebo použitím závaží, lán, reťazí alebo kolov.
 • Zabezpečte zámky, dvere, okná, lešenie, rebríky atď.
 • Prineste domáce zvieratá alebo hospodárske zvieratá pod prístrešie.
 • Pri nosení alebo zdvíhaní veľkých predmetov, ako je preglejka, si buďte vedomí toho, že tieto predmety môžu pôsobiť ako plachta.
 • Nevykonávajte zdvíhacie operácie, nepoužívajte žeriavy ani nevykonávajte podobné činnosti, ak to nie je bezpečné.
 • Nedotýkajte sa spadnutého elektrického vedenia a dodržujte od neho bezpečnú vzdialenosť.
SneženieSneženie Odkaz na sekciu Zdravotné odporúčania a jav: Sneženie

Zdravotné odporúčania podľa ÚVZ SR

Zvýšte opatrnosť v exteriéri, najmä pri chôdzi po zasnežených plochách, pod ktorými sa môžu nachádzať zľadovatené povrchy.

Dôležitými faktormi, aby ste predišli pošmyknutiu a následnému pádu, sú:

 • výber vhodnej protišmykovej obuvi,
 • ponechať si voľné ruky,
 • pre  stabilitu vykonávať menšie a kratšie kroky,
 • používať zábradlia, ak sú k dispozícii.

Buďte obozretní na cestách a jazdu prispôsobte stavu vozovky.

Ideálnou prevenciou u ľudí so zníženou imunitou je zvýšenie prísunu vitamínov, aby tak podporili svoj imunitný systém.

Nedotýkajte sa spadnutého elektrického vedenia a dodržujte od neho bezpečnú vzdialenosť.

PoľadovicaPoľadovica Odkaz na sekciu Zdravotné odporúčania a jav: Poľadovica

Zdravotné odporúčania podľa ÚVZ SR

Zvýšte opatrnosť v exteriéri, najmä pri chôdzi po zľadovatených povrchoch.

Dôležitými faktormi, aby ste predišli pošmyknutiu a následnému pádu, sú:

 • výber vhodnej protišmykovej obuvi,
 • ponechať si voľné ruky,
 • pre  stabilitu vykonávať menšie a kratšie kroky,
 • používať zábradlia, ak sú k dispozícii.

Buďte obozretní na cestách a jazdu prispôsobte stavu vozovky.

Nedotýkajte sa spadnutého elektrického vedenia a dodržujte od neho bezpečnú vzdialenosť.

BúrkyBúrky Odkaz na sekciu Zdravotné odporúčania a jav: Búrky

Zdravotné odporúčania podľa ÚVZ SR

 • Počas búrky je dôležité si čo najskôr nájsť bezpečný úkryt. Ak sa nemôžete ukryť v budove chránenej bleskozvodom, skryte sa v aute a držte sa ďalej od okien.
 • Preventívne sa odporúča vypnúť elektronické zariadenia ako mobil, rádio alebo televízor.
 • Zamedzte kontaktu s vodivými predmetmi. Kovové predmety, turistické palice či dáždnik dajte čo najďalej od seba. 
 • Počas turistiky sa snažte nájsť a prečkať búrku napr. v chate, útulni alebo pod prístreškom, ktorý nevyčnieva nad okolitý terén.
 • Ak sa rozhodnete ukryť v previse alebo jaskyni, držte sa čo najďalej od vchodu a stien, posaďte sa na izolujúci materiál a spojte končatiny.
 • Nezdržiavajte sa na otvorenom priestranstve, pri otvorených lokalitách vodných plôch a ich blízkom okolí,  opustite vrchol a hrebene hôr, postupujte do nižších polôh a dolín, vzdiaľte sa od vysokých stromov, stožiarov, kovových reťazí, plotov či zábradlí. 
 • Pokiaľ sa nachádzate na otvorenom priestranstve, snažte sa vyhľadať znížené miesto alebo priehlbinu, podľa možností so suchou pôdou a zaujmite zníženú polohu, nohy držte čo najbližšie pri sebe.
 • Pri ústupe pred búrkou sa snažte robiť menšie kroky a ruky držte pri tele, aby ste minimalizovali riziko krokového napätia.
 • Ak sa pohybujete ako väčšia skupina ľudí, snažte sa rozptýliť na vzdialenosť aspoň troch metrov.
 • Počas silného krupobitia vyhľadajte akýkoľvek úkryt, ktorý Vás ochráni pred potencionálnym rizikom zásahu krúpami. Chráňte si predovšetkým povrch hlavy, napr. taškou, batohom, rozprestretou bundou alebo aspoň rukami, pokým sa dostanete do bezpečia.   
 • Vietor, Prívalová povodeň, Dážď
 • Pre minimalizáciu psychosomatických rizík dbajte na zásady zdravej životosprávy s dostatkom vitamínov, minerálov a ďalších nutrientov, dodržujte pitný režim, vyhýbajte sa nadbytočnému stresu, doprajte si kvalitný spánok a oddych.
Vysoké teplotyVysoké teploty Odkaz na sekciu Zdravotné odporúčania a jav: Vysoké teploty

Zdravotné odporúčania podľa ÚVZ SR

1. stupeň≥ 33 °C

Dôležitou zásadou pri vysokých vonkajších teplotách je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že nepociťujete smäd.

Obmedzte fyzickú námahu a nezdržiavajte sa na priamom slnku.

2. stupeň≥ 35 °C

Dôležitou zásadou pri vysokých vonkajších teplotách je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že nepociťujete smäd.

Obmedzte fyzickú námahu a nezdržiavajte sa na priamom slnku.

Odporúča sa minimalizovať pobyt v exteriéri.

3. stupeň≥ 38 °C

Dôležitou zásadou pri vysokých vonkajších teplotách je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj prípade, že nepociťujete smäd.

Obmedzte fyzickú námahu a nezdržiavajte sa na priamom slnku.

Neodporúča sa pobyt v exteriéri a je potrebné byť obozretný aj v interiéri.

Nízke teplotyNízke teploty Odkaz na sekciu Zdravotné odporúčania a jav: Nízke teploty

Zdravotné odporúčania podľa ÚVZ SR

1. stupeň≤ -15 °C

Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru, dažďu a snehu. Dôsledným dodržiavaním uvedených odporúčaní môžete minimalizovať riziko podchladenia.

Varovné signály podchladenia:

 • svalový tras,
 • studené prsty na rukách a nohách – následná necitlivosť,
 • ochladzujúce sa končatiny,
 • svetlé škvrny na tvári, či pokožke na rôznych častiach tela vplyvom mrazu,
 • príznaky srdcovej arytmie,
 • bolesti na hrudníku,
 • dýchacie ťažkosti,
 • dýchavičnosť.

Pokiaľ sa u Vás prejaví jeden z vyššie uvedených prejavov podchladenia, najdôležitejšou zásadou je zastaviť pôsobenie chladu a minimalizovať straty tepla. Snažte sa dostať do tepla, vypite teplý sladký nápoj, ktorý Vás zahreje a dodá energiu.

Pri extrémne nízkych vonkajších teplotách vzduchu sa odporúča minimalizovať pobyt v exteriéri.

Osobám so suchou a šupinatou pokožkou sa odporúča dodržiavať pitný režim, aby koža bola hydratovaná.

Ideálnou prevenciou proti prechladnutiu a chrípke je zvýšenie prísunu vitamínov na podporu imunity.

2. stupeň≤ -20 °C

Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru, dažďu a snehu. Dôsledným dodržiavaním uvedených odporúčaní môžete minimalizovať riziko podchladenia.

Varovné signály podchladenia:

 • svalový tras,
 • studené prsty na rukách a nohách – následná necitlivosť,
 • ochladzujúce sa končatiny,
 • svetlé škvrny na tvári, či pokožke na rôznych častiach tela vplyvom mrazu,
 • príznaky srdcovej arytmie,
 • bolesti na hrudníku,
 • dýchacie ťažkosti,
 • dýchavičnosť.

Pokiaľ sa u Vás prejaví jeden z vyššie uvedených prejavov podchladenia, najdôležitejšou zásadou je zastaviť pôsobenie chladu a minimalizovať straty tepla. Snažte sa dostať do tepla, vypite teplý sladký nápoj, ktorý Vás zahreje a dodá energiu.

Pri extrémne nízkych vonkajších teplotách vzduchu sa odporúča minimalizovať pobyt v exteriéri.

Osobám so suchou a šupinatou pokožkou sa odporúča dodržiavať pitný režim, aby koža bola hydratovaná.

Ideálnou prevenciou proti prechladnutiu a chrípke je zvýšenie prísunu vitamínov na podporu imunity.

3. stupeň≤ -30 °C

Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru, dažďu a snehu. Dôsledným dodržiavaním uvedených odporúčaní môžete minimalizovať riziko podchladenia.

Varovné signály podchladenia:

 • svalový tras,
 • studené prsty na rukách a nohách – následná necitlivosť,
 • ochladzujúce sa končatiny,
 • svetlé škvrny na tvári, či pokožke na rôznych častiach tela vplyvom mrazu,
 • príznaky srdcovej arytmie,
 • bolesti na hrudníku,
 • dýchacie ťažkosti,
 • dýchavičnosť.

Pokiaľ sa u Vás prejaví jeden z vyššie uvedených prejavov podchladenia, najdôležitejšou zásadou je zastaviť pôsobenie chladu a minimalizovať straty tepla. Snažte sa dostať do tepla, vypite teplý sladký nápoj, ktorý Vás zahreje a dodá energiu.

Pri extrémne nízkych vonkajších teplotách vzduchu sa odporúča minimalizovať pobyt v exteriéri.

Osobám so suchou a šupinatou pokožkou sa odporúča dodržiavať pitný režim, aby koža bola hydratovaná.

Ideálnou prevenciou proti prechladnutiu a chrípke je zvýšenie prísunu vitamínov na podporu imunity.

HmlaHmla Odkaz na sekciu Zdravotné odporúčania a jav: Hmla

Zdravotné odporúčania podľa ÚVZ SR

Ideálnou prevenciou počas hmlistého počasia je zvýšenie prísunu vitamínov na podporu imunity.

Pre minimalizáciu psychosomatických rizík dbajte na zásady zdravej životosprávy s dostatkom vitamínov, minerálov a ďalších nutrientov, dodržujte pitný režim, vyhýbajte sa nadbytočnému stresu, doprajte si kvalitný spánok a oddych.

Buďte obozretní na cestách a jazdu prispôsobte stavu vozovky.

Snehové jazyky a závejeSnehové jazyky a záveje Odkaz na sekciu Zdravotné odporúčania a jav: Snehové jazyky a záveje

Zdravotné odporúčania podľa ÚVZ SR

Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru a snehu.

Vietor na horáchVietor na horách Odkaz na sekciu Zdravotné odporúčania a jav: Vietor na horách

Zdravotné odporúčania podľa ÚVZ SR

Vyhľadať úkryt a ostať tam, pokým sa situácia neupokojí a bude bezpečné miesto úkrytu opustiť.