Časové rady meraní

 

Banskobystrický kraj

Hrubým písmom je v tabuľkách  zvýraznené prekročenie limitnej hodnoty.
PM10
Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu PM10 je 40 µg/m3.
Limitná hodnota pre priemernú dennú koncentráciu: Priemerná denná koncentrácia PM10 nesmie prekročiť hodnotu 50 μg/m3  viac ako 35 krát za kalendárny rok.
Tab. II.1 Priemerná ročná koncentrácia PM10  (µg.m-3)  namerané v sieti NMSKO  v r. 2005 – 2022.

 
pm10y typ oblasti typ stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Banská Bystrica, Štefánik. náb. U T       46 39 50 48 35 35 31     33 30 26 25 30 26
Banská Bystrica, Zelená U B                         20 21 16 16 20 16
Banská Bystrica, Nám. slobody U B 35 39 35                              
Jelšava, Jesenského U B 39 37 37 34 22 32       32 30 28 37 36 33 30 34 30
Hnúšta, Hlavná U B 41 39 38 35 33 33 33 28 26 25 26 23 27 26 22 20 25 21
Lučenec, Gemerská cesta U T                                   24
Zvolen, J. Alexyho U B       26 26 28 32 27 26 22   20 24 20 21 17 20 19
Žarnovica, Dolná S B                                   25
Žiar nad Hronom, Duk. hrdinov U B 25 24 30 28                            
Žiar nad Hronom, Jilemnického U B           27 27 22 22 20     19 19 16 16 17 16
                                                                                                                                                                      
Tab. II.2 Počty prekročení limitnej hodnoty pre priemernú dennú koncentráciu PM10 v r. 2005 – 2022.
pm10d typ oblasti typ stanice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Banská Bystrica, Štefánik. náb. U T       126 76 141 127 62 57 52 41 28 67 39 25 23 38 20
Banská Bystrica, Zelená U B       0 0 0           10 19 11 2 1 8 0
Banská Bystrica, Nám. slobody U B 70 92 57                              
Jelšava, Jesenského U B 74 85 78 75 25 57 49 55 51 67 39 35 82 74 61 44 68 53
Hnúšta, Hlavná U B 88 86 72 61 40 52 62 34 23 15 11 15 42 24 15 1 13 5
Lučenec, Gemerská cesta U T                                   19
Zvolen, J. Alexyho U B       27 26 35 57 30 19 4 3 7 32 8 5 5 15 1
Žarnovica, Dolná S B                                   21
Žiar nad Hronom, Duk. hrdinov U B 46 45 25 24                            
Žiar nad Hronom, Jilemnického U B       0 0 29 35 9 10 1 2 2 20 7 0 2 13 0
Bez podfarbenia – menej ako 75% platných meraní v roku.
 


PM2.5                              
Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu PM2,5 mala do 1.1.2020 hodnotu 25 µg/m3
od roku 2020 je limitnou hodnotou  20 µg/m3.

Tab. II.3 Priemerná ročná koncentrácia PM2.5  (µg.m-3)  v r. 2010 – 2022.
pm2.5 typ oblasti typ stanice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Banská Bystrica, Štefánik. náb. U T 30 43     22 24 19 23 20 18 16 19 16
Banská Bystrica, Zelená U B 18 22 18 17 16   14 16 14 10 14 14 12
Jelšava, Jesenského U B 22 35 45 27 24 22 19 27 24 21 18 24 22
Hnúšta, Hlavná U B 18 24 18 15 19 18 14 19 19 16 14 16 14
Lučenec, Gemerská cesta U T                         17
Zvolen, J. Alexyho U B 20 27 22 20 17 16 14 18 16 14 12 15 14
Žarnovica, Dolná S B                         20
Žiar nad Hronom, Jilemnického U B 18 22 17 14 15 19 12 15 16 13 12 13 12
Prekročenie  limitnej hodnoty platnej do r. 2020 (do 25 µg/m3) je vyznačené hrubým písmom červenou farbou,
Prekročenie  limitnej hodnoty platnej od r. 2020 (do 20 µg/m3)  je vyznačené hrubým písmom


V tabuľkách sú uvedené hodnoty, ak je podiel platných meraní na danej stanici v danom roku aspoň 75 %, ak nie je uvedené inak.

 
Bratislavský kraj Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj Žilinský kraj
Trnavský kraj Prešovská kraj
Nitriansky kraj Košický kraj