Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Jablonica
Tok:Myjava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Myjava
Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm

Jablonica - Myjava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 14:30 97.5
27.10.2021 14:15 97.5
27.10.2021 14:00 97.5
27.10.2021 13:45 97.4
27.10.2021 13:30 97.4
27.10.2021 13:15 97.3
27.10.2021 13:00 97.3
27.10.2021 12:45 97.2
27.10.2021 12:30 97.2
27.10.2021 12:00 97
27.10.2021 11:00 86.9
27.10.2021 10:00 86.8
27.10.2021 09:00 86.8
27.10.2021 08:00 86.8
27.10.2021 07:00 86.8
27.10.2021 06:00 86.8
27.10.2021 05:00 96.9
27.10.2021 04:00 87.1
27.10.2021 03:00 87.2
27.10.2021 02:00 87.3
27.10.2021 01:00 77.3
27.10.2021 00:00 77.4
26.10.2021 23:00 77.5
26.10.2021 22:00 77.6
26.10.2021 21:00 87.7
26.10.2021 20:00 87.7
26.10.2021 19:00 87.8
26.10.2021 18:00 97.8
26.10.2021 17:00 97.6
26.10.2021 16:00 97.5
26.10.2021 15:00 87.5

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )