Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Moravský Svätý Ján
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA: 440 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 470 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 520 cm

Moravský Svätý Ján - Morava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 14:15 1079.4
27.10.2021 14:00 1079.4
27.10.2021 13:45 1079.3
27.10.2021 13:30 1079.2
27.10.2021 13:15 1079.2
27.10.2021 13:00 1079.1
27.10.2021 12:45 1079
27.10.2021 12:30 1079
27.10.2021 12:15 1078.9
27.10.2021 12:00 1078.9
27.10.2021 11:00 1078.7
27.10.2021 10:00 1088.6
27.10.2021 09:00 1088.7
27.10.2021 08:00 1078.7
27.10.2021 07:00 1078.8
27.10.2021 06:00 1079
27.10.2021 05:00 1079.1
27.10.2021 04:00 1079.2
27.10.2021 03:00 1079.3
27.10.2021 02:00 1079.4
27.10.2021 01:00 1079.5
27.10.2021 00:00 1069.6
26.10.2021 23:00 1069.6
26.10.2021 22:00 1069.7
26.10.2021 21:00 1069.7
26.10.2021 20:00 1079.7
26.10.2021 19:00 1099.7
26.10.2021 18:00 1109.6
26.10.2021 17:00 1119.6
26.10.2021 16:00 1129.6
26.10.2021 15:00 1119.5

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )