Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Podbanské
Tok:Belá
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 185 cm

Podbanské - Belá

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 04:45 354.3
26.10.2021 04:30 354.3
26.10.2021 04:15 354.3
26.10.2021 04:00 354.3
26.10.2021 03:45 364.4
26.10.2021 03:30 354.4
26.10.2021 03:15 354.4
26.10.2021 03:00 354.4
26.10.2021 02:45 354.4
26.10.2021 02:00 354.4
26.10.2021 01:00 354.5
26.10.2021 00:00 354.5
25.10.2021 23:00 354.6
25.10.2021 22:00 364.7
25.10.2021 21:00 354.8
25.10.2021 20:00 365
25.10.2021 19:00 355.2
25.10.2021 18:00 365.6
25.10.2021 17:00 356.1
25.10.2021 16:00 366.6
25.10.2021 15:00 366.8
25.10.2021 14:00 366.7
25.10.2021 13:00 366.3
25.10.2021 12:00 355.7
25.10.2021 11:00 355
25.10.2021 10:00 354.5
25.10.2021 09:00 354.2
25.10.2021 08:00 364.2
25.10.2021 07:00 354.2
25.10.2021 06:00 364.3
25.10.2021 05:00 354.4

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )