Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Partizánska Ľupča
Tok:Ľupčianka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA: 115 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm

Partizánska Ľupča - Ľupčianka

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 03:45 233.1
26.10.2021 03:30 233.1
26.10.2021 03:15 233.1
26.10.2021 03:00 233.2
26.10.2021 02:45 233.2
26.10.2021 02:30 233.2
26.10.2021 02:15 233.3
26.10.2021 02:00 233.3
26.10.2021 01:45 233.3
26.10.2021 01:00 233.5
26.10.2021 00:00 233.6
25.10.2021 23:00 233.8
25.10.2021 22:00 233.9
25.10.2021 21:00 234.3
25.10.2021 20:00 234.4
25.10.2021 19:00 234.6
25.10.2021 18:00 234.8
25.10.2021 17:00 245.1
25.10.2021 16:00 235.3
25.10.2021 15:00 245
25.10.2021 14:00 244.4
25.10.2021 13:00 243.6
25.10.2021 12:00 243.3
25.10.2021 11:00 233.1
25.10.2021 10:00 232.8
25.10.2021 09:00 232.8
25.10.2021 08:00 232.7
25.10.2021 07:00 232.8
25.10.2021 06:00 242.9
25.10.2021 05:00 233
25.10.2021 04:00 233.2

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )