Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Považská Bystrica - Fapšová
Tok:Mošteník
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 80 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 110 cm

Považská Bystrica - Fapšová - Mošteník

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 04:00 154.3
26.10.2021 03:45 154.3
26.10.2021 03:30 154.4
26.10.2021 03:15 154.4
26.10.2021 03:00 154.5
26.10.2021 02:45 154.5
26.10.2021 02:30 154.5
26.10.2021 02:15 154.6
26.10.2021 02:00 154.6
26.10.2021 01:00 154.8
26.10.2021 00:00 154.9
25.10.2021 23:00 155.1
25.10.2021 22:00 155.3
25.10.2021 21:00 155.6
25.10.2021 20:00 155.8
25.10.2021 19:00 156.1
25.10.2021 18:00 156.3
25.10.2021 17:00 156.6
25.10.2021 16:00 156.9
25.10.2021 15:00 156.8
25.10.2021 14:00 156.6
25.10.2021 13:00 156.2
25.10.2021 12:00 155.6
25.10.2021 11:00 155
25.10.2021 10:00 154.6
25.10.2021 09:00 154.6
25.10.2021 08:00 154.5
25.10.2021 07:00 154.5
25.10.2021 06:00 154.5
25.10.2021 05:00 154.6
25.10.2021 04:00 154.6

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )