Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Obyce
Tok:Žitava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 110 cm

Obyce - Žitava

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:30 117.3
27.10.2021 15:15 117.2
27.10.2021 15:00 117.2
27.10.2021 14:45 117.3
27.10.2021 14:30 117.3
27.10.2021 14:15 117.4
27.10.2021 14:00 117.5
27.10.2021 13:45 117.6
27.10.2021 13:30 127.8
27.10.2021 13:00 128.8
27.10.2021 12:00 118.9
27.10.2021 11:00 115.5
27.10.2021 10:00 114.7
27.10.2021 09:00 114.5
27.10.2021 08:00 114.5
27.10.2021 07:00 114.6
27.10.2021 06:00 114.8
27.10.2021 05:00 114.9
27.10.2021 04:00 115.1
27.10.2021 03:00 115.2
27.10.2021 02:00 115.3
27.10.2021 01:00 115.4
27.10.2021 00:00 115.6
26.10.2021 23:00 115.8
26.10.2021 22:00 116
26.10.2021 21:00 116.1
26.10.2021 20:00 116.3
26.10.2021 19:00 116.5
26.10.2021 18:00 116.7
26.10.2021 17:00 117
26.10.2021 16:00 117.3

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )