Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Banská Bystrica
Tok:Bystrica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm

Banská Bystrica - Bystrica

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:30 477.6
27.10.2021 15:15 497.7
27.10.2021 15:00 497.6
27.10.2021 14:45 507.6
27.10.2021 14:30 507.6
27.10.2021 14:15 487.6
27.10.2021 14:00 487.5
27.10.2021 13:45 487.4
27.10.2021 13:30 487.3
27.10.2021 13:00 467.1
27.10.2021 12:00 486.7
27.10.2021 11:00 486.3
27.10.2021 10:00 486.1
27.10.2021 09:00 486
27.10.2021 08:00 486
27.10.2021 07:00 486
27.10.2021 06:00 486.1
27.10.2021 05:00 486.2
27.10.2021 04:00 496.3
27.10.2021 03:00 486.4
27.10.2021 02:00 486.4
27.10.2021 01:00 506.6
27.10.2021 00:00 546.8
26.10.2021 23:00 567
26.10.2021 22:00 487.1
26.10.2021 21:00 487.2
26.10.2021 20:00 497.3
26.10.2021 19:00 467.3
26.10.2021 18:00 487.3
26.10.2021 17:00 487.3
26.10.2021 16:00 497.3

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )