Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Banská Bystrica
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 310 cm

Banská Bystrica - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 03:30 875.5
26.10.2021 03:15 895.5
26.10.2021 03:00 885.6
26.10.2021 02:45 855.6
26.10.2021 02:30 845.6
26.10.2021 02:15 865.7
26.10.2021 02:00 885.7
26.10.2021 01:45 885.8
26.10.2021 01:30 885.9
26.10.2021 01:00 855.9
26.10.2021 00:00 876.2
25.10.2021 23:00 906.4
25.10.2021 22:00 896.5
25.10.2021 21:00 886.5
25.10.2021 20:00 876.7
25.10.2021 19:00 866.7
25.10.2021 18:00 866.8
25.10.2021 17:00 876.9
25.10.2021 16:00 867.1
25.10.2021 15:00 887.1
25.10.2021 14:00 896.9
25.10.2021 13:00 906.7
25.10.2021 12:00 906
25.10.2021 11:00 865.4
25.10.2021 10:00 865.2
25.10.2021 09:00 875.1
25.10.2021 08:00 875.2
25.10.2021 07:00 885.3
25.10.2021 06:00 905.4
25.10.2021 05:00 855.6
25.10.2021 04:00 855.8

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )