Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Gemerská Poloma
Tok:Slaná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm

Gemerská Poloma - Slaná

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:00 215.5
27.10.2021 14:45 215.5
27.10.2021 14:30 215.3
27.10.2021 14:15 215.2
27.10.2021 14:00 215.1
27.10.2021 13:45 215
27.10.2021 13:30 214.9
27.10.2021 13:15 214.8
27.10.2021 13:00 214.7
27.10.2021 12:00 214.3
27.10.2021 11:00 234.1
27.10.2021 10:00 233.8
27.10.2021 09:00 233.7
27.10.2021 08:00 233.8
27.10.2021 07:00 233.9
27.10.2021 06:00 234.1
27.10.2021 05:00 234.2
27.10.2021 04:00 234.4
27.10.2021 03:00 234.5
27.10.2021 02:00 234.6
27.10.2021 01:00 234.8
27.10.2021 00:00 235
26.10.2021 23:00 245.1
26.10.2021 22:00 245.4
26.10.2021 21:00 245.6
26.10.2021 20:00 245.8
26.10.2021 19:00 245.9
26.10.2021 18:00 246
26.10.2021 17:00 246
26.10.2021 16:00 245.8
26.10.2021 15:00 245.5

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )