Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Bretka
Tok:Slaná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm

Bretka - Slaná

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:15 366.4
27.10.2021 15:00 366.3
27.10.2021 14:45 366.3
27.10.2021 14:30 366.2
27.10.2021 14:15 376.2
27.10.2021 14:00 376.1
27.10.2021 13:45 386.1
27.10.2021 13:30 386
27.10.2021 13:15 396
27.10.2021 13:00 405.9
27.10.2021 12:00 415.8
27.10.2021 11:00 415.6
27.10.2021 10:00 435.6
27.10.2021 09:00 475.4
27.10.2021 08:00 395.4
27.10.2021 07:00 385.5
27.10.2021 06:00 375.5
27.10.2021 05:00 365.6
27.10.2021 04:00 365.7
27.10.2021 03:00 375.8
27.10.2021 02:00 406
27.10.2021 01:00 416.1
27.10.2021 00:00 386.3
26.10.2021 23:00 406.4
26.10.2021 22:00 416.4
26.10.2021 21:00 396.3
26.10.2021 20:00 406.3
26.10.2021 19:00 406.2
26.10.2021 18:00 416.2
26.10.2021 17:00 426.2
26.10.2021 16:00 406.2

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )