Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Brezovica
Tok:Slavkovský potok
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Brezovica - Slavkovský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Brezovica - Slavkovský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2021 20:15 24.5
2.12.2021 20:00 24.5
2.12.2021 19:45 24.5
2.12.2021 19:30 24.5
2.12.2021 19:15 24.5
2.12.2021 19:00 24.6
2.12.2021 18:45 24.6
2.12.2021 18:30 24.6
2.12.2021 18:15 24.7
2.12.2021 18:00 24.7
2.12.2021 17:00 24.9
2.12.2021 16:00 25.2
2.12.2021 15:00 25.4
2.12.2021 14:00 25.5
2.12.2021 13:00 25.4
2.12.2021 12:00 25.1
2.12.2021 11:00 24.3
2.12.2021 10:00 23.8
2.12.2021 09:00 23.5
2.12.2021 08:00 23.4
2.12.2021 07:00 23.3
2.12.2021 06:00 13.3
2.12.2021 05:00 23.3
2.12.2021 04:00 23.3
2.12.2021 03:00 23.2
2.12.2021 02:00 23.1
2.12.2021 01:00 22.9
2.12.2021 00:00 22.8
1.12.2021 23:00 22.7
1.12.2021 22:00 22.7
1.12.2021 21:00 22.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )