Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Košické Olšany
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm

Košické Olšany - Torysa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 05:00 226.5
26.10.2021 04:45 216.5
26.10.2021 04:30 226.6
26.10.2021 04:15 216.6
26.10.2021 04:00 226.6
26.10.2021 03:45 216.7
26.10.2021 03:30 226.7
26.10.2021 03:15 226.8
26.10.2021 03:00 216.8
26.10.2021 02:00 216.9
26.10.2021 01:00 217
26.10.2021 00:00 217.1
25.10.2021 23:00 217.2
25.10.2021 22:00 217.3
25.10.2021 21:00 217.4
25.10.2021 20:00 217.4
25.10.2021 19:00 217.4
25.10.2021 18:00 217.4
25.10.2021 17:00 227.4
25.10.2021 16:00 227.4
25.10.2021 15:00 227.3
25.10.2021 14:00 227.2
25.10.2021 13:00 227
25.10.2021 12:00 226.9
25.10.2021 11:00 226.7
25.10.2021 10:00 226.6
25.10.2021 09:00 226.7
25.10.2021 08:00 226.8
25.10.2021 07:00 226.9
25.10.2021 06:00 227.1
25.10.2021 05:00 227.2

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )